Nawiązywanie połączenia programu Lync

Jeśli organizacja zezwala na korzystanie z tej funkcji i jest dostępny sprzęt ją obsługujący, można nawiązywać i odbierać połączenia głosowe w ramach organizacji za pomocą oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync Online. Potrzebne są do tego obsługa protokołu VoIP (Voice over Internet Protocol), mikrofon i słuchawki. Do obsługi tych połączeń można także używać dowolnego urządzenia polecanego przez daną organizację, takiego jak zestaw słuchawkowy USB. Korzystając z listy Kontakty, można nawiązywać połączenia z jednym lub kilkoma wewnętrznymi współpracownikami bądź kontaktami federacyjnymi (partnerami zewnętrznymi, których firma jest połączona z firmą użytkownika czy też utworzyła z nią federację). Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania kontaktów, zobacz Korzystanie z funkcji wyszukiwania usługi Lync Online.

Usługa Lync Online automatycznie wykrywa urządzenia audio, ale można też skorzystać z opcji urządzenia audiow celu wybrania innych urządzeń, wyregulowania głośności lub upewnienia się, że wszystkie funkcje działają poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia urządzenia audio.

Co chcesz zrobić?

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie audio, otwórz program Lync, znajdź kontakt i na liście Kontakty lub w wynikach wyszukiwania:

  • Wskaż kontakt, a następnie kliknij przycisk Połącz w wyświetlonej wizytówce.

Początek strony

Dzwonienie do wielu osób

Usługa Lync Online umożliwia dzwonienie do kilku osób naraz przez wybranie osób z grupy.

  1. Na liście Kontakty lub w wynikach wyszukiwania znajdź grupę zawierającą osoby, do których chcesz zadzwonić. Jeśli to konieczne, rozwiń grupę.

  2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij poszczególne osoby, z którymi chcesz się skontaktować.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych kontaktów, a następnie kliknij polecenie Połącz.

Uwaga:  Można zadzwonić do wszystkich osób w grupie, znajdując ją na liście Kontakty lub w wynikach wyszukiwania i klikając przycisk Połącz.

Początek strony

Dodawanie głosu do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Podczas konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych można z poziomu okna konwersacji zadzwonić do kontaktów, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby zadzwonić do kontaktu, z którym właśnie konwersujesz, kliknij przyciskPołącz.

  • Aby zadzwonić do kogoś, kto nie bierze udziału w tej konwersacji, znajdź tę osobę na liście kontaktów i kliknij przycisk Połącz.

Okno konwersacji pozostanie otwarte i zostanie dodany kanał audio. Zostaną wyświetlone opcje umożliwiające regulowanie dźwięku, takie jak Głośność i Wycisz.

Początek strony

Kończenie połączenia

Po zakończeniu korzystania z połączenia należy je poprawnie rozłączyć.

  • Kliknij przycisk Zakończ połączenie.

    Uwaga:  Jeśli do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych dodano kanał audio, zakończenie połączenia telefonicznego w ten sposób nie spowoduje zamknięcia okna konwersacji. Aby jednocześnie zakończyć połączenie telefoniczne i konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych, należy kliknąć przycisk Zamknij w oknie konwersacji.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×