Nowości w aplikacji Microsoft Teams

Nowości w aplikacji Microsoft Teams

31 lipca 2020 r.

Wyświetl podgląd nowego środowiska spotkań i połączeń na komputerze stacjonarnym

Czym więc jest to nowe środowisko? Dołączenie do połączenia lub spotkania w klasycznej aplikacji Teams spowoduje wyświetlenie go w oknie pomocniczym. Skorzystaj z okna głównego, aby poruszać się po zespołach, nie tracąc miejsca podczas spotkań i połączeń.

Dowiedz się, jak włączyć wyświetlanie podglądu tego ustawienia z artykułu Uzyskaj podgląd nowych funkcji spotkania. Zapoznaj się też z pełnym komunikatem w artykule Społeczność techniczna firmy Microsoft.

27 lipca 2020 r.

Większa kontrola nad opcjami spotkania

Teraz możesz spowodować, że wszyscy — nawet osoby z Twojej organizacji — będą czekać w poczekalni spotkania, gdy dołączą do organizowanego przez Ciebie spotkania.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, otwórz pozycję Opcje spotkania. Gdy pojawi się monit Kto może pominąć poczekalnię? wybierz pozycję Tylko ja. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do tych opcji w temacie Zmiana ustawień uczestników spotkania aplikacji Teams.

Wyraźniejsze opcje podczas dołączania do spotkania za pomocą linku

W przypadku dołączania do spotkania aplikacji Teams za pomocą linku są dostępne trzy opcje dołączania. Jeśli nie masz aplikacji, ale chcesz korzystać ze wszystkich funkcji, jakie udostępnia, wybierz pierwszy przycisk, aby pobrać aplikację zgodną z Twoim systemem operacyjnym. Chcesz dołączyć za pośrednictwem Internetu? Wybierz pozycję Kontynuuj w tej przeglądarce. A jeśli masz już aplikację, wybierz pozycję Otwórz aplikację Teams, aby dołączyć do spotkania, tak jak za pomocą kalendarza aplikacji Teams.

Zrzut ekranu przedstawiający trzy opcje dołączania do spotkania w aplikacji Teams za pomocą linku do spotkania.

24 lipca 2020 r.

Błyskawiczne spotkania na kanale

Łatwiej jest rozpoczynać spotkanie w kanale. Naciśnij przycisk Spotkaniau góry kanału, a następnie wybierz, aby spotkać się od razu lub zaplanować spotkanie na później. Po wybraniu pozycji Rozpocznij spotkanie teraz zostaną wyświetlone te same opcje ustawienia dźwięku i wideo przed dołączeniem jak w przypadku innych spotkań.

Przycisk Rozpocznij spotkanie u góry kanału w aplikacji Teams

Dostęp do informacji o kanałach

Dowiedzieć się, kim są odbiorcy w określonym kanale, wybierając symbol i w prawym górnym rogu kanału. Zostanie wyświetlona sekcja Informacje — lista wszystkich członków, którzy mają dostęp do kanału, oraz osób, które ostatnio były zaangażowane w kanale.

Wystąpienie okienka z informacjami o kanale, w którym są wyświetlani członkowie i inne dane.

17 lipca 2020 r.

Odświeżanie karty plików
W obszarze Kanały wybierz teraz pozycję Synchronizacja, aby odświeżyć kartę Pliki w dowolnym momencie w celu upewnienia się, że masz najnowsze aktualizacje plików swojego zespołu.

Zrzut ekranu przedstawiający kartę plików kanału aplikacji Teams, na której wyróżniony jest przycisk synchronizacji.

2 lipca 2020 r.

Wyszukiwanie w czacie lub kanale

Chcesz coś wyszukać w jednym kanale lub czacie?  Przejdź do czatu lub kanału, naciśnij klawisze CTRL+F (lub Cmd+F dla komputerów Mac), a następnie wpisz tekst, który chcesz wyszukać. Otrzymasz wyniki właśnie z tego kanału lub czatu. Działa w przypadku czatów jeden na jeden i grupowych.

Polecenie /find w aplikacji Teams

26 czerwca 2020 r.

Liczba uczestników spotkania i czatu spotkania wzrasta do 300

Zaproś jeszcze większą liczbę osób do udziału w Twoich dużych spotkaniach dzięki zwiększeniu „pojemności” spotkań i czatów spotkań w aplikacji Teams. Teraz aż do 300 uczestników może dołączyć do spotkania i wysyłać wiadomości na czacie spotkania.

Uzyskaj dostęp do ustawień powiadomień z kanału aktywności

Uzyskaj szybki dostęp do ustawień powiadomień, wybierając pozycję Aktywność > Ustawienia Ikona Ustawienia . Wybierz aktywność, dla której chcesz otrzymywać powiadomienia, oraz miejsce wyświetlania powiadomień. Aby dowiedzieć się więcej na temat powiadomień w usłudze Teams, zobacz Sześć ważnych faktów o powiadomieniach.

19 czerwca 2020 r.

Ulepszone spotkania w przeglądarce Safari 

Podczas dołączania do spotkań za pomocą przeglądarki Safari na komputerze Mac nie będzie już wymagane korzystanie z konferencji głosowych w celu łączenia się ze spotkaniami. Najnowsze ulepszenia teraz używają wbudowanego w urządzenie mikrofonu i głośników podczas mówienia i słuchania. 

15 czerwca 2020 r.

Spotkaj się teraz lub później bezpłatnie w programie Teams

Wraz ze spotkaniami błyskawicznymi możesz teraz zaplanować spotkanie z datą przyszłą w bezpłatnej wersji programu Teams. Zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami w temacie Wprowadzenie do spotkań w bezpłatnym programie Teams.

Wybierz przycisk Zaplanuj spotkanie

9 czerwca 2020 r.

Dostęp do przypiętych czatów i kanałów w trybie offline

Najnowsze konwersacje, a także przypięte czaty i kanały, są teraz dostępne podczas pracy w trybie offline w aplikacji Microsoft Teams.

Dostosowanie tła

Niezależnie od tego, czy chodzi o kosmos, czy ulubiony rysunkowy pokój dzienny, wypróbuj dostosowane tła podczas następnego połączenia wideo. Dowiedz się, jak to zrobić w Zmienianie tła dla spotkania w aplikacji Teams.

5 czerwca 2020 r.

Wielkość czatu grupowego zwiększyła się do 250

Więcej miejsca dla wszystkich — uzyskaj czat dla dużej grupy obejmujący maksymalnie 250 uczestników.

Ochrona prywatności w przypadku osób dołączający do spotkań za pośrednictwem telefonu

Aby zwiększyć poziom ochrony prywatności uczestników, którzy dołączają do spotkania dzwoniąc ze swoich telefonów, aplikacja Microsoft Teams ukrywa obecnie Twój numer telefonu przed uczestnikami będącymi spoza Twojej organizacji. Twój numer telefonu nadal jest wyświetlany członkom zespołu z Twojej organizacji.

27 maja 2020 r.

