Nazwa elementu dostarczanego, pole zadania

Typ danych    Tekst

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Dla każdego zadanie, z którym jest skojarzony element dostarczany, w polu Nazwa elementu dostarczanego jest wyświetlana nazwa lub tytuł tego elementu. W przypadku zadań bez skojarzonych elementów dostarczanych to pole jest puste.

Sposób obliczania    W polu Nazwa elementu dostarczanego jest wyświetlany tekst widoczny w polu Tytuł skojarzonego elementu dostarczanego. Tekstu z tego pola nie można zmieniać ręcznie w arkuszu zadań. Aby zmienić ten tekst, należy połączyć się z programem Project Server, kliknąć pozycję Zadanie, a następnie kliknąć pozycję Elementy dostarczane.

Uwaga: Niektóre elementy dostarczane używają wartości Tytuł (Nazwa), Rozpoczęcie i Zakończenie ustawionych dla zadań, w ramach których są wytwarzane. Wprowadzenie zmian wartościach elementów dostarczanych nie powoduje automatycznego wprowadzenia tych samych zmian w skojarzonym zadaniu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Nazwa elementu dostarczanego do arkusza zadań umożliwia szybką identyfikację wszelkich elementów dostarczanych, z którymi są skojarzone poszczególne zadania.

Uwagi    Jeden element dostarczany można skojarzyć z tylko jednym zadaniem — dotyczy to zarówno elementu dostarczanego wytwarzanego w ramach tego zadania, jak i elementu dostarczanego wytwarzanego w ramach innego zadania lub projektu, od którego to zadanie jest zależne.

Aby elementy dostarczane projektu były widoczne w arkuszu zadań, należy dołączyć co najmniej jedno z poniższych pól:

  • Typ elementu dostarczanego — wskazuje, czy bieżące zadanie ma skojarzony element dostarczany oraz czy ten element dostarczany jest wytwarzany w ramach tego zadania, czy też w ramach osobnego projektu lub zadania, od którego bieżące zadanie jest zależne.

  • Nazwa elementu dostarczanego — zawiera nazwę lub tytuł skojarzonego elementu dostarczanego.

  • Rozpoczęcie elementu dostarczanego — zawiera zaplanowaną datę rozpoczęcia skojarzonego elementu dostarczanego.

  • Zakończenie elementu dostarczanego — zawiera zaplanowaną datę zakończenia skojarzonego elementu dostarczanego.

  • Identyfikator GUID elementu dostarczanego — zawiera unikatowy kod identyfikacyjny skojarzonego elementu dostarczanego.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×