Nowości dotyczące korzystania z funkcji szczęk w aplikacjach Microsoft 365

Firma Microsoft aktywnie współpracuje z firmą VFO, właścicielem marki Freedom Scientific i dostawcą popularnego czytnika zawartości ekranu JAWS, aby ułatwić użytkownikom wydajną pracę w firmie, w szkole lub na uczelni bądź w domu.

Ten artykuł informuje o ważnych ulepszeniach dotyczących używania szczęk z kilkomaMicrosoft 365 aplikacjami: Word, Excel, PowerPoint, Skype dla firm, Poczta systemu Windows i Outlook.

Ulepszenia opisane w tym artykule zostały opracowane dzięki bliskiej współpracy między firmami VFO i Microsoft. W wielu przypadkach zmiany zostały zaimplementowane przez obie firmy. Jeśli opisana aktualizacja nie działa w Twojej wersji Microsoft 365, być może nie została jeszcze opublikowana. aktualizacjeMicrosoft 365 są publikowane co miesiąc.

Ważne: 

Word

Poniżej przedstawiono usprawnienia korzystania z funkcji szczęk w programie Word dla systemu Windows w Microsoft 365.

 • Nagłówki wierszy i kolumn

  Gdy prawidłowo oznaczysz wiersz nagłówka lub pierwszą kolumnę w opcjach stylu tabeli programu Word, czytnik JAWS odpowiednio zareaguje i poinformuje, że fokus znajduje się w nagłówku tabeli lub nagłówku wiersza. Na przykład w danej komórce czytnik JAWS może odczytać odpowiedni nagłówek wiersza lub kolumny.

  Aby włączyć (lub wyłączyć) nagłówki tabeli, zaznacz (lub usuń zaznaczenie) pól Wiesz nagłówka i Pierwsza kolumna na karcie Projektowanie, która znajduje się na karcie Narzędzia tabel

 • Większa stabilność i niezawodność

  W zakresie korzystania z czytnika JAWS w programie Word wprowadzono liczne ulepszenia dotyczące stabilności i niezawodności. Obejmuje to korzystanie z nagłówków, stopek, przypisów dolnych, przypisów końcowych i komentarzy przy użyciu okna dialogowego Statystyka wyrazów oraz przy użyciu funkcji Znajdowanie.

Excel

Poniżej przedstawiono usprawnienia korzystania z funkcji szczęk w programie Excel dla systemu Windows w Microsoft 365.

 • Autouzupełnianie funkcji

  Podczas pisania funkcji czytnik JAWS wypowiada pozycje znajdujące się na liście autouzupełniania tej funkcji i podaje informacje na ich temat w alfabecie Braille'a.

 • Sprawdzanie poprawności danych

  Po naciśnięciu klawiszy Alt+strzałka w dół w komórce zawierającej listę sprawdzania poprawności danych czytnik JAWS odczytuje pozycje znajdujące się na tej liście.

 • Nagłówki tytułowe w tabelach przestawnych

  Czytnik JAWS odczytuje teraz tytuły pól w tabelach przestawnych, nawet gdy tytuł jest pusty.

 • Informacje w alfabecie Braille’a dotyczące list rozwijanych

  Czytnik JAWS podaje teraz prawidłowe informacje w alfabecie Braille'a dla pozycji znajdujących się na liście rozwijanej.

 • Opisy błędów

  W przypadku napotkania błędu w komórce skoroszytu programu Excel czytnik JAWS informuje teraz o wystąpieniu błędu i podaje instrukcje dotyczące otwierania menu kontekstowego.

PowerPoint

Poniżej przedstawiono usprawnienia korzystania z funkcji szczęk w programie PowerPoint dla systemu Windows w Microsoft 365.

 • Edytowanie pól tekstowych

 • Czytnik JAWS wykrywa teraz, że fokus znajduje się w polu tekstowym lub że pole tekstowe jest edytowane. Na przykład, gdy za pomocą klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół nawigujesz w obrębie pola tekstowego, czytnik JAWS odczytuje wiersz tekstu, do którego został przeniesiony fokus. Gdy używasz klawiszy strzałki w lewo i strzałki w prawo, czytnik JAWS odczytuje znak, do którego został przeniesiony fokus.

 • Odczytywanie notatek

  Czytnik JAWS identyfikuje teraz okienko Notatki i odczytuje cały tekst w tym okienku. Na przykład, gdy za pomocą klawiszy strzałka w górę i strzałka w dół nawigujesz w obrębie okienka Notatki, czytnik JAWS odczytuje wiersz tekstu, do którego został przeniesiony fokus. Gdy używasz klawiszy strzałki w lewo i strzałki w prawo, czytnik JAWS odczytuje znak, do którego został przeniesiony fokus.

Skype dla firm

Poniżej przedstawiono ulepszenia dotyczące korzystania z funkcji szczęk w programie Skype dla firm w Microsoft 365.

 • Alerty powiadomień

  Gdy program Skype ogłosi alert dotyczący zaproszenia do połączenia przychodzącego lub wymiany wiadomości błyskawicznych lub gdy otrzymasz nową wiadomość w ramach konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, czytnik JAWS powiadomi Cię o tym.

Project

Poniżej przedstawiono usprawnienia korzystania z funkcji szczęk w programie Project dla systemu Windows w Microsoft 365.

 • Poprawka dotycząca odczytywania siatki

  Czytnik JAWS prawidłowo odczytuje zawartość siatki programu Project.

Poczta systemu Windows

Poniżej przedstawiono ulepszenia dotyczące korzystania z funkcji szczęk w programie Poczta systemu Windows w Microsoft 365.

 • Poprawka dotycząca wypowiadania wierszy

  Czytnik JAWS odczytuje wiadomość e-mail z zawiniętym tekstem po naciśnięciu klawisza END na końcu wiersza.

Outlook

Poniżej przedstawiono usprawnienia korzystania z funkcji szczęk w programie Outlook dla systemu Windows w Microsoft 365.

 • Sugestie wyszukiwania

  Program Outlook oferuje sugestie ułatwiające wyszukiwanie i zwiększające jego skuteczność. Czytnik JAWS prawidłowo odczytuje te sugestie.

 • Nawigacja w obrębie listy wiadomości jak w tabeli

  Możesz teraz nawigować w obrębie listy wiadomości dokładnie tak, jak w tabeli. Czytnik JAWS umożliwia przełączenie do trybu tabeli za pomocą skrótów klawiaturowych, takich jak CAPSLOCK+T, a następnie korzystanie z klawiszy strzałek. Wiadomości e-mail programu Outlook można teraz przeglądać według elementu, co usprawnia nawigację.

 • Położenie elementu listy

  Podczas nawigacji w obrębie listy czytnik JAWS wypowiada względne położenie poszczególnych elementów na liście, na przykład „element 3 z 5”, zarówno w języku mówionym, jak i w alfabecie Braille’a.

 • @wzmianki

  Microsoft 365 dostarcza funkcji co miesiąc. Firma Microsoft aktywnie współpracuje z firmą VFO, twórcą czytnika JAWS, aby zagwarantować, że czytnik JAWS dobrze współdziała z nowymi funkcjami wprowadzanymi przez firmę Microsoft — jednym z przykładów są @wzmianki.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×