10 000 członków i to wszyscy razem

Wielkość zespołu wzrosła do dziesięciu tysięcy, co nieco ułatwia większym organizacjom umożliwienie dołączenia każdej osobie do konwersacji.

Przycisk Opcje spotkania w aplikacji Teams

Kiedy wysyłasz zaproszenie na spotkanie online, otwórz opcje spotkania przy użyciu nowego przycisku w aplikacji Teams. Po wysłaniu zaproszenia na spotkanie otwórz wydarzenie i wybierz pozycję Opcje spotkania (u góry wydarzenia). Spowoduje to otwarcie karty w przeglądarce internetowej, na której możesz dostosować ustawienia spotkania, np. pomijanie poczekalni i określanie, kto może prowadzić prezentację.

Wyróżnienie przycisku Opcje spotkania w obrębie harmonogramu spotkań w aplikacji Teams.

Rezerwowanie spotkań i wizyt online za pomocą usługi Bookings

Aplikacja Bookings w usłudze Teams oferuje prosty sposób planowania wirtualnych spotkań, na przykład wizyt lekarskich, spotkań ws. doradztwa finansowego oraz spotkań podczas dyżurów nauczycieli.

Mechanizmy harmonogramów mogą zarządzać wieloma kalendarzami działów i pracowników, a także komunikacją pomiędzy uczestnikami z danej organizacji jak i spoza niej — to wszystko z jednego środowiska. Same wirtualne spotkania odbywają się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Wyświetlanie chatu na potrzeby wielozadaniowości

Kliknij dwukrotnie czat na liście czatów lub wybierz pozycję Ikona Czat w oknie w aplikacji Teams , aby otworzyć czat w oknie pomocniczym. Teraz masz możliwość swobodnego poruszania się po aplikacji Teams, jednocześnie pracując w trakcie wielu konwersacji na czacie.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Czat w oknie

15 maja 2020 r.

Podnoszenie ręki podczas spotkania

Masz pytanie lub komentarz, ale nie chcesz przerywać osobie wypowiadającej się? Poinformuj inne osoby o tym, że masz coś do powiedzenia przy użyciu funkcji podnoszenia ręki w aplikacji Teams. W trakcie spotkania wybierz Podnieś rękę na pasku sterowania. Spowoduje to umieszczenie żółtej ikony ręki w kanale wideo, aby poinformować innych uczestników, że chcesz coś powiedzieć.

Przycisk podniesienia ręki

Zgłoś się!

Organizatorzy spotkania mogą teraz sprawdzać obecność podczas spotkania. Aby uzyskać raport obecności, wybierz kolejno pozycje Pokaż uczestników Ikona Pokaż uczestników > Pobierz listę uczestników. Raport zostanie pobrany w postaci pliku CSV, który można otwierać w programie Excel. Plik będzie zawierać imiona i nazwiska uczestników oraz godzinę dołączenia i opuszczenia spotkania.

13 maja 2020 r.

Spotkania odbywają się 3x3 na komputerze stacjonarnym

W ciągu kolejnych kilku dni w aplikacji Teams zostanie zakończone udostępnianie maksymalnie dziewięciu strumieni wideo wyświetlanych jednocześnie podczas spotkań, do których dołączono za pośrednictwem aplikacji klasycznej. Będzie to stopniowo wdrażane u każdego użytkownika, dlatego zwracaj uwagę na siatkę wideo 3x3 w nadchodzących spotkaniach w aplikacji Teams.

Zrzut ekranu przedstawiający spotkanie w aplikacji Teams z dziewięcioma strumieniami wideo wyświetlanymi jednocześnie.

1 maja 2020 r.

Pojawiła się analiza kanału

Metryki kanału są teraz uwzględnione w analizie zespołu. Wraz z tym dodatkiem są dostępne nowe metryki, takie jak bieżący rejestr wpisów i odpowiedzi dla każdego zespołu i kanału. Zwiększono też przedział czasu dla danych do 90 dni.

Z poziomu listy zespołów przejdź do zespołu i wybierz kolejno pozycje Więcej opcji Ikona Więcej opcji > Zarządzanie zespołemAnaliza.

Dodawanie dźwięku systemu do zdarzeń na żywo 

Podobnie jak w przypadku zwykłych spotkań w aplikacji Teams, możesz teraz dołączać do nich dźwięk systemu podczas prezentacji w ramach zdarzenia na żywo. Obecnie ta funkcja jest dostępna tylko dla osób prowadzących i producentów, którzy dołączają z poziomu aplikacji klasycznej Teams dla systemu Windows. Dowiedz się więcej o tym, jak to działa w temacie Udostępnianie dźwięku systemu podczas spotkania w aplikacji Teams lub zdarzeń na żywo

20 kwietnia 2020 r.

Zezwalanie uczestnikom, którzy się wdzwaniają na ominięcie poczekalni

Zezwalaj dzwoniącym na natychmiastowe dołączenie do Twojego kolejnego spotkania w aplikacji Teams bez konieczności oczekiwania w poczekalni. Dzięki temu przerywanie spotkania, aby wpuścić uczestników, nie będzie konieczne.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, wybierz pozycję Opcje spotkania i przestaw przełącznik na Tak obok opcji Zawsze zezwalać dzwoniącym na omijanie poczekalni?.

17 kwietnia 2020 r.

Ogłaszanie podczas dołączania rozmówców do spotkania

Organizatorzy spotkań mają teraz możliwość ogłaszania, gdy rozmówcy dołączają do spotkania w usłudze Teams lub je opuszczają, więc zawsze wiesz, kto jest na Twoim spotkaniu online.

W celu uzyskania dostępu wybierz pozycję Opcje spotkania, a następnie włącz opcję Ogłaszaj, gdy rozmówcy dołączają do spotkania lub je opuszczają.

10 kwietnia 2020 r.

Kończenie spotkania dla wszystkich

Organizatorzy spotkań, macie teraz możliwość zakończenia spotkania dla wszystkich uczestników. Jeśli na przykład jesteś nauczycielem, jest to doskonały sposób, aby się upewnić, że uczniowie nie włóczą się po Twojej wirtualnej klasie, gdy ją opuścisz. 

Aby zakończyć spotkanie w toku, przejdź do elementów sterowania spotkaniem i wybierz pozycję Więcej opcji Ikona Więcej opcji > Zakończ spotkanie.  Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie. Gdy to zrobisz, spotkanie od razu zakończy się dla wszystkich osób.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Zakończ spotkanie w aplikacji Teams

20 marca 2020 r.

Ulepszenia w kalendarzu aplikacji Teams

Kliknij prawym przyciskiem myszy element w kalendarzu, aby uzyskać dostęp do opcji RSVP, rozpocznij czat z uczestnikami spotkania lub szybko dołącz do spotkania, gdy się rozpocznie.

Wprowadziliśmy także ulepszenia w formularzu planowania zdarzeń. Zapoznaj się ze sposobem planowania zdarzeń w temacie Planowanie spotkania w aplikacji Teams.

