Nawiązywanie i odbieranie połączeń w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie i odbieranie połączeń w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Microsoft Teams za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz nawiązywać i odbierać połączenia oraz sprawdzać historię rozmów. Przetestowałeś go za pomocą szczęk i NVDA, ale może współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu.

Zanim nawiążesz połączenie, upewnij się, że masz podłączone do komputera urządzenie audio. Warto też sprawdzić, czy urządzenie audio działa poprawnie, aby upewnić się, że wszystko jest ustawione.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Ostatnie wersje czytnika JAWS nie mają już ustawionego trybu wirtualnego kursora komputera jako domyślnego dla aplikacji Microsoft Teams. Aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania trybu kursora komputera wirtualnego, zobacz Włączanie wirtualnego kursora czytnika JAWS.

 • Aby szybko uzyskać dostęp do listy skrótów klawiaturowych z poziomu Microsoft Teams, naciśnij klawisze Ctrl + E, wpisz znak ukośnika, a następnie klawiszeprogramu Word, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

W tym temacie

Nawiązywanie i kończenie połączenia

 • Nawigacja w czytniku zawartości ekranu
 • Nawigacja po fokusie
 • Nawigacja wirtualna
 1. Umieść fokus czytnika zawartości ekranu na kontakcie lub grupie kontaktów, do których chcesz zadzwonić, na przykład w okienku Lista.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozpocząć rozmowę głosową, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + C.

  • Aby rozpocząć połączenie wideo, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + U.

  Zostanie otwarte okno rozmowy, w którym usłyszysz dźwięk dzwonka.

 3. Aby zakończyć rozmowę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Rozłącz", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie przeniesiony do okna czatu.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania. W czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego.

 1. Umieść fokus czytnika zawartości ekranu na kontakcie lub grupie kontaktów, do których chcesz zadzwonić, na przykład w okienku Lista.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozpocząć rozmowę głosową, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + C.

  • Aby rozpocząć połączenie wideo, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + U.

  Zostanie otwarte okno rozmowy, w którym usłyszysz dźwięk dzwonka.

 3. Aby zakończyć rozmowę, naciskaj klawisz B, aż przejdziesz do przycisku rozmówca, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie przeniesiony do okna czatu.

Porada: Możesz również zadzwonić do kogoś przy użyciu pola wyszukiwania . Naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do pola wyszukiwania , wpisz znak ukośnika (/), a następnie połączenieprogramu Word, naciśnij klawisz ENTER, a następnie wpisz imię i nazwisko osoby, do której chcesz zadzwonić. Aby przeglądać wyniki wyszukiwania, naciskaj klawisz Strzałka w dół. Gdy usłyszysz odpowiedni kontakt, naciśnij klawisz ENTER, aby rozpocząć rozmowę.

Porada: Jeśli masz dostępną kartę połączenia w danym regionie, możesz skorzystać z jej opcji, aby bezpośrednio dzwonić do kontaktu, przeglądać historię rozmów i sprawdzić pocztę głosową. Aby przejść do karty rozmowy , naciśnij klawisze CTRL + 5.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

 1. Gdy kontakt dzwoni do Ciebie, zostanie otwarte okno powiadomienia o Microsoft Teams ie, a następnie usłyszysz dźwięk dzwonka, a następnie nazwę dzwoniącego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odebrać połączenie audio, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + S.

  • Aby odebrać połączenie wideo, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + A.

  • Aby odrzucić rozmowę, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + D.

Sprawdzanie historii rozmów

W tabeli historia połączeń w widoku rozmowy jest wyświetlana nazwa rozmówcy lub adresata, typ połączenia (przychodzące, wychodzące lub nieodebrane), czas trwania i czas połączenia.

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze CTRL + 5, aby uzyskać dostęp do widoku rozmowy . Usłyszysz komunikat: "rozmowy".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat "Historia", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie przeniesiony do tabeli historia połączeń.

 3. Aby przejść do tabeli historia połączeń, naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół. Usłyszysz dane rozmowy.

 4. Aby zadzwonić do osoby dzwoniącej lub adresata, naciśnij klawisz SPACJA, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zobacz też

Sprawdzanie ostatnich aktywności w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Czatowanie w aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Używanie Microsoft Teams na komputerze Mac z funkcji VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu Mac OS, w celu szybkiego nawiązywania i odbierania połączeń. Przed nawiązaniem połączenia upewnij się, że urządzenie audio jest podłączone do komputera i że urządzenie audio działa poprawnie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Możesz łatwo uzyskać dostęp do listy skrótów klawiaturowych z poziomu Microsoft Teams. Naciśnij klawisze Command + E, aby przejść do pola Wyszukaj , wpisz /Keys, a następnie naciśnij klawisz Return.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Nawiązywanie i kończenie połączenia

Uwaga: Rozmowy mogą nie być obsługiwane dla wszystkich regionów i organizacji.

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Command + E, aby przejść do pola Wyszukaj.

 2. Wpisz /call, naciśnij klawisz Return, a następnie wpisz imię i nazwisko osoby, do której chcesz zadzwonić. Wyniki wyszukiwania są aktualizowane w trakcie pisania.

 3. Aby przejść do listy wyników, naciskaj klawisz strzałki w dół lub w górę. Gdy usłyszysz osobę, z którą chcesz zadzwonić, aby rozpocząć rozmowę głosową, naciśnij klawisz Return. Aby rozpocząć rozmowę wideo, naciśnij klawisze Command + Shift + U.

 4. Aby zakończyć rozmowę, naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku zawiesić , a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

 1. Gdy kontakt dzwoni do Ciebie, zostanie otwarte okno powiadomienia o Microsoft Teams ie i usłyszysz nazwę dzwoniącego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odebrać połączenie audio, naciśnij klawisze Command + Shift + S.

