Nagrywanie i odtwarzanie spotkań w usłudze Lync Online

Pomoc techniczna dotycząca pakietu Office 2010 wkrótce przestanie być dostępna

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Jeśli organizacja pozwala na nagrywanie, możesz nagrywać konwersacje i spotkania odbywane przy użyciu oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync Online. Nagrywanie umożliwia zapisywanie dźwięku, wideo, wiadomości błyskawicznych, udostępniania aplikacji, prezentacji programu Microsoft PowerPoint, tablic i głosowań sesji usługi Lync Online oraz odtwarzanie ich w takiej samej formie, jaka była używana w trakcie konwersacji lub spotkania w programie Lync.

Można także udostępnić nagranie innym, zapisując całość lub część nagrania programu Lync w formacie Windows Media. Ta opcja konsoliduje całą nagraną zawartość, którą chcesz udostępnić, w pojedynczym wideo Windows Media. Domyślnie wideo jest zapisywane na Twoim komputerze, ale możesz je udostępnić, zapisując je w lokalizacji sieciowej lub bibliotece elementów zawartości programu Microsoft SharePoint Server 2010.

Co chcesz zrobić?

Określanie elementów dołączanych do nagrania

Nagrywanie konwersacji lub spotkania

Sprawdzanie, kto nagrywa konwersację lub spotkanie

Zatrzymywanie nagrywania i zapisywanie nagrania

Odtwarzanie nagrania

Tworzenie wersji nagrania, którą można udostępnić innym

Określanie elementów dołączanych do nagrania

Podczas konwersacji lub spotkania w usłudze Microsoft Lync Online, lecz przed rozpoczęciem nagrywania, możesz wybrać typ zawartości do uwzględnienia w nagraniu. Te opcje można ustawić w trakcie spotkania lub konwersacji w programie Lync, otwierając obszar Opcje nagrywania w oknie spotkania lub konwersacji. Wszystkie wprowadzone zmiany stosują się do bieżącej konwersacji lub spotkania. Przy kolejnych konwersacjach lub spotkaniach przywracane są domyślne ustawienia opcji.

Uwaga:  Jeśli zamierzasz utworzyć przeznaczoną do publikacji wersję nagrania w pliku Windows Media, pamiętaj, że w przypadku, gdy określona zawartość pierwotnej sesji programu Lync była bardzo duża (na przykład duża tablica, długa sesja wiadomości błyskawicznych lub udostępnianie na dwóch monitorach), zawartość ta może być mniej czytelna w końcowym filmie wideo. Co więcej, wszelkie wiadomości odręczne w części nagrania zawierającej sesję wiadomości błyskawicznych są zwykle obcinane z powodu ograniczonej szerokości końcowego filmu wideo.

 1. W oknie spotkania lub konwersacji na pasku menu kliknij pozycję Ustawienia. (Jeśli menu Ustawienia nie jest wyświetlane, kliknij przycisk Więcej opcji, a następnie kliknij pozycję Pokaż pasek menu).

 2. Kliknij pozycję Opcje nagrywania.

 3. W oknie dialogowym Lync — Opcje nagrywania zaznacz pola wyboru obok typów zawartości do uwzględniania w aktualnym nagraniu programu Lync. Jeśli dany typ zawartości nie jest dostępny, być może organizacja nie pozwala na jego nagrywanie.

 1. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Nagrywanie konwersacji lub spotkania

Gdy bierzesz udział w dwustronnej konwersacji w programie Lync, możesz rozpocząć nagrywanie, jeśli tylko pozwalają na to organizacje obu uczestników. Pamiętaj, że nie możesz nagrać konwersacji z osobą korzystającą ze zwykłego telefonu. Gdy bierzesz udział w spotkaniu w programie Lync, możesz rozpocząć nagrywanie, jeśli jesteś osobą prowadzącą i pozwala na to osoba, która zaplanowała lub rozpoczęła spotkanie.

 1. Aby rozpocząć nagrywanie, wykonaj jedno z poniższych działań w oknie spotkania lub konwersacji:

  • Kliknij przycisk Więcej opcji, a następnie kliknij pozycję Rozpocznij nagrywanie.

  • Na pasku menu kliknij pozycję Akcje, a następnie pozycję Rozpocznij nagrywanie. (Jeśli menu Akcje nie jest widoczne, kliknij przycisk Więcej opcji, a następnie kliknij pozycję Pokaż pasek menu).

 2. Gdy trwa nagrywanie, możesz używać opcji sterowania na dole okna, aby wstrzymywać, wznawiać i zatrzymywać nagrywanie.

Początek strony

Sprawdzanie, kto nagrywa konwersację lub spotkanie

Gdy trwa nagrywanie, u dołu okna spotkania lub konwersacji jest wyświetlany komunikat Nagrywasz, Inni nagrywają lub Ty i inne osoby nagrywacie. Jeśli nagrywają inne osoby, możesz wskazać komunikat, aby sprawdzić, kto rozpoczął nagrywanie.

