Nawiązywanie połączenia z udostępnioną bazą danych dodatku Business Contact Manager

Jeśli właściciel udostępnionej bazy danych dodatku Business Contact Manager udzielił Ci dostępu, możesz nawiązać z nią połączenie. Udostępniona baza danych może znajdować się na tym samym komputerze (lokalna) lub na innym komputerze (zdalna).

Po udzieleniu dostępu i nawiązaniu połączenia z udostępnioną bazą danych możesz wyświetlać i aktualizować rekordy oraz elementy historii komunikacji, tworzyć nowe rekordy, a także przenosić rekordy do i z folderu Elementy usunięte.

W tym artykule opisano, jak połączyć się z udostępnioną bazą danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, która znajduje się na komputerze lokalnym lub komputerze zdalnym.

Nawiązywanie połączenia z lokalną lub zdalną udostępnioną bazą danych

Aby móc połączyć się z udostępnioną bazą danych znajdującą się na komputerze, z którego korzystasz, musisz mieć przyznany dostęp do bazy danych i wykonać czynności kreatora Uruchomienie dodatku Business Contact Manager dla Twojego profilu programu Outlook.

Jeśli udostępniona baza danych znajduje się na innym komputerze, musisz mieć przyznany dostęp do bazy danych, mieć zainstalowany na komputerze dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook oraz wykonać czynności kreatora Uruchomienie dodatku Business Contact Manager dla Twojego profilu programu Outlook. W opisanych poniżej procedurach wyjaśniono sposób wykonania czynności w ramach kreatora Uruchomienie oraz przełączania się w celu skorzystania z udostępnionej bazy danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat profilów, zobacz Wprowadzenie do profilów poczty e-mail programu Outlook.

Aby uzyskać dostęp do udostępnionej bazy danych, wykonaj jedną z następujących czynności:

Porada:  Właściciel bazy danych powinien podać Ci nazwę bazy danych oraz ewentualnie nazwę komputera zdalnego, na którym jest przechowywana baza danych.

Jeśli korzystasz z dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook po raz pierwszy, użyj kreatora Uruchomienie do nawiązania połączenia z udostępnioną bazą danych.

 1. W kreatorze Uruchomienie kliknij pozycję Niestandardowe.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli baza danych znajduje się na tym samym komputerze:    

   1. Kliknij pozycję Połącz z lokalną bazą danych.

   2. Z listy wybierz bazę danych.

   3. Kliknij pozycję Połącz.

   4. Kliknij przycisk Zakończ.

  • Jeśli baza danych znajduje się na innym komputerze:    

   1. Kliknij pozycję Połącz ze zdalną bazą danych.

   2. W obszarze Wpisz nazwę komputera zawierającego bazę danych, z którą chcesz nawiązać połączenie wpisz nazwę komputera, na którym znajduje się udostępniona baza danych.

    Uwaga:  Jeśli nie znasz nazwy komputera ani nazwy bazy danych, skontaktuj się z osobą, która utworzyła bazę danych, aby uzyskać te informacje.

   3. Kliknij pozycję Połącz.

   4. Z listy wybierz bazę danych.

   5. Kliknij pozycję Połącz.

    Uwaga:  Jeśli Twój komputer jest częścią grupy roboczej, właściciel bazy danych musi podać Ci hasło tymczasowe. Zostanie wyświetlony monit o jego zmianę. Hasło nie może być puste.

   6. Kliknij jedną z następujących opcji:

    • Jeśli chcesz utworzyć kopię lokalną bazy danych na wypadek, gdyby zdalna baza danych była niedostępna, kliknij pozycję Tak, utwórz kopię bazy danych w trybie offline.

    • Jeśli chcesz używać dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook tylko wtedy, gdy zdalna baza danych jest dostępna, kliknij pozycję Nie, dziękuję.

     Uwaga: Jeśli utworzysz kopię lokalną (kopię offline) udostępnionej bazy danych i zmienisz dowolne informacje, te zmiany zostaną zsynchronizowane po ponownym połączeniu Twojej kopii z udostępnioną bazą danych. Aby uzyskać więcej informacji o pracy w trybie offline i synchronizowaniu lokalnej bazy danych ze zdalną bazą danych, zobacz Praca z dodatkiem Business Contact Manager w trybie offline.

   7. Kliknij przycisk Zakończ.

Jeśli zainstalowano już dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami, aby nawiązać połączenie z udostępnioną bazą danych.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

 3. Kliknij przycisk Zarządzaj bazami danych, a następnie kliknij pozycję Utwórz lub wybierz bazę danych.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 5. Jeśli baza danych znajduje się na tym samym komputerze:    

  1. Kliknij pozycję Połącz z lokalną bazą danych.

  2. Z listy wybierz bazę danych.

  3. Kliknij pozycję Połącz.

 6. Jeśli baza danych znajduje się na innym komputerze:    

  1. Kliknij pozycję Połącz ze zdalną bazą danych.

  2. W obszarze Wpisz nazwę komputera zawierającego bazę danych, z którą chcesz nawiązać połączenie wpisz nazwę komputera, na którym znajduje się udostępniona baza danych.

   Uwaga:  Jeśli nie znasz nazwy komputera ani nazwy bazy danych, skontaktuj się z osobą, która utworzyła bazę danych, aby uzyskać te informacje.

  3. Kliknij pozycję Połącz.

  4. Z listy wybierz bazę danych.

  5. Kliknij pozycję Połącz.

   Uwaga:  Jeśli Twój komputer jest częścią grupy roboczej, właściciel bazy danych musi podać Ci hasło tymczasowe. Zostanie wyświetlony monit o jego zmianę. Hasło nie może być puste.

  6. Kliknij jedną z następujących opcji:

   • Jeśli chcesz utworzyć kopię lokalną bazy danych na wypadek, gdyby zdalna baza danych była niedostępna, kliknij pozycję Tak, utwórz kopię bazy danych w trybie offline.

   • Jeśli chcesz używać dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook tylko wtedy, gdy zdalna baza danych jest dostępna, kliknij pozycję Nie, dziękuję.

    Uwaga:  Jeśli utworzysz kopię lokalną (kopię offline) udostępnionej bazy danych i zmienisz dowolne informacje, te zmiany zostaną zsynchronizowane po ponownym połączeniu Twojej kopii z udostępnioną bazą danych. Aby uzyskać więcej informacji o pracy w trybie offline i synchronizowaniu lokalnej bazy danych ze zdalną bazą danych, zobacz Praca z dodatkiem Business Contact Manager w trybie offline.

Uwaga:  Wiele osób może jednocześnie edytować ten sam rekord w udostępnionej bazie danych, ponieważ nie jest on zablokowany. Jeśli rekord jest jednocześnie edytowany przez więcej niż jedną osobę, najpóźniej zapisane zmiany zastąpią wcześniejsze zmiany.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×