Praca w trybie offline w aplikacji klasycznej Windows

Czytaj i twórz wiadomości nawet wtedy, gdy Internet działa wolno lub nie działa wcale. Przypięte rozmowy i kanały wraz z poprzednio wyświetlanymi kanałami będą również dostępne w trybie offline.

6 marca 2020 r.

Twoja kolej!

Twórz tagi i przypisuj do nich osoby, aby można było @wzmiankować o grupie, roli, dziale itp. Właściciele zespołów mogą wypróbować te funkcje samodzielnie. Przejdź do zespołu, wybierz pozycję Więcej opcji  Przycisk Więcej opcji > Zarządzaj tagami. Dowiedz się więcej: Używanie tagów w aplikacji Teams.

28 lutego 2020 r.

Nie musisz się już martwić — dostępne jest edytowanie!

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się opublikować ogłoszenie w wielu kanałach tylko po to, aby potem zorientować się, że pominięto jeden kanał? Lub wykryć literówkę w ogłoszeniu dla całej firmy? Na szczęście teraz możesz edytować swoje wpisy w wielu miejscach. Tak samo jak w przypadku edytowania wpisu w jednym kanale: przejdź do pozycji Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Edytuj, aby zmienić zawartość wpisu i dodać lub usunąć kanały. 

21 lutego 2020 r.

Przypinanie ulubionych aplikacji

Organizuj aplikacje po lewej stronie aplikacji Teams, aby dostosować środowisko do swoich potrzeb. Wybierz trzy kropki po lewej stronie aplikacji Teams, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną ikonę aplikacji, a następnie wybierz pozycję Przypnij, aby dodać ją w celu zapewnienia łatwego dostępu.

Lewa strona aplikacji Microsoft Teams z wyróżnioną ikoną kolejnych dodanych aplikacji i opcją menu umożliwiającą przypięcie aplikacji.

28 stycznia 2020 r.

Oto pokwitowanie

Wprowadzenie: Potwierdzenia przeczytania! Teraz, gdy wysyłasz wiadomość do jakiejś osoby, otrzymujesz potwierdzenie Widziane Ikona potwierdzenia przeczytania w aplikacji Teams po prawej stronie wiadomości. Domyślnie potwierdzenia przeczytania będą włączone dla wszystkich i będą wyświetlane w czatach grupowych z maksymalnie 20 członkami.

Administrator decyduje o tym, czy masz tę funkcję oraz możliwość jej wyłączenia. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób działa funkcja, gdzie znajduje się kontrolka ustawień i więcej, patrz Używanie potwierdzeń przeczytania wiadomości w aplikacji Teams.

17 stycznia 2020 r.

System Windows Server otrzymuje aplikację klasyczną

Aplikacja klasyczna Teams jest teraz obsługiwana i dostępna dla komputerów z systemem Windows Server (wersje 2012 R2 i nowsze). Administratorzy powinni dowiedzieć się, jak uzyskać aplikację klasyczną Teams na urządzeniach pracowników.

10 stycznia 2020 r.

Wprowadzamy wyświetlane nazwy użytkowników

Od teraz każdy może korzystać z wyświetlanej nazwy użytkownika w usłudze Teams. Nawet osoby spoza organizacji, z którymi rozmawiasz. Dzięki temu, gdy szukasz dawno przeprowadzonej rozmowy, nie musisz już pamiętać długiego adresu e-mail, wystarczy, że poszukasz nazwy użytkownika tej osoby.

13 grudnia 2019 r.

Witamy w rodzinie — Linux 

Z radością zawiadamiamy, że usługa Teams jest teraz na platformie systemu Linux! Zapoznaj się ze stroną pomocy technicznej, aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć konfigurację.

Różne organizacje? Żaden problem

Czaty i udostępnianie klipów wideo właśnie stały się lepsze podczas komunikacji z osobami spoza organizacji. Zapoznaj się z następującymi ulepszeniami:

 • Udostępniaj ekran wraz z przekazywaniem i przejmowaniem kontroli nad ekranem.

 • Hiperlinki

 • @wzmianki przyciągające uwagę

 • Priorytetowe dostarczanie wiadomości (standardowych, ważnych lub pilnych)

 • Formatowanie tekstu

 • I wszystkie zabawne materiały (czy ktoś powiedział GIFy?)

Rozszerzona historia czatu

Teraz, gdy pójdziesz na urlop, zwolnienie lub po prostu chcesz wysłać wiadomość do tej dyskusji w grupie z zeszłego miesiąca, znajdziesz czaty w miejscu, w którym zostały one pozostawione. Obecnie historia czatów będzie pozostawać na liście czatów maksymalnie przez sześć miesięcy.

Pliki pakietu Office są odświeżanie w usłudze Teams

Pliki pakietu Office otwierają się teraz bezpośrednio w usłudze Teams gotowe od razu do wprowadzania zmian. W celu udostępnienia większej ilości miejsca do pracy, przenieśliśmy nazwę pliku do nagłówka usługi Teams w celu udostępnienia większej ilości miejsca do wyświetlania dokumentów.

Zaktualizowaliśmy wstążkę za pomocą przycisku Konwersacja, dzięki czemu możesz przełączać się między czatem a plikiem bez utraty miejsca. Natomiast kreatorzy kodu korzystają ze swojej magii w celu ciągłego ulepszania czasów ładowania do otwierania dokumentów w usłudze Teams.

Więcej miejsca do pracy

Być może zauważysz pewne zmiany wizualne w usłudze Teams. W celu zwiększenia przestrzeni roboczej zmniejszyliśmy rozmiar nagłówka usługi Teams. Oto kilka zmian wartych odnotowania: karty teraz przeniosły się w pobliże nazw czatów i kanałów.

Wraz z tym przeniesieniem zaktualizowaliśmy nazwę karty konwersacji. W czacie Twoje wiadomości znajdują się teraz na karcie Czat a w kanałach znajdziesz swoje wpisy i odpowiedzi na karcie Ogłoś.

9 grudnia 2019 r.

Wycisz czaty ze spotkania

Domyślnie czaty ze spotkania zostaną wyciszone do czasu wysłania wiadomości w ramach czatu albo dołączenia do spotkania online. Dzięki temu możesz zmniejszyć liczbę powiadomień, ale nadal śledzić konwersację. Aby zmienić te ustawienia domyślne, przejdź do obrazu swojego profilu w prawym górnym rogu aplikacji, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Powiadomienia. W tym miejscu przewiń do sekcji spotkań i otwórz menu obok pozycji Powiadomienia czatu ze spotkania, a nastepnie wybierz odpowiednie ustawienie.

Osoba prowadząca czy uczestnik? Decyzja należy do Ciebie

Przedstawiamy role podczas spotkania. Organizatorzy mogą teraz wybrać, jakie role zaproszone przez nich osoby będą miały podczas spotkań. Postępuj zgodnie z instrukcjami w Przypisywanie ról podczas spotkania usługi Teams i zobacz, co każda rola może wykonywać podczas spotkania.

15 listopada 2019 r.

