Migrowanie plików usługi OneDrive z lokalnego programu SharePoint 2013 do usługi Office 365

Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole to osobista biblioteka programu SharePoint Server, z której korzystają osoby w Twojej organizacji do przechowywania i udostępniania dokumentów służbowych. Dzięki przeniesieniu tych dokumentów do usługi OneDrive w dzierżawie usługi Microsoft 365 użytkownicy mają dostęp do tych dokumentów spoza sieci firmy.

Po połączeniu użytkowników lokalnego programu SharePoint Server z usługą OneDrive w usłudze Microsoft 365 pierwszym krokiem jest zaplanowanie tego, jak użytkownicy przeniosą swoje pliki do chmury. W tym artykule opisano metody, jakie można w tym celu zastosować.

Aby uzyskać więcej informacji o usłudze OneDrive, zobacz Co to jest usługa OneDrive.

Opcje migracji

Dostępne są dwa sposoby, na które można zaplanować migrowanie plików użytkowników z lokalnych bibliotek dokumentów usługi OneDrive programu SharePoint Server do usługi OneDrive w usłudze Microsoft 365:

 • Migracja samoobsługowa: Użytkownicy wybierają dokumenty do migrowania, a następnie przenoszą je do usługi Microsoft 365.

 • Migracja oparta na narzędziach: Administrator informatyczny tworzy lub kupuje narzędzie do migracji w celu przeniesienia zawartości.

Migracja samoobsługowa

W przypadku tej opcji użytkownicy w Twojej organizacji migrują własne pliki ze swoich lokalnych bibliotek dokumentów usługi OneDrive do bibliotek dokumentów usługi OneDrive w usłudze Microsoft 365. Użyj tej opcji, jeśli użytkownicy mają niewielką liczbę plików do migrowania.

Zalety i wady korzystania z migracji samoobsługowej

Zalety

Wady

Mniejsze zużycie zasobów informatycznych: Użytkownicy sami przenoszą swoje pliki do witryn osobistych.

Opór ze strony użytkowników: Użytkownicy muszą wykonać pracę w celu przeniesienia swoich plików.

Niższe koszty: Koszt może być znacznie niższy niż w przypadku zakupu narzędzia do migracji innej firmy.

Nie są migrowane właściwości plików: Migrowane pliki są rozpoznawane jako nowe pliki, więc metadane plików nie są zachowywane.

Migracja oparta na narzędziach

W niektórych sytuacjach migracja samoobsługowa nie jest najodpowiedniejszą opcją. Można wtedy przeprowadzić migrację za pomocą narzędzia do migracji od partnerów firmy Microsoft.

Zalety i wady korzystania z migracji opartej na narzędziach

Zalety

Wady

Migrowanie dużych ilości danych: Lepsza opcja, jeśli użytkownicy mają wiele plików i duże ilości danych.

Złożoność: Korzystanie z migracji opartej na narzędziach może być skomplikowane. Informatycy będą musieli przetestować i monitorować proces migracji.

Migrowanie metadanych plików: Niektóre narzędzia do migracji umożliwiają migrowanie metadanych.

Monitorowanie wydajności: Przenoszenie dużych ilości danych może mieć wpływ na wydajności sieci. W trakcie migracji należy monitorować wydajność sieci.

Zagadnienia do rozważenia podczas wybierania narzędzia do migracji

Co należy wziąć pod uwagę podczas wybierania narzędzia innej firmy na potrzeby migracji lokalnych bibliotek dokumentów usługi OneDrive użytkowników do usługi OneDrive w usłudze Microsoft 365:

 • Możliwości narzędzia: Należy zapoznać się z możliwościami narzędzia. Jeśli planujesz migrowanie nie tylko plików użytkowników, wiele narzędzi umożliwia przenoszenie znacznie więcej niż tylko lokalnych bibliotek dokumentów (na przykład także zbiorów witryn programu SharePoint).

 • Koszt: Koszty i wymagania dotyczące licencjonowania zależą od dostawcy.

Tworzenie witryn osobistych użytkowników w usłudze Microsoft 365

Dodatkowym wymaganiem związanym z przenoszeniem dokumentów użytkowników do usługi OneDrive w usłudze Microsoft 365 jest utworzenie dla każdego użytkownika witryny osobistej w usłudze Microsoft 365. Dostępne są dwie metody tworzenia witryn osobistych:

 • Migracja samodzielna: Jeśli użytkownicy będą samodzielnie migrować dokumenty (migracja samodzielna), mogą utworzyć dla siebie witryny osobiste w usłudze Microsoft 365, klikając link OneDrive w nagłówku. Aby użytkownicy mogli tworzyć dla siebie witryny osobiste, w administracji centralnej musi być włączone uprawnienie Tworzenie witryn osobistych na stronie Zarządzanie profilami użytkowników.

