Meeting Update Tool for Skype for Business and Lync

Meeting Update Tool for Skype for Business and Lync

Narzędzie do aktualizacji spotkań programu Skype dla firm i Lync ułatwia aktualizowanie spotkań w przypadku przełączenia konta na inny serwer lub uaktualnienia programu Lync do programu Skype dla firm. To narzędzie znajduje spotkania z nieaktualnymi linkami i automatycznie wysyła zaktualizowane zaproszenia do uczestników, aby umożliwić im dołączanie do spotkań.

Podczas uruchamiania narzędzia do migracji oba programy, Outlook i Skype dla firm, muszą być otwarte.

Uwaga: Narzędzie do aktualizacji może wykonać aktualizację spotkania wyłącznie wtedy, gdy adres protokołu inicjowania sesji (SIP, Session Initiation Protocol), na przykład uzytkownik@contoso.com, jest taki sam w programie Skype dla firm i w programie Lync. Po zmianie adresu SIP należy ponownie utworzyć spotkania w programie Skype dla firm.

Instalowanie i uruchamianie narzędzia do migracji

 1. Zainstaluj narzędzie zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez zespół pomocy technicznej w organizacji.

 2. Przejdź do lokalizacji, w której zainstalowano narzędzie. Domyślnie narzędzie jest instalowane w folderze c:\Program Files\Skype for Business Meeting Update.

 3. Kliknij dwukrotnie plik MeetingMigration.exe.

 4. Zostanie załadowane narzędzie z wyświetloną stroną powitalną. Kliknij przycisk Next (Dalej).

  Zrzut ekranu: strona powitalna narzędzia do aktualizacji spotkań

 5. Wybierz osobę, której spotkanie chcesz zaktualizować, i kliknij przycisk Next (Dalej).

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę opcji z zaznaczonym polem Użytkownik

  Uwaga: W niektórych przypadkach organizator ma taką samą nazwę wyświetlaną co odbiorca spotkania. Wówczas u odbiorcy o tej nazwie pojawi się spis spotkań organizatora. Aby to skorygować, odbiorca przed dalszą pracą powinien cofnąć zaznaczenie organizatora.

 6. Na następnym ekranie możesz wybrać spotkania, które chcesz zaktualizować. Jeśli jesteś pełnomocnikiem, zobaczysz nazwiska osób, których kalendarzami zarządzasz. Możesz wybrać opcję migracji własnych spotkań w tym samym czasie co ich lub możesz anulować zaznaczenie nazwisk tych osób, aby zmigrować swoje spotkania w pierwszej kolejności. Następnie kliknij przycisk Back (Wstecz) lub uruchom ponownie narzędzie później w celu zmigrowania spotkań innych osób.

 7. Po przeszukaniu przez narzędzie wszystkich spotkań programu Skype dla firm zostanie wyświetlona lista spotkań wraz z datą rozpoczęcia i zakończenia oraz wzorcem cyklu.

 8. Kliknij przycisk Update (Aktualizuj).

  Zrzut ekranu: aktualizacja w narzędziu do migracji spotkań

  Spotkania zostaną automatycznie zaktualizowane przy użyciu nowych informacji programu Skype dla firm, a do odpowiednich osób zostaną wysłane zaproszenia na spotkanie.

 9. Kiedy skończysz, kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć narzędzie.

  Zrzut ekranu: zakończenie działania narzędzia do migracji spotkań

Spotkania są aktualne

Jeśli wszystkie spotkania są aktualne, zostanie wyświetlone powiadomienie, że nie jest wymagane żadne działanie.

Zrzut ekranu: komunikat narzędzia do migracji spotkań o aktualności spotkań

Zobacz też

Konfigurowanie spotkania programu Skype dla firm w programie Outlook

Klip wideo: planowanie spotkania programu Skype dla firm

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×