Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji NACHYLENIE w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca nachylenie wykresu regresji liniowej dla wszystkich punktów danych w argumentach znane_y i znane_x. Nachylenie to współrzędna pionowa podzielona przez współrzędną poziomą między dwoma dowolnymi punktami na linii, która określa wielkość zmiany wzdłuż linii regresji.

Składnia

NACHYLENIE(znane_y;znane_x)

W składni funkcji NACHYLENIE występują następujące argumenty:

 • Znane_y    Argument wymagany. Tablica lub zakres komórek zawierający numeryczne zależne punkty danych.

 • Znane_x    Argument wymagany. Zbiór niezależnych punktów danych.

Spostrzeżenia

 • Argumenty powinny być liczbami, nazwami, tablicami lub odwołaniami zawierającymi liczby.

 • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane. Komórki o wartości zero są jednak włączane do obliczeń.

 • Jeśli argumenty znane_y i znane_x są puste lub mają różną liczbę punktów danych, funkcja NACHYLENIE zwraca wartość błędu #N/D!.

 • Równanie obliczające nachylenie wykresu regresji przedstawia się tak:

  Równanie

  gdzie x i y są średnimi, czyli wynikami funkcji ŚREDNIA(znane_x) i ŚREDNIA(znane_y).

 • Algorytm używany w funkcjach NACHYLENIE i ODCIĘTA jest inny niż algorytm używany w funkcji REGLINP. Różnica między tymi algorytmami może prowadzić do innych wyników, gdy dane są nieokreślone i współliniowe. Jeśli na przykład punkty danych argumentu znane_y mają wartość 0, a punkty danych argumentu znane_x mają wartość 1:

  • NaCHYLENIE i ODCIĘCIE zwracają #DIV/0! . Algorytmy NACHYLENIE i ODCięcia są przeznaczone do wyszukiwania tylko jednej odpowiedzi, a w tym przypadku jest więcej niż jedna odpowiedź.

  • Funkcja REGLINP zwraca wartość 0. Algorytm funkcji REGLINP ma zwracać rozsądne wyniki dla danych współliniowych, a w tym przypadku można znaleźć co najmniej jedną odpowiedź.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Znane y

Znane x

1900-01-02

6

1900-01-03

5

1900-01-09

11

1900-01-01

7

1900-01-08

5

1900-01-07

4

1900-01-05

4

Formuła

Opis

Wynik

=NACHYLENIE(A3:A9;B3:B9)

Nachylenie liniowego wykresu regresji dla punktów danych określonych w zakresach A3:A9 i B3:B9.

0,305556

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×