Przypinanie kanału do góry

Przypinaj kanały, które są dla Ciebie ważne lub do których chcesz szybko uzyskać dostęp. Przypięcie kanału spowoduje jego przeniesienie na początek listy kanałów. Możesz również zmienić kolejność przypiętych kanałów, aby nadać im priorytety. Spowoduje to jedynie zmianę widoku i nie spowoduje zmiany widoków u pozostałych członków zespołu.

Wypróbuj to u siebie: przejdź do wybranego kanału, a następnie wybierz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Przypnij. Ewentualnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kanału, a następnie wybierz pozycję Przypnij.

Przypinanie strumieni wideo podczas spotkania

Aby skoncentrować się na określonym klipie wideo, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Przypnij. Klip wideo zostanie przypięty do widoku bez względu na to, kto rozmawia. A jeśli opuścisz spotkanie, będzie to ten sam widok, gdy wrócisz. Przypinaj tyle klipów wideo, ile zmieści się na ekranie. Jeśli zmienisz zdanie, kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Odepnij.

Aplikacja Microsoft Whiteboard łączy się z usługą Teams

Niezależnie od tego, czy uczestnicy pracują w trybie online, czy są w pokoju, wszyscy mogą wyświetlać i pisać na tablicy przy użyciu aplikacji Microsoft Whiteboard podczas spotkania usługi Teams. Dowiedz się więcej na temat korzystania z tablicy podczas następnego spotkania.

8 listopada 2019 r.

Opcje wyboru kanału: Standardowy lub prywatny!

Masz temat, który powinien być omówiony przez konkretną grupę osób w istniejącym zespole — i nie powinien być widoczny dla innych osób? W celu zachowania ograniczonej konwersacji użyj kanału prywatnego. Dowiedz się więcej o kanałach prywatnych.     

Połączenia wideo w przeglądarce Chrome są już dostępne

Korzystasz z aplikacji Teams w Internecie z poziomu przeglądarki Chrome? Masz szczęście! Ponieważ teraz możesz nawiązywać i odbierać połączenia wideo od członków zespołu. Wybierz ikonę aparatu w prawym górnym rogu rozmowy indywidualnej lub grupowej i pokaż uśmiechniętą twarz Twoim rozmówcom.

Obraz przedstawiający przyciski klipu wideo, nawiązywania połączeń i udostępniania ekranu na czacie.

25 października 2019 r.

Jedna wiadomość, wiele kanałów

Chcesz coś udostępnić na wielu kanałach? Teraz możesz! Aby wypróbować tę opcję, przejdź do kanału i wybierz pozycję Format Przycisk Format w usłudze Teams znajdującą się pod polem tekstowym służącym do wpisywania wiadomości. W górnej części otwartego pola wybierz typ wiadomości: Nowa konwersacja lub Ogłoszenie. Następnie wybierz pozycję Publikuj na wielu kanałach. Z tego miejsca dodaj wszystkie kanały, na których chcesz opublikować wpis, wprowadź wiadomość, a następnie ją wyślij.

Obraz przedstawiający sposób publikowania wiadomości kanału w wielu kanałach.

4 października 2019 r.

Otrzymywanie powiadomienia o nieodebraniu zaproszenia na spotkanie

Teraz, jeśli ktoś spróbuje dodać Ciebie do trwającego spotkania i to przegapisz, otrzymasz powiadomienie w kanale aktywności. Otrzymasz informację na temat tego, kto chciał Cię dodać, a jeśli spotkanie nadal będzie w toku, będzie można dołączyć do niego bezpośrednio z kanału aktywności.

Obraz przedstawiający powiadomienie aplikacji Teams dotyczące nieodebranego zaproszenia o dołączenie do spotkania

Odbieranie połączeń w aplikacji Teams na wielu urządzeniach

Jako dodatkowy dzwonek teraz możesz ustawić urządzenie, które po otrzymaniu połączenia przychodzącego, będzie dzwonić. Możesz odbierać połączenia przychodzące z dowolnego urządzenia podłączonego do konta aplikacji Teams — nie tylko z tego, które dzwoni.

Aby dodać urządzenie dodatkowego dzwonka, przejdź do obrazu swojego profilu > Ustawienia > Urządzenia > Dodatkowy dzwonek i wybierz z listy dostępnych urządzeń w menu rozwijanym.

Dołącz do spotkania w przeglądarkach Internet Explorer, Safari oraz Firefox. 

Dzięki nowym możliwościom dołączania do spotkania użytkownicy korzystający z przeglądarek Internet Explorer 11, Safari oraz Firefox mogą dołączyć bezpośrednio do spotkania aplikacji Teams i uczestniczyć w nim.  Spotkanie audio jest udostępniane przez funkcję Konferencje głosowe, dlatego organizatorzy spotkania będą potrzebować odpowiedniej licencji. Szczegółowe informacje dla administratorów 

20 września 2019 r.

Rozpocznij spotkanie teraz. Nie jest wymagane zaproszenie

W przypadku, gdy musisz właśnie teraz rozpocząć spotkanie online. Pomiń planowanie zaproszenia i przejdź bezpośrednio do spotkania. Wystarczy przejść do obszaru Kalendarz po lewej stronie aplikacji Teams, a następnie w prawym górnym rogu wybrać pozycję Rozpocznij spotkanie teraz, po czym dodać osoby do spotkania.

Obraz przycisku Rozpocznij spotkanie teraz w kalendarzu aplikacji Teams

Przeglądarka Chrome już ma nawiązywanie połączeń!

Jeśli używasz internetowej aplikacji Teams, możesz teraz dodać do listy przeglądarek przeglądarkę Google Chrome, która obecnie obsługuje nawiązywania połączeń z poziomu przeglądarki internetowej. Jeśli używasz przeglądarki Chrome, wypróbuj to już dziś. Przejdź do pozycji Połączenia z lewej strony aplikacji Teams lub wpisz /call na pasku poleceń na samej górze aplikacji Teams.

Obniżanie głośności szumów w kanałach

Teraz, podobnie jak podczas czatu, możesz wyciszyć konwersację w kanale. Jeśli jednak chcesz obserwować konwersację w kanale ukrytym na liście, wystarczy włączyć powiadomienia. Otrzymasz powiadomienie o wszelkich działaniach związanych z określoną konwersacją, ale nie o całej aktywności kanału.

Aby uzyskać dostęp do ustawień powiadomień dla konwersacji, przejdź do pierwotnego wpisu i wybierz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Wyłączanie powiadomień/Włączanie powiadomień.

Obraz ustawienia Wyłączanie powiadomień w menu Więcej opcji w kanale.

13 września 2019 r.

Filtrowanie wszystkiego!

Filtruj nie tylko swoje działania, używając nowych filtrów dodanych w obszarach Czat i Zespoły. W obszarze czatu wpisz nazwę osoby, aby zastosować filtr obejmujący każdą grupę, spotkanie lub czat indywidualny z tą osobą. Następnie wybierz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji , aby dodać więcej filtrów — na przykład nieprzeczytane wiadomości. Lub wpisz słowo kluczowe, aby zastosować filtr według czatów grupowych z nazwami. Podobnie możesz przefiltrować listę zespołów, wpisując słowo kluczowe w celu znalezienia określonego zespołu lub kanału według nazwy.

