Naprawianie niespójnej formuły

Ten błąd oznacza, że formuła w tej komórce nie pasuje do wzorca sąsiednich formuł.

Rozwiązywanie problemów z niespójnością

 1. Kliknij pozycję Formuły > Pokaż formuły.

 2. Dzięki temu zamiast obliczonych wyników we wszystkich komórkach są wyświetlane formuły.

 3. Porównaj niespójną formułę z sąsiednimi i popraw niezamierzone niespójności.

 4. Po zakończeniu kliknij pozycję Formuły > Pokaż formuły. W ten sposób wrócisz do widoku obliczonych wyników we wszystkich komórkach.

 5. Jeśli to nie rozwiąże problemu, wybierz sąsiednią komórkę, w której ten problem nie występuje.

 6. Kliknij pozycję Formuły > Śledź poprzedniki.

 7. Następnie wybierz komórkę, w której występuje problem.

 8. Kliknij pozycję Formuły > Śledź poprzedniki.

 9. Porównaj niebieskie strzałki lub zakresy w kolorze niebieskim. Następnie popraw błędy w niespójnej formule.

 10. Kliknij pozycję Formuły > Usuń strzałki.

Więcej rozwiązań

Wybierz komórkę zawierającą niespójną formułę, a następnie naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT, naciskając jeden z klawiszy strzałek. Spowoduje to zaznaczenie niespójnej komórki wraz z innymi. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli zaznaczono komórki poniżej, naciśnij klawisze CTRL+D, aby wypełnić formułą komórki znajdujące się niżej.

 • Jeśli zaznaczono komórki powyżej, kliknij pozycję Narzędzia główne > Wypełnij > W górę, aby wypełnić formułą komórki znajdujące się wyżej.

 • Jeśli zaznaczono komórki po prawej, naciśnij klawisze CTRL+D, aby wypełnić formułą komórki znajdujące się po prawej.

 • Jeśli zaznaczono komórki po lewej, kliknij pozycję Narzędzia główne > Wypełnij > W lewo, aby wypełnić formułą komórki znajdujące się po lewej.

Jeśli więcej komórek wymaga wypełnienia formułą, powtórz powyższy proces, wybierając inny kierunek.

 1. Wybierz komórkę, w której występuje problem.

 2. Kliknij ten przycisk:  Przycisk alertu o błędzie w programie Excel , a następnie wybierz pozycję Kopiuj formułę z komórki powyżej lub Kopiuj formułę z lewej.

 3. Jeśli to nie rozwiąże problemu, a potrzebujesz formuły z komórki poniżej, kliknij pozycję Narzędzia główne > Wypełnij > W górę.

 4. Jeśli potrzebujesz formuły z komórki po prawej, kliknij pozycję Narzędzia główne > Wypełnij > W lewo.

Jeśli formuła nie jest błędna, możesz ją zignorować:

 1. Kliknij pozycję Formuły > Sprawdzanie błędów

 2. Następnie kliknij pozycję Ignoruj błąd.

 3. Kliknij przycisk OK lub Dalej, aby przejść do następnego błędu.

Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby program Excel sprawdzał niespójne formuły, zamknij okno dialogowe Sprawdzanie błędów. Następnie kliknij pozycję Plik > Opcje > Formuły. Wyczyść znajdujące się u dołu pole wyboru Formuły niespójne z innymi formułami w regionie.

Jeśli korzystasz z komputera Mac, kliknij pozycję Excel > Preferencje > Sprawdzanie błędów, a następnie wyczyść pole wyboru Formuły niespójne z formułami w sąsiednich komórkach.

Wskaźnik błędu jest wyświetlany, gdy formuła nie pasuje do wzorca sąsiednich formuł. Nie zawsze oznacza to, że formuła jest nieprawidłowa. Jeśli formuła jest nieprawidłowa, odwołanie do komórki uspójnienie jej często rozwiązuje problem.

Aby na przykład pomnożyć wartości z kolumny A przez wartości z kolumny B, należy użyć formuł: A1*B1, A2*B2, A3*B3 itd. Jeśli po formule A3*B3 następuje formuła A4*B2, program Excel uzna ją za niespójną, ponieważ zgodnie ze wzorcem powinna to być formuła A4*B4.

 1. Kliknij komórkę zawierającą wskaźnik błędu i spójrz na pasek formuły, aby sprawdzić, czy odwołania do komórek są prawidłowe.

 2. Kliknij strzałkę obok wyświetlonego przycisku.

  Niespójna formuła w komórce C4

  W menu skrótów są wyświetlane dostępne opcje umożliwiające rozwiązanie tego ostrzeżenia.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Wybierz

Aby

Kopiuj formułę z komórki powyżej

Utworzyć spójną formułę przez skopiowanie wzorca z komórki znajdującej się powyżej. W przedstawionym przykładzie skorygowana formuła A4*B4 jest zgodna ze wzorcem A3*B3 w komórce powyżej.

Ignoruj błąd

Usunąć wskaźnik błędu, jeśli na przykład niespójność formuły jest celowa lub akceptowana z innego powodu.

Edytuj w pasku formuły

Przejrzeć składnię formuły i zweryfikować, że odwołania do komórek są zgodne z zamierzeniami.

Opcje sprawdzania błędów

Wybrać typy błędów, które mają być flagowane przez program Excel. Jeśli na przykład nie chcesz widzieć wskaźników błędów dla niespójnych formuł, wyczyść pole wyboru Oflaguj formuły, które są niespójne z formułami w sąsiednich komórkach.

Porady: 

  • Aby zignorować wskaźniki błędów w wielu komórkach naraz, wybierz zakres zawierający błędy do ignorowania. Następnie kliknij strzałkę obok wyświetlonego przycisku Przycisk ostrzeżenia Niespójna formuła i wybierz pozycję Ignoruj błąd w menu skrótów.

  • Aby zignorować wskaźniki błędów w całym arkuszu, najpierw kliknij komórkę zawierającą wskaźnik błędu. Następnie naciśnij klawisze COMMAND + A, aby zaznaczyć arkusz. Następnie kliknij strzałkę obok wyświetlonego przycisku Przycisk ostrzeżenia Niespójna formuła i wybierz pozycję Ignoruj błąd w menu skrótów.

Więcej zasobów

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Wykrywanie błędów w formułach

Ukrywanie wartości błędów i wskaźników błędów

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×