Początek strony

Zatrzymywanie nagrywania i zapisywanie nagrania

Po zatrzymaniu nagrywania program Lync automatycznie zapisuje nagranie. Domyślnie nagrania są zapisywane na Twoim komputerze w folderze C:\Użytkownicy\<Twoja nazwa użytkownika>\Lync Recordings. Program Lync umożliwia także utworzenie wersji Windows Media nagrania, którą można udostępnić innym osobom przez zapisanie w lokalizacji sieciowej. Jeśli korzystasz z programu SharePoint Server 2010 lub usługi SharePoint Online i masz odpowiednie prawa, możesz zapisać nagrania w bibliotece elementów zawartości programu Microsoft SharePoint.

Uwaga:  Jeśli zamierzasz utworzyć przeznaczoną do publikacji wersję nagrania w pliku Windows Media, pamiętaj, że w przypadku, gdy określona zawartość pierwotnej sesji programu Lync jest bardzo duża (na przykład duża tablica, długa sesja wiadomości błyskawicznych lub udostępnianie na dwóch monitorach), zawartość ta może być mniej czytelna w końcowym filmie wideo. Co więcej, wszelkie wiadomości odręczne w części nagrania zawierającej sesję wiadomości błyskawicznych są zwykle obcinane z powodu ograniczonej szerokości końcowego filmu wideo.

 1. W oknie spotkania lub konwersacji wykonaj jedno z poniższych działań:

  • Kliknij przycisk Więcej opcji, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj nagrywanie.

  • Na pasku menu kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj nagrywanie. (Jeśli menu Akcje nie jest widoczne, kliknij przycisk Więcej opcji, a następnie kliknij pozycję Pokaż pasek menu).

  • Użyj przycisku Zatrzymaj nagrywanie na dole okna konwersacji lub spotkania.

 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zatrzymaj nagrywanie. Aby zmienić nazwę nagrania, wpisz nową nazwę w obszarze Tytuł nagrania.

 3. Aby utworzyć wersję Windows Media nagrania, w obszarze Publikuj zaznacz pole wyboru obok opcji Utwórz również wersję, którą możesz opublikować dla innych użytkowników (.wmv).

 4. Aby wybrać typ zawartości do uwzględnienia w publikowanym filmie wideo, kliknij pozycję Opcje. W obszarze Zawartość w wideo zaznacz pola wyboru obok typów zawartości, które chcesz uwzględnić. (Jeśli dany typ zawartości nie jest dostępny, oznacza to, że nie był zawarty w sesji programu Lync). Następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby zmienić lokalizację wersji Windows Media nagrania, wykonaj jedną z poniższych czynności w obszarze Zapisz w:

  • Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać film wideo.

  • W polu tekstowym wklej adres internetowy, na przykład adres URL biblioteki elementów zawartości programu SharePoint Server 2010.

Uwaga:  W przypadku problemów z przekazaniem pliku do programu SharePoint Server 2010 zwróć się do administratora programu SharePoint o zwiększenie domyślnych ustawień maksymalnego rozmiaru przekazywania (wartość domyślna: 50 MB) i limitu czasu przekazywania.

 1. Kliknij przycisk OK.

Uwaga:  Aby przejść bezpośrednio do Menedżera nagrywania programu Microsoft Lync w celu zarządzania lub odtwarzania nagrania, kliknij pozycję Zarządzaj nagraniami.

Początek strony

Odtwarzanie nagrania

Możesz odtwarzać zapisane nagrania, otwierając Menedżera nagrywania programu Lync. Nagrania są otwierane w programie Microsoft Lync Recording Player i mogą być wyświetlane z tego miejsca.

 1. Otwórz Menedżera nagrywania, wykonując jedno z poniższych działań:

 2. Kliknij przycisk Więcej opcji, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj nagraniami.

  • Kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Lync, a następnie kliknij pozycję Menedżer nagrywania programu Microsoft Lync.

  • Na pasku menu programu Lync kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Menedżer nagrywania. (Jeśli menu Akcje nie jest widoczne, kliknij przycisk Więcej opcji, a następnie kliknij pozycję Pokaż pasek menu).

 3. W Menedżerze nagrywania kliknij nagranie, a następnie kliknij pozycję Odtwórz.

Jeśli inna osoba opublikowała wersję Windows Media nagrania i umieściła ją w lokalizacji sieciowej lub witrynie programu SharePoint, możesz otworzyć nagranie, aby odtworzyć je w programie Windows Media Player. Aby uzyskać najlepszą wydajność, zalecamy zapisanie nagrania Windows Media na swoim komputerze i odtworzenie go z tego miejsca.

Początek strony

Tworzenie wersji nagrania, którą można udostępnić innym

Utworzone nagranie programu Lync możesz udostępnić innym, zapisując je w całości lub części w formacie Windows Media i publikując film wideo Windows Media w udostępnionej lokalizacji sieciowej lub bibliotece elementów zawartości programu SharePoint Server 2010. Dostępne są dwie metody tworzenia wersji Windows Media nagrania: możesz automatycznie utworzyć tę wersję po zatrzymaniu nagrywania i przy zapisywaniu nagrania (szczegóły możesz zobaczyć w sekcji „Zatrzymywanie nagrywania i zapisywanie nagrania” powyżej) lub też utworzyć taką wersję później w Menedżerze nagrywania (aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie nagraniami w Menedżerze nagrywania programu Lync).

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×