Jeśli często używasz filtrów w kanale aktywności i szukasz listy typów wiadomości, przejdź do obszaru Aktywność i wybierz pozycję  Przycisk Filtruj w usłudze TeamsWięcej opcji Przycisk Więcej opcji . Możesz też wpisać słowo kluczowe, aby znaleźć konkretną wiadomość.

Obraz przycisku Filtruj w czacie aplikacji Teams.

Importowanie harmonogramu do aplikacji Shifts

Aplikacja Shifts pozwala teraz importować istniejący harmonogram z programu Excel. Wpisz harmonogram w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel zgodnie z instrukcjami w przykładowym pliku, a następnie wykonaj instrukcje podane w temacie Importowanie harmonogramu do aplikacji Shifts, aby zacząć zarządzać wszystkimi zmianami z poziomu aplikacji Teams. 

30 sierpnia 2019 r.

Czas pracy indywidualnej bez przerw

Aplikacja Teams i dodatek MyAnalytics są sparowane, aby pomóc znaleźć czas na skupienie się na pracy. Teraz, w przypadku rezerwacji czasu pracy indywidualnej w programie Outlook przy użyciu dodatku MyAnalytics, aplikacja Teams automatycznie ustawi Twoją obecność na „Nie przeszkadzać”. Twoje powiadomienia będą przechowywane, gdy pracujesz, a następnie zostaną wysłane do Ciebie po zakończeniu czasu pracy indywidualnej. 

Moderatorzy kanałów — teraz w aplikacji Teams

Przypisywanie osobom w Twoim zespole ról moderatorów dla określonych kanałów. Czy podtrzymujesz dyskusję na bieżący temat, czy też pomagasz odpowiadać na pytania podczas wydarzeń na żywo, skorzystaj z moderatorów. Czytaj dalej, aby zapoznać się z tym, co wszyscy moderatorzy mogą dla Ciebie zrobić.

26 sierpnia 2019 r.

Spotkania znajdują się teraz w kalendarzu

To więcej niż widok planu — teraz możesz uzyskać tygodniowy widok harmonogramu za pomocą nowego kalendarza. Przejdź do lewej strony aplikacji Teams i wybierz pozycję Kalendarz, aby zaznaczyć ją dla siebie.

Brakuje Ci widoku planu? Wybierz menu w prawym górnym rogu kalendarza, a następnie wybierz pozycję Dzień, aby koncentrować się na jednym dniu. 

Obraz menu Widok kalendarza z wyróżnionym widokiem dnia.

16 sierpnia 2019 r.

Houston, mamy dźwięk!

Uwzględniliśmy sugestie użytkowników. Teraz możesz udostępniać swój dźwięk podczas spotkania w aplikacji Teams, aby wszyscy uczestnicy, blisko i daleko, mogli usłyszeć wszystkie multimedia, które prezentujesz. Więc śmiało — dodaj ten klip wideo do prezentacji programu PowerPoint. Publiczność czeka! Dowiedz się, jak dodać dźwięk systemowy do spotkań. 

9 sierpnia 2019 r.

Dzyń, dzyń! Dzwoń na dowolny numer z każdego miejsca dzięki programowi Teams

W górnej części programu Teams wpisz /call w oknie polecenia i naciśnij klawisz Enter, a następnie wybierz numer, z którym chcesz nawiązać połączenie. Ponownie naciśnij klawisz Enter, a program Teams zacznie dzwonić pod wskazany numer. 

Powiadomienia w kanale zastępują funkcję Obserwuj na komputerze

Program Teams zapewnia jeszcze większą kontrolę nad tym, jakie powiadomienia otrzymujesz od kanałów. Aby zmienić ustawienia powiadomień, przejdź do kanału i wybierz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Powiadomienia w kanale. Sprawdź, jak dostosować ustawienia.

Łatwiejsza nawigacja w widoku siatki nowego programu Teams dla instytucji edukacyjnych 

Możesz zauważyć, że program Teams wygląda nieco inaczej niż ten powrót do szkoły. Uprościliśmy sposób wyświetlania zajęć, personelu, PLC i innych zespołów. Wybierz kafelek, aby otworzyć zespół, a następnie skoncentrować się na kanałach tego zespołu, gdy jesteś tam. Nie martw się — wszystkie pliki i konwersacje znajdują się dokładnie tam, gdzie zostały pozostawione. Dowiedz się więcej o zmianach i sposobie przełączenia się z powrotem do starego widoku.

Więcej aktualizacji programu Teams Powrót do szkoły.

Z łatwością śledź nadchodzące prace w przydziałach programu Teams dla instytucji edukacyjnych

Wydaliśmy wiele aktualizacji sposobu śledzenia, przypisywania i oceniania pracy w programie Teams. Zobacz w skrócie, ile pozostało do sprawdzenia. Wybierz zadanie i rozpocznij ocenę po jednym kliknięciu. Wyświetl podgląd zadań z perspektywy ucznia lub studenta. I wiele więcej!

Zapoznaj się z najnowszym ogłoszeniem w blogu, aby dowiedzieć się, jak uzyskać najważniejsze informacje o wszystkich nadchodzących ulepszeniach.

25 lipca 2019 r.

Ustawianie priorytetu wiadomości

Chcesz przyciągnąć czyjąś uwagę? Oznacz swoją wiadomości jako ważną. Spowoduje to umieszczenie czerwonego wykrzyknika w wiadomości i w kanale aktywności.

Czy jest to naprawdę ważne? Ustaw jako Pilne. Spowoduje to alarmowanie adresata co dwie minuty przez dwadzieścia minut lub do czasu odczytania wiadomości, zależnie od tego, co nastąpi pierwsze. Aby zmienić priorytet, wybierz pozycję ! pod polem redagowania.

Menu Priorytet wiadomości. Sposób zmieniania wiadomości na ważną lub pilną w oknie redagowania.

Wszystkie kontrolki spotkania w jednym miejscu

Wszystko, czego potrzebujesz podczas spotkania, znajdują się teraz na pasku sterowania. W tym miejscu znajdziesz czat spotkania, a ponadto uczestnicy zostali tutaj przeniesieni. Natomiast pełny ekran, notatki, ustawienia i szczegółowe informacje o spotkaniu znajdują się teraz w pozycji Więcej opcji Przycisk Więcej opcji . Zapoznaj się z poniższym obrazem, aby zapoznać się nowym paskiem sterowania. 

Obraz przedstawia menu Więcej opcji na pasku sterowania spotkaniem aplikacji Teams.

3 lipca 2019 r.

Udostępnianie błyskawiczne za pomocą aplikacji Teams w przeglądarce Chrome

Jeśli dołączasz do spotkania online w aplikacji Teams za pomocą przeglądarki Chrome, możesz teraz natychmiast udostępnić ekran bez jakichkolwiek wtyczek lub rozszerzeń — niezależnie od używanego systemu operacyjnego. Wypróbuj to na następnym spotkaniu. Miłej pracy!

