Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Korzystanie z Skype dla firm za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, do nawiązywania i odbierania połączeń audio. Program Skype dla firm automatycznie wykrywa urządzenia, takie jak zestaw słuchawkowy, mikrofon i głośniki. Zanim nawiążesz połączenie, upewnij się, że masz podłączone do komputera urządzenie audio. Warto również sprawdzić, czy urządzenie audio działa prawidłowo, aby mieć pewność, że wszystko jest gotowe.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w programie Skype dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Utrzymywanie stałego poziomu głośności dźwięku przy użyciu Narratora

Włączenie Narratora domyślnie powoduje zmniejszenie głośności innych źródeł dźwięku. W efekcie występują trudności w usłyszeniu dźwięku rozmów i spotkań programu Skype dla firm.

 1. Naciśnij klawisz logo Windows. Usłyszysz słowa „Okno startowe. Pole wyszukiwania, edytowanie”. W polu wyszukiwania wpisz „narrator”. Pojawi się lista wyników wyszukiwania.

 2. Przy otwartej liście wyników wyszukiwania naciskaj strzałkę w dół, aż usłyszysz słowa „Zmień ustawienia Narratora”, a następnie naciśnij Enter. Usłyszysz słowa „Okno Ustawienia, włączone, przełącznik Narratora”.

 3. W ustawieniach Narratora naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Włączone, Przycisz inne aplikacje, gdy działa Narrator, przełącznik”.

 4. Naciśnij spację. Usłyszysz słowa „Wyłączone, Przycisz inne aplikacje, gdy działa Narrator”.

Nawiązywanie połączenia audio

 1. Aby przejść na kartę Kontakty, naciśnij Ctrl+1. Usłyszysz słowa „Dane wejściowe wyszukiwania, edytowanie, Znajdź osobę lub pokój”. Wpisz nazwę kontaktu przypisaną osobie, do której chcesz zadzwonić. Usłyszysz słowa „Wyniki wyszukiwania, zaktualizowano okienko”. Naciskaj strzałkę w dół, przechodząc między wynikami wyszukiwania, aż usłyszysz odpowiednią nazwę kontaktu.

 2. Aby wyświetlić więcej opcji dla tego kontaktu, naciśnij Enter. Pojawi się menu opcji.

 3. W menu opcji naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Połącz <nazwa kontaktu>”, a następnie naciśnij spację.

 4. Po usłyszeniu słów „Połączenie Skype” naciśnij Enter. Zostanie otwarte okno programu Skype dla firm i usłyszysz dźwięk dzwonka.

 5. Po nawiązaniu połączenia:

  • Aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciśnij logo Windows+F4 lub naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Przycisk Mikrofon”, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby zawiesić połączenie, naciśnij Ctrl+Shift+H. Usłyszysz słowa „To połączenie jest wstrzymane”. Aby wznowić połączenie, naciśnij Ctrl+Shift+H lub naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Przycisk Wznów połączenie”, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby przełączyć połączenie, naciśnij Ctrl+Shift+T. Spowoduje to otwarcie selektora kontaktów podczas połączenia równorzędnego.

   Uwaga: Funkcja przełączania połączeń jest niedostępna w podstawowym planie autonomicznym programu Skype dla firm oraz we wszystkich subskrypcjach usługi Microsoft 365.

  • Aby wyświetlić konsolę wybierania numerów, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+D.

  • Aby wybrać dodatkowe opcje sterowania połączeniami (Urządzenia lub Głośność głośnika), naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Przycisk Opcje sterowania połączeniami”, a następnie naciśnij Enter. Za pomocą Tab wybierz opcję, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby dodać obraz wideo do połączenia, naciśnij Ctrl+Shift+Enter lub naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Przycisk Wideo”, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby dodać wiadomość błyskawiczną do połączenia, naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Wyłączone, przycisk Okienko wiadomości błyskawicznych”, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby zaprosić inne kontakty do przyłączenia się do rozmowy, naciśnij Alt+V lub naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Przycisk Zaproś więcej osób”, a następnie naciśnij Enter. Zostanie otwarte nowe okno z fokusem w polu edycji. Wpisz nazwę lub użyj strzałki w dół, aby wybrać nazwę z listy. Naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk OK”, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby zakończyć połączenie, naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Rozłącz”, a następnie naciśnij Enter lub Alt+Q (działa tylko w połączeniach równorzędnych; nie działa w połączeniach konferencyjnych).

