Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Można bilansować, pole zasobu

Typ danych    Tak/Nie

Typ wpisu    Wprowadzany

Opis    Pole Można bilansować wskazuje, czy dla zasobu można przeprowadzić bilansowanie.

Zalecane zastosowania    Pole Można bilansować należy dodać do arkusza zasobu w celu wskazania, że określone zasoby nie powinny być nigdy bilansowane — w tym celu należy kliknąć opcję Nie w polu. Kliknięcie opcji Tak w polu Można bilansować umożliwia bilansowanie zasobów.

Przykład    Użytkownik ma dostęp tylko do określonych zasobów przez ograniczony czas. Dlatego użytkownik nie chce, aby w przypadku bilansowania projektu doszło do zmiany harmonogramu przydziału zasobów, nawet jeśli są to zasoby z nadmierną alokacją. W takim przypadku pole Można bilansować należy dodać do widoku Arkusz zasobów i dla tego zasobu kliknąć opcję Nie.

Uwagi    Domyślną wartością dla pola Można bilansować jest Tak. W przypadku kliknięcia opcji Nie operacje bilansowania będą pomijały ten zasób, nawet jeśli został on wybrany do bilansowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×