Testy, testy 1, 2, 3

Przetestuj swoje ustawienia wideo i audio oraz upewnij się, że uzyskujesz wyjątkowo czysty efekt. Aby nawiązać połączenie testowe w aplikacji Teams, wpisz /testcall w oknie polecenia na samej górze aplikacji, a następnie naciśnij klawisz Enter lub przejdź do obrazu swojego profilu > Ustawienia > Urządzenia > Nawiąż połączenie testowe. Wysłuchaj instrukcje i zaczekaj na sygnał dźwiękowy, a następnie rozmawiaj aż Ci się znudzi. Gdy skończysz, możesz odsłuchać wiadomość i wprowadzić odpowiednie zmiany. Połączenie testowe jest obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Obsługa innych języków pojawi się już wkrótce!

Wysłanie linku zaproszenia w celu bezpłatnego dołączenia do aplikacji Teams

Utwórz link zaproszenia, aby zaprosić inne osoby do dołączenia bezpłatnie do Twojej organizacji w aplikacji Teams za pośrednictwem wybranej aplikacji. Po kliknięciu linku zostaną oni wysłani do strony internetowej w celu zażądania dołączenia do Twojej organizacji — więc będziesz dokładnie wiedzieć, kto korzysta z linku do dołączenia. Właściciel zespołu może w dowolnym momencie dezaktywować link lub utworzyć nowy. Aby zaprosić inną osobę, wybierz pozycję Zaproś osoby u dołu listy zespołów lub listy czatów, a następnie wybierz pozycję Kopiuj link.

21 czerwca 2019 r.

Coś Ci się podobało, a teraz możesz to uwielbiać
Przedstawiamy reakcje w aplikacji Teams. Wyraź to za pomocą symboli ♥️, 😆 i nie tylko. Aby uzyskać pełne menu reakcji, umieść wskaźnik myszy na wiadomości i wybierz odpowiednią spośród nich. Śmiało, wyraź to symbolem emoji!

Kursor znajduje się nad komunikatem umieszczonym w aplikacji Teams, aby wyświetlić menu reakcje dla znaków emoji.

14 czerwca 2019 r.

Powiększanie akcji

Potrzebujesz dokładniejszego widoku podczas spotkania? Teraz możesz powiększać prezentacje i klip wideo podczas spotkań, aby uzyskać lepszy wygląd. Aby wypróbować tę opcję na następnym spotkaniu, naciśnij klawisze CTRL+, aby powiększyć widok, i klawisze Ctrl-, aby pomniejszyć widok. Lub przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl i przewijaj myszą.

Czat grupowy — teraz ze 100 osobami!

Rozmiar czatu grupowego został zwiększony z 50 do 100 uczestników. Grupowa rozmowa wideo, udostępnianie ekranu oraz rozmowy są wciąż ograniczone do grup 20-osobowych lub mniejszych. Historia i prywatność czatu pozostaje bez zmian. Bez wahania zacznij planować imprezę-niespodziankę za pomocą nowego, większego czatu grupowego. 

Nowe sposoby bezpłatnego zapraszania osób do używania aplikacji Teams

Teraz możesz zaprosić osoby, aby bezpłatnie dołączyły do organizacji aplikacji Teams bezpośrednio z konta Microsoft. W przypadku zapraszania kontaktów firmy Microsoft aplikacja Teams wyśle im wiadomości e-mail z zaproszeniem. Wybierz pozycję Czat Przycisk Otwórz czat lub Teams Przycisk Zespoły po lewej stronie aplikacji, a następnie wybierz pozycję Zaproś osoby w dolnej części aplikacji, aby rozpocząć zapraszanie.

11 czerwca 2019 r.

Ogłaszanie… Ogłoszenia!

Chcesz podzielić się z zespołem czymś ekscytującym? Spróbuj utworzyć powiadomienie na kanale. Dzięki opcjom takim jak kolorowy nagłówek, obraz tła i wiele innych Twoja wiadomość będzie się wyróżniać. Dowiedz się, jak

Wiadomość w stylu ogłoszenia na kanale

10 czerwca 2019 r.

Planowanie spotkania w aplikacji Teams bezpośrednio z dowolnego urządzenia

Dzięki nowemu dodatkowi programu Outlook możesz zarezerwować spotkanie w aplikacji Teams z dowolnego urządzenia Mac, PC, Android lub iOS. Zapoznaj się ze sposobem konfigurowania dodatku Outlook na Twoim urządzeniu stronie pomocy dla administratorów.

Aplikacja Teams przechodzi do przeglądarki Chrome

Teraz możesz uzyskać klip wideo ze spotkania w internetowej aplikacji Teams w przeglądarce Chrome! Oznacza to, że możesz dołączyć do spotkania w aplikacji Teams i uzyskać wszystkie dobre informacje głosowe i wideo nawet wtedy, gdy nie korzystasz z aplikacji klasycznej.

Wybieranie sposobu dołączania rozmówców do spotkania

Teraz po zaplanowaniu spotkania w aplikacji Teams musisz zdecydować, czy osoby dzwoniące muszą czekać w poczekalni spotkania, czy też będą mogły bezpośrednio dołączyć do spotkania. Uzyskaj dostęp do opcji spotkań w dolnej części zaproszenia na spotkanie w aplikacji Teams.

17 maja 2019 r.

System Windows 10 w trybie S pobiera aplikację Teams 

Klasyczna aplikacja Teams jest teraz dostępna dla użytkowników korzystających z systemu Windows 10 w trybie S. Pobierz aplikację bezpośrednio z witryny internetowej aplikacji Teams lub wyszukaj w przeglądarce internetowej frazę „Pobieranie aplikacji Microsoft Teams”. 

Usuwanie osób z rozmów grupowych

Teraz możesz dodawać i usuwać osoby z rozmowy, aby zarządzać tym, kto bierze udział w konwersacji. Aby kogoś usunąć, przejdź do listy uczestników w górnej części rozmowy i wybierz znak X obok nazwiska osoby, którą chcesz usunąć.

12 kwietnia 2019 r. 

Pokazywanie i ukrywanie zespołów, aby zorganizować swoją pracę 

To, co kiedyś było pozycjami Ulubione i Usuń z ulubionych jest teraz pozycjami Pokaż i Ukryj. Wybierz, które zespoły i kanały chcesz wyświetlać na liście Twoich zespołów i ukryj resztę. Będziesz nadal otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się @wzmianka, ale po prostu nie będą one zaśmiecać Twojej listy zespołów.

Aby to wypróbować, przejdź do zespołu lub nazwy kanału na swojej liście zespołów i zaznacz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Ukryj. Chcesz przywrócić zespół z powrotem na listę? Przewiń w dół i otwórz listę Ukryte zespoły

Przerobiona usługa OneDrive w usłudze Teams 

Teraz może automatycznie synchronizować usługę OneDrive i wyświetlać osoby, którym udostępniasz swoje pliki w aplikacji Teams. Dodaliśmy także sortowanie i filtrowanie, aby pomóc Ci odnaleźć szukany plik.

