Nawigacja i wydajność strukturalna

Nawigacja strukturalna to rozwiązanie z nieaktualnym rozwiązaniem dlaSharePoint witryn z włączonym publikowaniem. Ta opcja nawigacji umożliwia wyświetlenie witryn i/lub stron w bieżącej witrynie w nawigacji witryny. Nie wymaga żadnych dostosowań, a użytkownicy mogą łatwo dodawać elementy, ukrywać elementy i zarządzać nawigacją na stronie ustawień.

Uwaga: Ten artykuł jest przeznaczony dla witryn, które już korzystają z nawigacji strukturalnej. Nie zalecamy włączania tego typu nawigacji, jeśli nie został on jeszcze wykorzystany w Twojej witrynie.

Sprawdzanie, czy witryna używa nawigacji strukturalnej

Uwaga: Nawigacja strukturalna wymaga włączenia publikowania dla witryny. Jeśli nie widzisz opcji nawigacji w obszarze wygląd i działanie na stronie Ustawienia witryny, oznacza to, że w witrynie nie włączono publikowania i ten artykuł nie jest dostępny w witrynie.

 1. Przejdź do witryny i wybierz pozycję ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie wybierz pozycję Informacje o witrynie. U dołu wybierz pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny.

 2. Pod nagłówkiem wygląd i działanie wybierz pozycję Nawigacja.

  Strona Ustawienia witryny w klasycznym programie SharePoint z kursorem z wybraną opcją nawigacji

 3. Nawigacja strukturalna jest włączona dla witryny, jeśli została wybrana dla nawigacji globalnej lub bieżącej nawigacji. 

  Opcje nawigacji strukturalnej w witrynach programu SharePoint

Uwaga: W przypadku korzystania z nawigacji strukturalnej wybranie pozycji Pokaż strony będzie miało negatywny wpływ na wydajność.

Buforowanie struktury nawigacji strukturalnej

Jeśli korzystasz z nawigacji strukturalnej w witrynie, a wydajność strony jest opóźniona, zalecamy włączenie pamięci podręcznej w celu zwiększenia wydajności. 

Po włączeniu buforowania będzie ono stale działać do momentu wyłączenia. Po wprowadzeniu zmian w nawigacji elementy nawigacji będą automatycznie odświeżane codziennie. Możesz również ręcznie odświeżyć elementy nawigacji.

Uwaga: Nie można sterować buforowaniem na poziomie dzierżawy. Buforowanie można włączać i wyłączać tylko na poziomie witryny lub na poziomie zbioru witryn. 

Aby włączyć buforowanie na poziomie witryny:

 1. Przejdź do witryny i wybierz pozycję ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie wybierz pozycję Informacje o witrynie. U dołu wybierz pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny.

 2. Pod nagłówkiem wygląd i działanie wybierz pozycję Nawigacja.

 3. Przewiń do sekcji pamięć podręczna Nawigacja strukturalna , a następnie zaznacz pole wyboru Włącz buforowanie.

  Opcja buforowania nawigacji strukturalnej, wyświetlana jako włączona

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeśli pole wyboru Włącz buforowanie jest niedostępne, upewnij się, że buforowanie jest włączone na poziomie zbioru witryn. 

Aby włączyć buforowanie na poziomie zbioru witryn:

Uwaga: Ta opcja jest widoczna tylko dla administratora zbioru witryn.

 1. Przejdź do witryny i wybierz pozycję ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie wybierz pozycję Informacje o witrynie. U dołu wybierz pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny.

 2. W nagłówku Administracja zbioru witryn wybierz pozycję zbiór witryn navigation.

 3. Przewiń do sekcji buforowanie nawigacji strukturalnej i zaznacz pole wyboru Włącz buforowanie nawigacji strukturalnej.

  Pole wyboru umożliwiające włączenie lub wyłączenie buforowania nawigacji strukturalnej na poziomie zbioru witryn

 4. Kliknij przycisk OK.

Aby ręcznie odświeżyć pamięć podręczną:

Uwaga: Elementy nawigacji będą automatycznie odświeżane codziennie, jeśli po włączeniu buforowania zostaną wprowadzone zmiany. Właściciele witryn mogą też ręcznie odświeżać elementy nawigacji, korzystając z ustawień nawigacji, zależnie od potrzeb.

 1. Przejdź do witryny i wybierz pozycję ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie wybierz pozycję Informacje o witrynie. U dołu wybierz pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny.

 2. Pod nagłówkiem wygląd i działanie wybierz pozycję Nawigacja.

 3. Przewiń do obszaru Nawigacja strukturalna: Odśwież sekcję pamięci podręcznej i kliknij pozycję Odśwież.

  Opcja pamięci podręcznej odświeżania nawigacji strukturalnej

Aby wyłączyć buforowanie na poziomie witryny:

Uwaga: Nie zalecamy wyłączania buforowania nawigacji strukturalnej, ponieważ będzie miało to negatywny wpływ na wydajność strony.

 1. Przejdź do witryny i wybierz pozycję ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie wybierz pozycję Informacje o witrynie. U dołu wybierz pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny.

 2. Pod nagłówkiem wygląd i działanie wybierz pozycję Nawigacja.

 3. Przewiń do sekcji pamięć nawigacyjna strukturalna: buforowanie i wyczyść pole wyboru Włącz buforowanie.

  Opcja buforowania nawigacji strukturalnej, wyświetlana jako włączona

 4. Kliknij przycisk OK.

Aby wyłączyć buforowanie na poziomie zbioru witryn:

Uwaga: Ta opcja jest widoczna tylko dla administratora zbioru witryn. Nie zalecamy wyłączania buforowania nawigacji strukturalnej, ponieważ będzie miało to negatywny wpływ na wydajność strony.

 1. Przejdź do witryny i wybierz pozycję ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie wybierz pozycję Informacje o witrynie. U dołu wybierz pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny.

 2. W nagłówku Administracja zbioru witryn wybierz pozycję zbiór witryn navigation.

 3. Przewiń do sekcji buforowanie nawigacji strukturalnej i usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz buforowanie nawigacji strukturalnej.

  Pole wyboru umożliwiające włączenie lub wyłączenie buforowania nawigacji strukturalnej na poziomie zbioru witryn

 4. Kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji nawigacji dostępnych dla Program SharePoint na platformie Microsoft 365, zobacz opcje nawigacji w usłudze SharePoint Online.

Pokrewne polecenia programu PowerShell

Jeśli jesteś właścicielem witryny lub właścicielem zbioru witryn i znasz program PowerShell, możesz użyć poniższych poleceń, aby zweryfikować bieżący stan witryny lub zbioru witryn oraz włączyć lub wyłączyć buforowanie.

Właściciele witryn mogą uruchamiać:

Właściciele zbioru witryn mogą uruchamiać:

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×