Niezapisane edycje obrazów

Pomoc techniczna dotycząca pakietu Office 2010 wkrótce przestanie być dostępna

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas edytowania obrazów przy użyciu programu Microsoft Picture Manager niezapisane zmiany są rejestrowane, aby ułatwić użytkownikowi śledzenie toku pracy.

Wyświetlanie edycji    Folder Niezapisane edycje jest widokiem wszystkich zmian wprowadzonych w obrazach. Umożliwia wyświetlenie zmienionych obrazów, jeśli program Picture Manager nie zostanie zamknięty. W celu wyświetlenia zmian wprowadzonych w określonej lokalizacji należy w okienku Skróty do obrazów poszukać folderów z nazwami wyświetlanymi czcionką pogrubioną. W tych folderach jest pokazywana w nawiasach liczba niezapisanych obrazów. W folderze nazwy plików poddanych edycji są także wyświetlane czcionką pogrubioną i oznaczane gwiazdką.

Zapisywanie edycji     Program Picture Manager umożliwia zapisanie kopii obrazu lub zastąpienie oryginału edytowaną wersją. Obraz można zapisać po zakończeniu jego edycji lub później, jeśli program Picture Manager nie zostanie zamknięty. Do zapisywania edycji zaznaczonych obrazów są dostępne następujące opcje:

  • Zapisz — zastępuje oryginalny obraz edytowanym.

  • Zapisz wszystko — zastępuje wszystkie oryginalne obrazy zmianami wprowadzonymi podczas sesji programu.

  • Zapisz jako — zapisuje edytowany obraz jako nowy plik obrazu. Opcjonalnie można zapisać obraz z nazwą pliku inną niż oryginalna lub w innej lokalizacji.

  • Eksportuj — zapisuje edytowany obraz z inną nazwą pliku, w innym formacie lub w innej lokalizacji.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×