Aby odnaleźć wszystkie swoje pliki, przejdź do pozycji Pliki z lewej strony aplikacji Teams, a następnie wybierz OneDrive, wybierz nagłówek kolumny i wybierz Filtruj, aby zawęzić wyniki do konkretnego rodzaju pliku, daty modyfikacji i nie tylko.

 5 kwietnia 2019 r.

Prośba o dodanie innych osób do zespołów prywatnych

Teraz możesz poprosić o dołączenie do zespołu prywatnego w imieniu innej osoby. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę zespołu, a następnie wybierz pozycję Dodaj członka. Wyszukiwanie osób według nazwiska lub adresu e-mail. Właściciele zespołu otrzymają powiadomienie o nowej prośbie, a dodane przez Ciebie osoby otrzymają powiadomienie, gdy zostaną dodane do zespołu. 

Duży, większy, największy 

Zespoły obejmujące całą organizację zwiększyły limit rozmiaru do 5000 członków. Administratorzy, dodawajcie bez obaw! Twórzcie duże zespoły, co zawsze chcieliście zrobić. Dowiedz się więcej o naszej stronie pomocy dla administratorów.  

29 marca 2019 r.

Świat jest naprawdę mały 

Niezależnie od tego, czy przebywacie w tym samym pomieszczeniu, czy dzieli Was ocean, usługa Teams i urządzenie Microsoft Surface Hub współdziałają, aby usprawniać spotkania dla uczestników lokalnych i zdalnych. Sporządzajcie notatki jednocześnie dzięki integracji z aplikacją Microsoft Whiteboard i włączcie automatyczne ustawienia kamery, aby urządzenie Surface Hub automatycznie przełączało widoki kamery na osoby, które akurat coś mówią. Informacje o wszystkich nowych ulepszeniach i funkcjach dostępnych na potrzeby spotkań w usłudze Teams omówiono na naszym blogu.

Kto zasługuje na pochwałę? Ty!

Wprowadziliśmy funkcję pochwały — nowy sposób zachęcania wszystkich do zwiększenia zaangażowania w pracy. Można ją wysłać na czacie dwustronnym lub opublikować w kanale, aby wyrazić uznanie dla całego zespołu. Wystarczy wybrać pozycję Przycisk Więcej opcji poniżej pola redagowania, a następnie pozycję Pochwała u góry. Następnie należy wybrać rodzaj znaczka do wysłania. Można też spersonalizować pochwałę, dodając do niej wiadomość. Po wysłaniu pochwały dodamy do tej wiadomości @wzmiankę dotyczącą chwalonej osoby, aby tego nie przegapiła.

15 marca 2019 r.

Tworzenie wymarzonego zespołu 

Radujcie się twórcy zespołów! Przeprojektowaliśmy konfigurację zespołu, aby uprościć decyzje, które trzeba podjąć podczas tworzenia zespołu. Zacznij od podstaw, utwórz zespół obejmujący całą organizację, użyj istniejącej grupy usługi Microsoft 365 lub użyj innego zespołu jako szablonu. Wypróbuj tę funkcję samodzielnie. Wybierz pozycję Zespoły > Dołącz lub utwórz zespół > Utwórz zespół.

Teraz prezentujemy...

Wydarzenia zespołowe na żywo umożliwiają tworzenie zdarzeń przesyłanych strumieniowo do odbiorców online. Czy zajmujesz cały ratusz zapełniony odbiorcami lokalnymi i przyjezdnymi, czy też prowadzić seminarium internetowe, zapewniamy Ci wsparcie. Wybierz uproszczone środowisko udostępniane przez aplikację Teams lub przejdź do pełnego środowiska produkcyjnego za pomocą zewnętrznego kodera za pośrednictwem usługi Microsoft Stream. Dowiedz się więcej o wydarzeniach na żywo.

22 lutego 2019 r.

Wysyłanie wiadomości dźwiękowych w aplikacji Teams 

Z urządzenia przenośnego otwórz konwersację, naciśnij i przytrzymaj mikrofon w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie rozpocznij nagrywanie. Nagraj maksymalnie 15 minut, a następnie naciśnij przycisk Wyślij, aby dostarczyć swoją wiadomości dźwiękową. 

Zmienianie biegów

Aplikacja Teams zapewnia wsparcie całej populacji pracowników zmianowych za pomocą nowej aplikacji Shifts. Menedżerowie mogą usprawnić planowanie, pracownicy mogą śledzić swoje zmiany, aktualizować swoją dostępność, składać wnioski urlopowe, zamieniać się lub oferować swoje zmiany i zaznaczać przypisane zadania podczas ich zmiany. Administratorzy, sprawdźcie, jak włączyć aplikację Shifts dla Waszej organizacji.

Udostępnianie ekranu, dodawanie głosu

Teraz podczas udostępniania ekranu w grupie lub czatu 1:1 możesz w dowolnym momencie dodać dźwięk. W prawym górnym rogu czatu wybierz ikonę Przycisk Udostępnianie ekranu , a gdy reszta uczestników czatu zaakceptuje udostępnianie ekranu, wybierz pozycję Porozmawiajmy, aby zacząć rozmowę.

25 stycznia 2019 r.

Utwórz mi konto, Szymku!

Osoby chcące bezpłatnie wypróbować aplikację Teams mogą zrobić to teraz bezpośrednio z poziomu aplikacji klasycznej. Wybierz pozycję Dowiedz się więcej w oknie logowania, skąd nastąpi przejście do witryny aplikacji Teams, gdzie możesz rozpocząć korzystanie z bezpłatnego konta lub porównać ceny pełnej licencji.

Używasz już aplikacji Teams? Korzystasz więc z udoskonalonego środowiska pracy. Teraz po zalogowaniu się do usługi Microsoft Microsoft 365 nastąpi automatyczne logowanie do usługi Teams po otwarciu aplikacji.

wtorek, poniedziałek, 17 grudnia 2018 r.

Czas grupowy — teraz z 50 osobami!

Rozmiar czatu grupowego został zwiększony z 20 do 50 uczestników. Grupowa rozmowa wideo, udostępnianie ekranu oraz rozmowy są wciąż ograniczone do grup 20-osobowych lub mniejszych. Historia i prywatność czatu pozostaje bez zmian. Bez wahania zacznij planować imprezę-niespodziankę za pomocą nowego, większego czatu grupowego.

wtorek, piątek, 14 grudnia 2018 r.

Blokowanie spamu

Pomożemy Ci z nową funkcją blokowania połączeń, obecnie dostępną dla klientów usługi Enterprise Voice. Aby ją wypróbować, przejdź do historii połączeń, kliknij prawym przyciskiem na zewnętrzny numer telefonu i wybierz Zablokuj. Aby zarządzać listą zablokowanych numerów — a także kogoś odblokować — wybierz Twoje zdjęcie profilowe > Ustawienia > Zablokowane połączenia.

wtorek, piątek, 30 listopada 2018 r.

Cześć, czy to mnie szukasz?

