You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typ danych    Wyliczane

Typ wpisu    Wprowadzany

Opis    Pole Metoda obliczania wartości wypracowanej udostępnia opcje umożliwiające wybór pola Wykonano % lub Wykonano fizycznie %, które będzie używane w celu obliczenia budżetowego kosztu pracy wykonanej (BKPW).

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Metoda obliczania wartości wypracowanej do widoku zadania umożliwia zmianę podstawy wartości wypracowanej dla zestawu zadań. Jeśli podstawą wartości wypracowanej zadania ma być rzeczywiście wykonana praca, a nie nakład pracy rozumiany jako ukończony procent, w tym polu należy wybrać opcję Wykonano fizycznie %.

Przykład    Większość zadań w projekcie używa opcji Wykonano % jako metody obliczania wartości wypracowanej w celu obliczenia BKPW. Istnieje jednak około dziesięciu zadań, dla których podstawą dla metody obliczania wartości wypracowanej jest wartość Wykonano fizycznie %. W takim przypadku pole Metoda obliczania wartości wypracowanej należy dodać do wykresu Gantta, a następnie dla tych zadań zmienić metodę na Wykonano fizycznie %.

Uwagi     Domyślnym ustawieniem dla pola Metoda obliczania wartości wypracowanej jest Wykonano %.

Wartość budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPH) nie ulega zmianie po wybraniu opcji w polu Metoda obliczania wartości wypracowanej, ponieważ jest ona obliczana przy uwzględnieniu daty stanu i wartości kosztów według planu bazowego.

Metodę obliczania wartości wypracowanej można także ustawić dla zadania w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Domyślną metodę obliczania wartości wypracowanej można ustawić dla wszystkich nowych zadań w oknie dialogowym Opcje programu Project. Za pomocą tego okna dialogowego można także wybrać, który spośród 11 dostępnych planów bazowych będzie używany do obliczania wartości wypracowanej.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×