Nieaktywne, pole zasobu

Typ danych    Tak/Nie

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Zasoby na poziomie przedsiębiorstwa nie są usuwane. Zamiast tego użytkownik z przywileje administracyjnymi ustawia je jako nieaktywne. Pole Nieaktywne wskazuje, czy zasób przedsiębiorstwa jest nieaktywny czy aktywny.

Sposób obliczania    Jeśli portfel projektu żąda nieaktywnego zasobu przedsiębiorstwa, w polu Nieaktywne ustawiona jest wartość Tak. W przeciwnym wypadku jest to wartość Nie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Nieaktywne do widoku zasobów umożliwia przeglądanie i filtrowanie nieaktywnych zasobów. Jest to szczególnie użyteczne podczas określania, czy zasoby, do których aktualnie przydzielone są zadania w projekcie, stały się nieaktywne.

Przykład    Trzy zasoby z zespołu zostały ostatnio przeniesione do innego wydziału firmy i nie są dostępne dla projektu. Ich stan w puli zasobów przedsiębiorstwa został zaktualizowany przez administratora Kadr. W takim przypadku należy dodać pole Nieaktywne do Arkusza zasobów, a następnie odfiltrować zawartość pola Nieaktywne, ustawiając wartość Tak. Następnie należy odszukać przydziały dla tych zasobów i zastąpić je zasobami aktywnymi.

Uwagi    Wskaźnik nieaktywności jest wyświetlany w widokach arkusza obok nazw nieaktywnych zasobów. Zasoby nieaktywne nie mogą być dodawane jako nowi członkowie zespołów projektów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×