Nawiązywanie lub odbieranie połączeń w programie Skype dla firm (Lync) jako pełnomocnik

Twoje pełnomocnictwo może dotyczyć odbierania połączeń w imieniu osoby, która Ci je przypisała, lub robienia tego równolegle z tą osobą. Tylko pełnomocnicy, których obsługę w programie Lync włączył zespół pomocy technicznej, mogą nawiązywać i odbierać połączenia w imieniu innych.

Jeśli ktoś Cię doda jako pełnomocnika, otrzymasz odpowiednie powiadomienie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie opcji przekazywania połączeń.

Odbieranie połączenia jako pełnomocnik

 1. Alert o połączeniu przychodzącym wskazuje, że jest ono skierowane do osoby, która przypisała Ci pełnomocnictwo.

 2. Możesz odebrać połączenie, klikając dowolne miejsce w obrębie alertu.

 3. Aby przekierować połączenie, kliknij pozycję Opcje, a następnie wybierz jedną tych opcji:

 4. Przekaż połączenie do Poczty głosowej osoby, która przypisała Ci pełnomocnictwo.

 5. Przekaż połączenie na jeden z własnych opublikowanych numerów, na przykład numer telefonu komórkowego lub domowego.

 6. Kliknij pozycję Odpowiedz za pomocą wiadomości błyskawicznych, aby utworzyć wiadomość błyskawiczną skierowaną do osoby wywołującej.

 7. Kliknij pozycję Ustaw status Nie przeszkadzać, aby przekierować połączenie do poczty głosowej i uniknąć kolejnych połączeń.

Nawiązywanie połączenia jako pełnomocnik

 1. W oknie głównym programu Lync na liście kontaktów zatrzymaj wskaźnik myszy na obrazie osoby, do której chcesz zadzwonić.

 2. Kliknij strzałkę menu rozwijanego obok przycisku Połącz.

 3. Na liście rozwijanej zostaną wyświetlone opcje nawiązania połączenia w imieniu własnym lub osoby, która przypisała Ci pełnomocnictwo.

  Nawiązywanie połączenia jako pełnomocnik

 4. Zatrzymaj wskaźnik myszy na imieniu i nazwisku osoby (na przykład Jan Kozłowski) i kliknij numer, z którym chcesz nawiązać połączenie, lub kliknij pozycję Nowy numer, aby wprowadzić nowy numer.

 5. Osoba, do której dzwonisz, otrzyma powiadomienie zawierające informację, że dzwonisz w imieniu innej osoby.

  Alert dotyczący połączenia konferencyjnego

  Uwaga:  Jeśli używasz programu Lync w środowisku zdalnym, funkcja pełnomocnictwa nie będzie dostępna. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie programu Lync 2013 w środowisku VDI.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×