 • Wstępne inicjowanie obsługi administracyjnej: Jeśli korzystasz z narzędzia do migracji, zainicjuj wstępnie obsługę administracyjną witryn osobistych użytkowników za pomocą programu Windows PowerShell i polecenia cmdlet ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk. To polecenie cmdlet umożliwia wstępne zainicjowanie obsługi administracyjnej witryn osobistych dla wielu użytkowników usługi OneDrive w usłudze Microsoft 365.

Jak przeprowadzić migrację samoobsługową

W scenariuszu z migracją samoobsługową użytkownicy mogą migrować własne pliki, używając jednej z następujących metod:

 • Klient synchronizacji usługi OneDrive: Użytkownicy mogą migrować pliki do bibliotek dokumentów usługi OneDrive w usłudze Microsoft 365 przy użyciu klienta synchronizacji usługi OneDrive.

 • Przeciąganie i upuszczanie: Użytkownicy migrują dokumenty przez przeciąganie ich z Eksploratora Windows i upuszczanie w bibliotece dokumentów usługi OneDrive w usłudze Microsoft 365.

Korzystając z metody przeciągania i upuszczania, można wybrać tylko te pliki, które są potrzebne. Natomiast w przypadku używania klienta synchronizacji usługi OneDrive migruje on wszystkie pliki z lokalizacji folderu synchronizacji do biblioteki dokumentów usługi OneDrive w usłudze Microsoft 365.

Migrowanie przy użyciu klienta synchronizacji usługi OneDrive

Klient synchronizacji usługi OneDrive jest dostępny w ramach pakietu Office 2013 lub Office 2016 albo jako bezpłatny plik do pobrania. Umożliwia synchronizowanie biblioteki dokumentów usługi OneDrive w usłudze Microsoft 365 na komputerze lokalnym.

Ta metoda obejmuje dwa etapy. Najpierw tworzy się kopię zapasową lokalnej biblioteki dokumentów usługi OneDrive na komputerze lokalnym, a następnie za pomocą klienta synchronizacji usługi OneDrive w usłudze Microsoft 365 kopiuje się zawartość folderu kopii zapasowej do środowiska online.

Tworzenie kopii zapasowej synchronizowanego folderu biblioteki w programie SharePoint Server

 1. W witrynie Moja witryna programu SharePoint Server przejdź do biblioteki dokumentów w usłudze OneDrive.

 2. Zsynchronizuj tę bibliotekę dokumentów na komputerze lokalnym.

 3. Utwórz kopię zapasową synchronizowanego folderu biblioteki na komputerze.

 4. Zatrzymaj synchronizowanie biblioteki dokumentów.

Synchronizowanie folderu biblioteki lokalnej z biblioteką dokumentów witryny osobistej w usłudze Microsoft 365

 1. W usłudze Microsoft 365 wybierz pozycję OneDrive w nawigacji.

 2. Spowoduje to przejście do usługi OneDrive w usłudze Microsoft 365.

 3. Zsynchronizuj tę bibliotekę na komputerze lokalnym.

 4. Skopiuj zawartość utworzonej kopii zapasowej folderu biblioteki do synchronizowanego folderu biblioteki.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat tych procedur, zobacz Przenoszenie plików usługi OneDrive w programie SharePoint Server 2013 do usługi Office 365.

Zagadnienia związane z ograniczeniami

Klient synchronizacji usługi OneDrive ogranicza łączną liczbę elementów, które można synchronizować z biblioteką dokumentów. Aby uzyskać informacje dotyczące tych ograniczeń i tego, gdzie się je konfiguruje, zobacz Ograniczenia dotyczące synchronizowania bibliotek programu SharePoint z komputerem za pomocą usługi OneDrive.

Migrowanie przy użyciu przeciągania i upuszczania

Inna opcją migracji samoobsługowej jest polecenie użytkownikom przeciągnięcia pojedynczych plików i upuszczania ich w bibliotece dokumentów usługi OneDrive w usłudze Microsoft 365 za pomocą Eksploratora Windows.

Migrowanie plików przy użyciu przeciągania i upuszczania

 1. W witrynie osobistej usługi Microsoft 365 kliknij pozycję OneDrive, aby otworzyć bibliotekę dokumentów usługi OneDrive.

 2. Na komputerze znajdź w Eksploratorze plików dokumenty, które chcesz przekazać, i przeciągnij je do odpowiedniej lokalizacji w oknie biblioteki dokumentów usługi Microsoft 365.

Uwagi: 

 • Zamiast przeciągać i upuszczać, możesz także wybrać i przekazać pliki z komputera lokalnego, klikając pozycję Przekaż w bibliotece dokumentów usługi OneDrive w usłudze Microsoft 365.

 • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przekazywanie plików do biblioteki.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×