  • Aby odebrać połączenie wideo, naciśnij klawisze Command + Shift + A.

  • Aby odrzucić rozmowę, naciśnij klawisze Command + Shift + D.

Sprawdzanie historii rozmów

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Command + 5, aby przejść do widoku rozmowy . Usłyszysz komunikat: "Kontakty".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat "Historia", a następnie naciśnij klawisz Return. Zostanie otwarta tabela historia połączeń. W tabeli wymieniono nazwy lub numery powiązane z rozmową, typ połączenia (przychodzące, wychodzące lub nieodebrane), czas trwania oraz datę rozmowy.

 3. Aby przejść do tabeli, naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół. Usłyszysz informacje podczas przenoszenia.

  Aby zadzwonić do tyłu, Rozpocznij czat lub Dodaj osobę lub numer telefonu do listy szybkiego wybierania, naciśnij klawisz SPACJA, aby otworzyć menu więcej akcji , a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść w dół w menu. Po wybraniu odpowiedniej opcji naciśnij klawisz Return.

Zobacz też

Sprawdzanie ostatnich aktywności w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Czatowanie w aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Użyj Microsoft Teams w przeglądarce za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, aby nawiązywać i odbierać połączenia oraz sprawdzić historię rozmów. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, szczęk i NVDA, ale może współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu.

Zanim nawiążesz połączenie, upewnij się, że masz podłączone do komputera urządzenie audio. Warto też sprawdzić, czy urządzenie audio działa poprawnie, aby upewnić się, że wszystko jest ustawione.

Upewnij się, że używasz Microsoft Edge do nawiązywania połączeń z Microsoft Teams, ponieważ opcja rozmowy może być obecnie niedostępna dla innych przeglądarek.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Ostatnie wersje czytnika JAWS nie mają już ustawionego trybu wirtualnego kursora komputera jako domyślnego dla aplikacji Microsoft Teams. Aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania trybu kursora komputera wirtualnego, zobacz Włączanie wirtualnego kursora czytnika JAWS.

 • Aby szybko uzyskać dostęp do listy skrótów klawiaturowych z poziomu Microsoft Teams, naciśnij klawisze Ctrl + E, wpisz znak ukośnika, a następnie klawiszeprogramu Word, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

W tym temacie

Nawiązywanie i kończenie połączenia

 • Nawigacja w czytniku zawartości ekranu
 • Nawigacja po fokusie
 • Nawigacja wirtualna
 1. Umieść fokus czytnika zawartości ekranu na kontakcie lub grupie kontaktów, do których chcesz zadzwonić, na przykład w okienku Lista.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozpocząć rozmowę głosową, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + C.

  • Aby rozpocząć połączenie wideo, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + U.

  Zostanie otwarte okno rozmowy, w którym usłyszysz dźwięk dzwonka.

 3. Aby zakończyć rozmowę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Rozłącz", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie przeniesiony do okna czatu.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania, w czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego, a w Narratorze jest to nazywane trybem skanowania.

 1. Umieść fokus czytnika zawartości ekranu na kontakcie lub grupie kontaktów, do których chcesz zadzwonić, na przykład w okienku Lista.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozpocząć rozmowę głosową, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + C.

  • Aby rozpocząć połączenie wideo, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + U.

  Zostanie otwarte okno rozmowy, w którym usłyszysz dźwięk dzwonka.

 3. Aby zakończyć rozmowę, naciskaj klawisz B, aż przejdziesz do przycisku rozmówca, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie przeniesiony do okna czatu.

Porada: Możesz również zadzwonić do kogoś przy użyciu pola wyszukiwania . Naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do pola wyszukiwania , wpisz znak ukośnika (/), a następnie połączenieprogramu Word, naciśnij klawisz ENTER, a następnie wpisz imię i nazwisko osoby, do której chcesz zadzwonić. Aby rozpocząć rozmowę, naciśnij klawisz ENTER.

Porada: Jeśli masz dostępną kartę połączenia w danym regionie lub przeglądarce, możesz użyć jej opcji, aby bezpośrednio zadzwonić do kontaktu, przejrzeć historię rozmów i sprawdzić pocztę głosową. Aby przejść do karty rozmowy , naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 5.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Aby się dowiedzieć, że ktoś dzwoni do Ciebie, upewnij się, że włączono powiadomienia dźwiękowe w ustawieniach Microsoft Teams. Aby dowiedzieć się więcej na temat zmieniania ustawień powiadomień, zobacz Dostosowywanie ustawień powiadomień.

 1. Gdy kontakt dzwoni do Ciebie, zostanie otwarte okno powiadomienia o Microsoft Teams, a następnie usłyszysz dźwięk dzwonienia, a po nim "Microsoft Teams, powiadomienia Windows".

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odebrać połączenie audio, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + S.

  • Aby odebrać połączenie wideo, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + A.

  • Aby odrzucić rozmowę, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + D.

Sprawdzanie historii rozmów

W tabeli historia połączeń jest wyświetlana nazwa rozmówcy lub adresata, typ połączenia (przychodzące, wychodzące lub nieodebrane), czas trwania oraz czas połączenia.

 1. W Microsoft Teams naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Shift + 5, aby uzyskać dostęp do widoku rozmowy . Usłyszysz komunikat: "Lista rozmów".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat "Historia", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie przeniesiony do tabeli historia połączeń.

 3. Aby przejść do tabeli historia połączeń, naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół. Usłyszysz szczegółowe informacje o rozmowie.

 4. Aby zadzwonić do osoby dzwoniącej lub adresata, naciśnij klawisz SPACJA, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zobacz też

Sprawdzanie ostatnich aktywności w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Czatowanie w aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams

Eksplorowanie i nawigowanie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×