Odbieranie połączenia audio

Gdy kontakt zadzwoni do ciebie, zostanie otwarte okno powiadomień programu Skype dla firm i usłyszysz kolejno: dźwięk dzwonka oraz słowa „Alert: rozmowa przychodząca Skype dla firm od użytkownika <nazwisko dzwoniącego>. Naciśnij Windows+Shift+O, aby je zaakceptować, lub Windows+Escape, aby je odrzucić”.

 • Aby odebrać połączenie, naciśnij Windows+Shift+O.

 • Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, naciśnij Windows+Esc. Spowoduje to odrzucenie połączenia i wysłanie go do poczty głosowej, jeśli jest dostępna.

Zobacz też

Dodawanie osób do kontaktów aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używając programu Skype dla firm dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcją VoiceOver — wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Mac OS — możesz nawiązywać i odbierać połączenia audio. Program Skype dla firm dla komputerów Mac automatycznie wykrywa urządzenia, takie jak zestaw słuchawkowy, mikrofon i głośniki. Zanim nawiążesz połączenie, upewnij się, że masz podłączone do komputera urządzenie audio. Warto również sprawdzić, czy urządzenie audio działa prawidłowo, aby mieć pewność, że wszystko jest gotowe.

Uwagi: 

W tym temacie

Nawiązywanie połączenia audio

 1. Uruchom program Skype dla firm dla komputerów Mac i w razie potrzeby się zaloguj. W oknie programu Skype dla firm pojawi się widok Kontakty. Aby wybrać pole Wyszukaj kontakty, naciśnij kilka razy klawisz Tab.

 2. W polu Wyszukaj kontakty wpisz nazwę, adres wiadomości błyskawicznych lub numer telefonu. Podczas wpisywania są wyświetlane wyniki wyszukiwania.

 3. Aby przejść do listy kontaktów, naciskaj klawisz Tab. Naciskaj strzałkę w górę lub w dół, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, do której chcesz zadzwonić.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Połączenie, przycisk”.

 5. Aby otworzyć menu połączeń programu Skype dla firm, naciśnij spację. Usłyszysz komunikat: „Menu, <liczba elementów>”.

 6. Naciśnij strzałkę w dół, aby wybrać opcję Rozmowa Skype, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja, aby nawiązać połączenie.

 7. Aby zakończyć rozmowę, naciskaj wielokrotnie klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "przycisk Rozłącz". Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby go wybrać.

Odbieranie połączenia audio

Gdy ktoś do ciebie zadzwoni, usłyszysz komunikat „Połączenie przychodzące”. Naciskaj klawisze Control+Opcja+strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Odbierz”. Aby wybrać ten przycisk, naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja.

Wyciszanie mikrofonu

Aby wyciszyć mikrofon podczas nawiązanego lub odebranego połączenia, naciskaj klawisze Control+Opcja+strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wycisz”. Aby wybrać ten przycisk, naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja.

Zobacz też

Dodawanie osób do kontaktów aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używając aplikacji Skype dla firm z funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie iOS, możesz nawiązywać i odbierać połączenia audio.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Nawiązywanie połączenia audio

 1. Otwórz aplikację Skype dla firm i zaloguj się w razie potrzeby. Zostanie wyświetlony ekran startowy zawierający pole wyszukiwania kontaktów w katalogu firmowym, nadchodzące umówione spotkania oraz ostatnie konwersacje.

  Porada: Jeśli po ostatnim skorzystaniu z aplikacji Skype dla firm nie wylogowano się z niej, aplikacja zostanie otwarta bez monitu o zalogowanie się. Aby uzyskać pomoc dotyczącą logowania się, zobacz sekcję Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm.

 2. Aby przejść do widoku Kontakty, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Kontakty”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Zostanie otwarty widok Kontaktów zawierający osoby i listy osób (na przykład Ulubione).

  Uwaga: Jeśli chcesz zadzwonić do osoby, której nie ma na twojej liście Kontakty, możesz ją wyszukać w polu wyszukiwania Wyszukaj kontakty na ekranie startowym. Informacje o wyszukiwaniu kontaktu znajdziesz w sekcji Wyszukiwanie kontaktu i otwieranie jego wizytówki. Instrukcje dodawania osób do listy Kontakty znajdziesz w sekcji Dodawanie osób do kontaktów aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 3. Aby przeglądać listy w widoku Kontakty, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę listy zawierającej kontakt, do którego chcesz zadzwonić. W miarę poruszania się funkcja VoiceOver będzie odczytywać nazwy kolejnych list. Aby otworzyć listę, dwukrotnie dotknij ekranu.

  Uwaga: Lista Ulubione jest otwarta domyślnie.

