Typ danych    Data

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis Pole Najwcześniejsze zakończenie zawiera datę, kiedy zadanie mogłoby się najwcześniej zakończyć, na podstawie dat najwcześniejszego zakończenia zadań poprzednik i następnik, innych ograniczeń i opóźnień bilansowanie zadań.

Sposób obliczania    Przy pierwszym utworzeniu zadania jego data najwcześniejszego zakończenia jest taka sama jak zaplanowana data zakończenia, która jest oparta na dacie rozpoczęcia i zaplanowanej dacie zakończenia zadania w czas trwania. W miarę łączenia zadania z poprzednikami i następnikami oraz stosowania innych ograniczeń program Project oblicza najwcześniejszą możliwą datę zakończenia, jeśli wszystkie zadania poprzedników i następników również zakończą się we wcześniejszych datach zakończenia. Te obliczenia są oparte na stałym czasie trwania zadania. W przypadku opóźnienia poziomego dla zadania to opóźnienie jest również oznaczane datą najwcześniejszego zakończenia.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Najwcześniejsze zakończenie do widoku zadania oraz pola Najwcześniejsze rozpoczęcie, Rozpoczęcie opóźnione i Zakończenie opóźnione, aby przeanalizować zapas czasu czasu w harmonogramie.

Przykład    Kilka krytycznych zadań może się opóźnić i może spowodować poważne opóźnienie całego projektu. Dodanie pól Najwcześniejsze rozpoczęcie, Najwcześniejsze zakończenie, Rozpoczęcie opóźnione i Zakończenie opóźnione w widoku Arkusz zadań umożliwia analizowanie opóźnień i znajdowanie dostępnych godzin zapasu czasu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×