Naliczanie kosztu stałego, pole zadania

Typ danych    Wyliczenie

Typ wpisu    Wprowadzany

Opis Pole Naliczanie kosztu stałego udostępnia opcje dotyczące sposobu i czasu naliczania kosztów stałych lub naliczania ich do kosztu zadania. Dostępne opcje:

  • Rozpoczęcie

  • Proporcjonalnie

  • End

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Naliczanie kosztu stałego do widoku zadania, jeśli chcesz wyświetlać, filtrować lub edytować sposób i czas naliczania kosztów stałych dla zadań.

Przykład    W przypadku zadania "Pisanie propozycji" istnieje stały koszt 30 zł za duplikowanie gotowej propozycji. Zadanie ma się odbywać w poniedziałek, wtorek i środę. Jeśli klikniesz przycisk Rozpocznij w polu Naliczanie kosztu stałego, opłata za zadanie wynosi 30 zł w poniedziałek. Jeśli klikniesz przycisk Zakończ, opłata w wysokości 30 zł zostanie pobrana w środę. Jeśli klikniesz opcję Proporcjonalnie, opłata w wysokości 10 zł zostanie naliczona w poniedziałek, wtorek i środę.

Uwagi    Pole Naliczanie kosztu stałego jest domyślnie dostępne w tabeli Koszt. Koszt stały jest naliczany na podstawie procent wykonania.

W oknie dialogowym Opcje Project dialogowym Naliczanie kosztu stałego można ustawić domyślne naliczanie kosztu stałego dla wszystkich nowych zadań.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×