 4. Aby przeglądać kontakty na liście, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę kontaktu, do którego chcesz zadzwonić. W miarę poruszania się funkcja VoiceOver będzie odczytywać nazwy kolejnych kontaktów i ich statusy. Gdy dotrzesz do kontaktu, do którego chcesz zadzwonić, dwukrotnie dotknij ekranu, aby otworzyć ekran konwersacji.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Połącz”. Dwukrotnie dotknij ekranu, aby nawiązać połączenie. Fokus zostanie umieszczony na ekranie rozmowy.

 6. Aby zakończyć rozmowę, szybko przesuwaj w prawo na ekranie rozmowy, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Rozłącz się”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Fokus zostanie przeniesiony na ekran konwersacji i usłyszysz komunikat: „Rozmowa zakończona”.

Odbieranie połączenia audio

Gdy kontakt dzwoni do ciebie, na ekranie wyświetlane jest powiadomienie i słyszysz nazwisko osoby dzwoniącej.

 • Aby odebrać połączenie, dwukrotnie dotknij ekranu.

 • Aby odrzucić połączenie, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Odrzuć”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

  Uwaga: Jeśli telefon jest zablokowany, gdy ktoś do ciebie dzwoni, naciśnij przycisk usypiania / budzenia, aby zignorować połączenie.

Wyciszanie mikrofonu

Aby wyciszyć mikrofon podczas nawiązanego lub odebranego połączenia, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Rozmowa nie jest wyciszona”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

Zobacz też

Dodawanie osób do kontaktów aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używając aplikacji Skype dla firm dla Androida z funkcją TalkBack, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Android, możesz nawiązywać i odbierać połączenia audio.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Nawiązywanie połączenia

 1. Otwórz aplikację Skype dla firm dla Androida i zaloguj się w razie potrzeby. Zostanie wyświetlony ekran startowy zawierający pole wyszukiwania kontaktów w katalogu firmowym, nadchodzące umówione spotkania oraz ostatnie konwersacje.

  Porada: Jeśli po ostatnim skorzystaniu z aplikacji Skype dla firm nie wylogowano się z niej, aplikacja zostanie otwarta bez monitu o zalogowanie się. Aby uzyskać pomoc dotyczącą logowania się, zobacz sekcję Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm.

 2. Aby przejść do widoku Kontakty, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyświetlanie kontaktów i ekranu zarządzania kontaktami”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Zostanie otwarty widok Kontakty zawierający osoby i listy osób (na przykład Ulubione).

  Uwaga: Jeśli chcesz zadzwonić do osoby, której nie ma na twojej liście Kontakty, możesz ją wyszukać w polu wyszukiwania Wyszukaj w katalogu firmowym na ekranie startowym. Instrukcje wyszukiwania kontaktów i dodawania osób do listy Kontakty znajdziesz w sekcji Dodawanie osób do kontaktów aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 3. Aby przeglądać listy w widoku Kontakty, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę listy zawierającej kontakt, do którego chcesz zadzwonić. W miarę poruszania się funkcja TalkBack będzie odczytywać nazwy kolejnych list. Jeśli jakaś lista będzie zamknięta, usłyszysz komunikat „Przycisk zwinięty” i nazwę listy. Aby otworzyć listę, dwukrotnie dotknij ekranu.

  Uwaga: Lista Ulubione jest otwarta domyślnie.

 4. Aby przeglądać kontakty na liście, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę kontaktu, do którego chcesz zadzwonić. W miarę poruszania się funkcja TalkBack będzie odczytywać nazwy kolejnych kontaktów i ich statusy. Gdy dotrzesz do kontaktu, do którego chcesz zadzwonić, dwukrotnie dotknij ekranu, aby otworzyć jego wizytówkę.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Połączenie audio”. Dwukrotnie dotknij ekranu, aby nawiązać połączenie. Fokus zostanie umieszczony na ekranie rozmowy.

 6. Aby zakończyć rozmowę, szybko przesuwaj w prawo na ekranie rozmowy, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zakończ połączenie”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Fokus zostanie przeniesiony na ekran konwersacji i usłyszysz komunikat: „Rozmowa zakończona”. Aby wrócić na ekran startowy, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Wróć”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

Odbieranie połączenia audio

 1. Gdy dzwoni do ciebie kontakt, na ekranie w aplikacji Skype dla firm pojawia się powiadomienie i słychać komunikat: „Przychodzące połączenie audio”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przychodzące połączenie od” i nazwisko osoby dzwoniącej.

 2. Możesz odebrać lub odrzucić połączenie:

  • Aby odebrać połączenie, szybko przesuwaj w prawo, aby umieścić fokus na przycisku Zaakceptuj połączenie audio, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Połączenie zostanie odebrane.

