Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji MAX.A w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca największą wartość z listy argumentów.

Funkcja MAX.A jest podobna do funkcji MIN.A. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przykłady dotyczące funkcji MIN.A.

Składnia

MAX.A(wartość1;[wartość2];...)

W składni funkcji MAX.A występują następujące argumenty:

  • Wartość1     Argument wymagany. Pierwszy argument liczbowy, dla którego ma zostać obliczona wartość maksymalna.

  • Wartość2;...     Argumenty opcjonalne. Argumenty liczbowe, od 2 do 255 wartości, dla których należy znaleźć największą wartość.

Spostrzeżenia

  • Argumentami mogą być: liczby; nazwy, tablice lub odwołania zawierające liczby; tekstowe reprezentacje liczb; wartości logiczne (takie jak PRAWDA i FAŁSZ) w odwołaniu.

  • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisane bezpośrednio na liście argumentów są liczone.

  • Jeśli argumentem jest tablica lub odwołanie, uwzględniane są tylko wartości znajdujące się w tej tablicy lub w tym odwołaniu. Puste komórki oraz wartości tekstowe zawarte w tablicy lub odwołaniu są pomijane.

  • Argumenty, które są wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przekształcić w cyfry, powodują błędy.

  • Argumenty zawierające wartość logiczną PRAWDA równe są 1; argumenty zawierające tekst lub wartość logiczną FAŁSZ równe są 0 (zero).

  • Jeśli argumenty nie zawierają żadnych wartości, funkcja MAX.A zwraca wartość 0 (zero).

  • Aby nie uwzględniać wartości logicznych i tekstowych reprezentacji liczb w odwołaniach jako części obliczeń, należy użyć funkcji MAX.A.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

0

0,2

0,5

0,4

PRAWDA

Formuła

Opis

Wynik

=MAX.A(A2:A6)

Największa liczba z zakresu A2:A6. Ponieważ wartość logiczna PRAWDA odpowiada wartości liczbowej 1, jest ona największa.

1

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×