Narzędzia edukacyjne pomagające w doskonaleniu umiejętności czytania i pisania

Narzędzia edukacyjne to bezpłatne narzędzia, w których zaimplementowano sprawdzone techniki usprawniające czytanie i pisanie, niezależnie od wieku i stopnia sprawności użytkowników. Dowiedz się więcej o funkcjach narzędzi edukacyjnych i produktach, które je oferują, lub wybierz produkt, aby rozpocząć.

Funkcje narzędzi edukacyjnych dostępne w produktach firmy Microsoft

Sprawdź języki obsługiwane przez narzędzia edukacyjne.

Czytnik immersyjny

Czytanie na głos

Sylaby

Części mowy: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki

Koncentracja na wierszach

Dyktowanie

Słownik obrazkowy

Nauki

Przetłumacz

Opis funkcji

Rozpoznaje tekst z obrazów i plików

Zmniejsza długość pliku

Wyróżnia wyrazy podczas czytania na głos

Rozdziela słowa na sylaby

Przedstawia czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki w różnych kolorach

Wyróżnianie jednego, trzech lub pięciu wierszy tekstu

Zapisuje wyrazy tak samo, jak w przypadku poprawienia interpunkcji

Kliknięcie określonych wyrazów spowoduje wyświetlenie obrazu z napisem

Wyróżnione klauzule zależne w zdaniach

Tłumaczy tekst na inny język

OneNote (wersja klasyczna)

Ikona znacznika wyboru

Windows 8

Windows 8.1

Windows 10

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

(2016)

OneNote dla systemu Windows 10

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

OneNote dla sieci Web

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Program OneNote dla komputerów Mac

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

OneNote dla tabletu iPad

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Word (wersja klasyczna)

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Word dla sieci Web

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Word dla komputerów Mac

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Word dla tabletu iPad

Ikona znacznika wyboru

Outlook (wersja klasyczna)

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Outlook Online

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Office Lens

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Microsoft Edge

Strona sieci Web (aktualizacja RS3)

Plik PDF (RS3 Update)

ePub (RS3 Update)

Widok do czytania (RS4 Update)

Widok do czytania (RS4 Update)

ePub (RS4 Update)

Widok do czytania (RS4 Update)

ePub (RS4 Update)

Microsoft Teams

Ikona znacznika wyboru

Ikona znacznika wyboru

Lepsze umiejętności czytania: dekodowanie, płynność i rozumienie informacji

Badania na temat czytania przedstawiają trzy oddzielne umiejętności czytania: dekodowanie, płynność i zrozumienie.

Dekodowanie: zrozumienie poszczególnych wyrazów przez ich rozdzielenie na znaczące części

Narzędzia edukacyjne ułatwiają dekodowanie, pozwalając czytelnikowi widzieć wyróżnione wyrazy w tym samym czasie, gdy usłyszysz wyrazy. Zaimplementowano tu badania opublikowane w usłudze 2012 przez Floyd i sędzia.

Czytnik immersyjny (Program OneNote, aplikacja Office Lens na telefonie iPhone) i Tryb czytania z funkcją Czytaj na głos (program Word) rozpoznaje tekst z obrazów, a następnie wyróżnia słowa podczas czytania na głos.

Segmentacja dźwięku, która powoduje dzielenie wyrazów pisanych na osobne sylaby, jest ważną częścią dekodowania. Sylaby (Program OneNote, Word) umożliwia czytelnikom wyświetlanie wyrazów rozdzielonych na sylaby.

Płynność: dokładne i szybkie czytanie

Aby zwiększyć dokładność, badania opublikowane w 2012 przez Zorzi pokazały 50% mniej błędów podczas czytania, gdy ludzie mają dysleksjay. Aby zwiększyć szybkość, badania opublikowane w usłudze 2013 przez Schneps wykazały 27% zwiększenie szybkości czytania w przypadku używania krótkich długości linii.

Odstępy (Program Word, aplikacja Office Lens na telefonie iPhone, OneNote) umożliwia czytelnikom zwiększanie odstępów między tekstem (między innymi liter, wyrazów i wierszy tekstu) oraz skracanie długości linii.

Rozumienie: Opis sposobu czytania

Rozumiesz, czy rozumiesz, co czytasz. Zrozumienie może zwiększyć o 30%, dodając podziały wierszy między klauzulami zgodnie z Graf & Torrey (1966).

Rozumienie (Program OneNote Desktop) przedstawia klauzule gramatyczne, dodając nawiasy wokół klauzul zależnych. Części mowy, część zrozumienia, Dodawanie kolorowego tekstu do czasowników, przymiotników i rzeczowników.

Rozdzielanie wyrazów za pomocą sylab może zwiększyć rozumienie o 10%, zgodnie z badaniem według Yu-Chi Tai w studiach obsługiwanych przez firmę Microsoft. Sylaby (Program OneNote, Word) umożliwia czytelnikom wyświetlanie wyrazów rozdzielonych na sylaby.

Ulepszanie umiejętności pisania: ulepszone dyktowanie

Narzędzia edukacyjne ułatwiają pisanie umiejętności, dzięki czemu autor porozmawia, a wyrazy i zdania są poprawnie napisane i punctuated. Autorzy mogą skoncentrować się na organizowaniu swoich pomysłów i wchłonąć właściwą reprezentację tych pomysłów. Funkcja dyktowania jest dostępna w aplikacji OneNote na komputerach z systemem Windows.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×