   Aby zakończyć połączenie, szybko przesuwaj w prawo, aby umieścić fokus na przycisku Zakończ połączenie, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Usłyszysz komunikat: „Rozmowa zakończona”.

  • Aby odrzucić połączenie, szybko przesuwaj w prawo, aby przenieś fokus na przycisk Ignoruj, i dwukrotnie dotknij ekranu. Imię i nazwisko osoby dzwoniącej zostanie dodane do listy Ostatnie na ekranie głównym aplikacji Skype dla firm.

Wybieranie opcji podczas połączenia

Po nawiązaniu połączenia na ekranie rozmowy w aplikacji Skype dla firm dla Androida znajdują się następujące elementy sterujące, od góry do dołu i od lewej do prawej:

 • Na górze ekranu znajduje się przycisk Wstecz, nazwiska osób biorących udział w rozmowie, czas trwania rozmowy oraz przycisk Czat.

  Przycisk Wstecz przenosi do poprzedniego ekranu. Gdy znajduje się na nim fokus, słychać komunikat: „Wróć”.

  Przycisk Czat otwiera okno czatu, w którym można prowadzić rozmowę za pomocą wiadomości błyskawicznych. Gdy znajduje się na nim fokus, słychać komunikat: „Przycisk Czat”.

 • W górnym wierszu znajdują się przyciski Wideo, WyciszAudio.

  Przycisk Wideo pozwala włączyć wideo podczas rozmowy, dzięki czemu odbiorca może cię zobaczyć. Gdy znajduje się na nim fokus, słychać komunikat: „Niezaznaczone, podgląd wideo jest wyłączony, przełącznik”.

  Przycisk Wycisz pozwala włączyć lub wyłączyć mikrofon. Nadal słyszysz rozmówcę, ale rozmówca nie słyszy ciebie. Po wyciszeniu mikrofonu usłyszysz komunikat „Zaznaczone, włączono wyciszenie dźwięku, przełącznik”. Po wyłączeniu wyciszenia (ustawienie domyślne) usłyszysz komunikat „Niezaznaczone, wyciszenie dźwięku jest wyłączone, przełącznik”.

  Przycisk Audio pozwala włączyć lub wyłączyć głośnik. Po jego włączeniu usłyszysz komunikat „Zaznaczone, głośnik, przełącznik”. Po jego wyłączeniu usłyszysz komunikat „Niezaznaczone, głośnik, przełącznik”.

 • W górnym wierszu znajdują się przyciski Dodaj, Konsola wybierania numerówWięcej.

  Przycisk Dodaj pozwala zapraszać inne osoby do dołączenia do rozmowy. Gdy znajduje się na nim fokus, słychać komunikat: „Dodaj uczestników, przycisk”. Na ekranie, który się pojawi, możesz wyszukać osoby i poruszać się po liście ostatnich kontaktów.

  Przycisk Konsola wybierania numerów pozwala otworzyć klawiaturę numeryczną, przy użyciu której możesz korzystać z automatycznego systemu telefonicznego, by na przykład wybrać kod lub pozycję z menu. Usłyszysz komunikat: „Wyświetl klawiaturę numeryczną i pocztę głosową, przycisk”. (Jeśli nie masz tej opcji, być może twoja organizacja nie udostępnia usługi poczty głosowej na potrzeby połączeń w aplikacji Skype dla firm dla Androida). Aby wrócić na ekran rozmowy, szybko przesuwaj w lewo, by przenieść fokus na przycisk Zamknij w lewym górnym rogu ekranu. Gdy fokus się na nim znajdzie, usłyszysz komunikat: „Dwukrotnie dotknij ekranu, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

  Przycisk Więcej pozwala otworzyć menu zawierające opcje Transfer połączeniaWstrzymaj. Gdy fokus znajduje się na przycisku Więcej, słychać komunikat: „Więcej opcji, przycisk”. Możesz przełączyć połączenie do innej osoby lub pod inny numer. Wstrzymanie połączenie powoduje jego zawieszenie bez jego kończenia. Gdy połączenie jest wstrzymane, jego uczestnicy nie słyszą się nawzajem.

 • Na dole ekranu znajduje się przycisk Zakończ połączenie.

Porada: Aby mieć dostęp do wszystkich tych elementów sterujących, trzymaj telefon w orientacji pionowej. Jeśli będziesz go trzymać poziomo, dostępnych będzie mniej elementów sterujących.

Aby aktywować dowolny z tych elementów, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, by przenieść fokus na żądany element, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

Zobacz też

Dodawanie osób do kontaktów aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×