Teraz, kiedy ktoś z Twojej prywatnej listy kontaktów zadzwoni do Ciebie w aplikacji Teams, razem z imieniem wyświetli się także jej identyfikator i numer telefonu. Działa to również w przypadku historii rozmów i poczty głosowej. Aby korzystać z tej funkcjonalności, musisz zapisać osoby na swojej liście kontaktów w aplikacji Teams: Rozmowy > Kontakty > Dodaj kontakt.

wtorek, 13 listopada 2018 r.

Aplikacje o aplikacjach o aplikacjach

Dlaczego kanały miałyby zgarnąć to najlepsze? Teraz prywatne grupy czatowe mogą dodać dziesiątki aplikacji do zakładek, by pracować razem jeszcze sprawniej. Zarządzanie terminami projektów w Trello, szybki dostęp do notatek w OneNote, śledzenie analiz biznesowych w PowerBI i wiele więcej. Sprawdź dostępne aplikacje, wybierając + na górze czatu grupowego.

poniedziałek, 5 listopada 2018 r.

Jeden zespół dla Twojej firmy

Czy pracujesz w małej lub średniej firmie? Masz szczęście! Teraz firmy zatrudniające poniżej 2500 licencji mogą tworzyć zespoły obejmujące całą organizację. Niech Twoi pracownicy dojdą do porozumienia i pracują jako jeden zgrany zespół. Aby zapoznać się z najlepszymi praktykami oraz dogłębnie poznać tę funkcjonalność, zobacz sekcję administratorską Jak tworzyć zespoły dla całej firmy.

piątek, 28 września 2018 r.

Wyciszone dźwięki tła – spotkanie pełne skupienia

Usuń potencjalne elementy rozpraszające z telekonferencji i pozostań w centrum uwagi, wyciszając dźwięki w tle. Biorąc udział w spotkaniu, wybierz Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Wycisz dźwięki w tle. Będziesz brzmieć dobrze i wyraźnie, a wszystkie pozostałe dźwięki w tle zostaną delikatnie wyciszone. Funkcja obecnie dostępna w aplikacji na pulpit na większości nowszych komputerów. Aby dowiedzieć się, czy jest dostępna na Twoim urządzeniu, z pozycji spotkania wybierz Więcej opcji Przycisk Więcej opcji . Jeśli funkcja Wycisz dźwięki w tle pojawi się w menu, możesz z niej korzystać. Wkrótce będzie dostępna dla kolejnych urządzeń.

Uwaga: Wyciszenie dźwięków w tle może nie zapobiec uwidocznieniu danych wrażliwych innym uczestnikom spotkania.

piątek, 21 września 2018 r.

Przybliż

Dostęp do kontroli przybliżeń z ustawień aplikacji Teams. Wybierz zdjęcie profilowe, aby przybliżyć, oddalić lub sprawdzić procent przybliżenia.

Bardziej dostępny czat

Microsoft Teams z radością informuje, że na czatach i w kanałach pojawiła się funkcja Czytnik immersyjny. Skorzystaj z motywów stron i spersonalizowanego rozmiaru czcionki, stylów tekstu i odstępów pomiędzy literami, aby widzieć lepiej i zmniejszyć wizualne elementy rozpraszające dzięki funkcji Line Focus lub po prostu korzystaj ze spersonalizowanego czytnika tekstu. Aby włączyć funkcję Czytnik immersyjny w konwersacji lub czacie, wybierz Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Czytnik immersyjny.

piątek, 31 sierpnia 2018 r.

Nowość! Aplikacja Teams po arabsku i hebrajsku

Dodaliśmy obsługę w tych dwóch językach, włączając w to wygląd interfejsu, który jest napisany od prawej do lewej strony. Aby zmienić preferencje językowe, kliknij swoje zdjęcie profilowe > Ustawienia > Język. Sprawdź!

Kliknij adres URL, dołącz do zespołu

Dzięki adresowi URL zespołu, który możesz wysłać, wystarczy tylko kliknąć, aby wysłać prośbę o dołączenie do zespołu. Dostęp do prywatnych zespołów uzyskasz dopiero, gdy Twoją prośbę zaakceptuje właściciel zespołu. Dostęp do zespołów publicznych uzyskasz od razu.

Właściciele zespołów – sprawcie, by Wasze zespoły były bardziej widoczne, wysyłając ich unikalny adres URL. Jeśli jesteś właścicielem prywatnego zespołu, pamiętaj, aby sprawdzić zakładkę Oczekujące prośby w zarządzaniu stroną, aby zobaczyć nowe prośby.

wtorek, 21 sierpnia 2018 r.

Adobe XD i Teams

Projektanci, nabierzcie otuchy! Teraz będziecie mogli wysyłać ładnie sformatowane linki do prototypów i parametrów projektów z Adobe XD w aplikacji Teams. To lepsze niż wiadomość e-mail, ponieważ zobaczysz podsumowanie i miniaturkę obrazu razem z linkiem. Otrzymasz powiadomienia, kiedy recenzenci dodadzą komentarze oraz szybszy, zintegrowany dostęp do plików Creative Cloud bezpośrednio w aplikacji Teams. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj post na blogu.

Przygotuj się do powrotu do szkoły!

Oceny w kolumnach, lepsze przydzielanie zadań przez telefon komórkowy, łatwe ponowne wykorzystanie zadań i więcej. Przeczytaj o aktualizacjach aplikacji Microsoft Teams dla edukacji z 10 nowymi funkcjami, które pomogą w powrocie do szkoły z Microsoft Teams.

Legion zoomu

Przybliżaj i oddalaj okno aplikacji Teams w ten sam sposób, jak robisz to w przeglądarce. Pracując na systemie Windows, naciśnij Ctrl+= , aby przybliżyć i Ctrl+- , aby oddalić. Aby sprawdzić pełną listę skrótów i sposobów na przybliżenie za pomocą myszy, kliknij tutaj.

Ciiii… Pojawiła się obsługa funkcji Godziny ciszy Windowsa 10.

Jeśli skonfigurowałeś(-aś) godziny ciszy w systemie Windows 10 (wyłącznie wersje RS3 i wcześniejsze), aplikacja Teams najpierw sprawdzi te ustawienia, a dopiero później Twoje indywidualne ustawienia powiadomień w aplikacji Teams. To przydatne w momencie, kiedy po prostu nie masz ochoty otrzymywać żadnych powiadomień. :-)

wtorek, 31 lipca 2018 r.

Funkcje

Rób własne notatki i zyskaj szerszą perspektywę za pomocą nowej aplikacji Wiki

Teraz uzyskasz dostęp do Twojej własnej strony Wiki i będziesz móc dzielić się stronami Wiki w jednym miejscu – w nowej aplikacji Wiki! Znajdź ją, wybierając Więcej aplikacji Przycisk Więcej opcji po lewej stronie ekranu aplikacji Teams, a potem Wiki. W aplikacji możesz zapisywać własne notatki na zakładce Osobiste, zobaczyć strony Wiki, których jesteś częścią na zakładce Wszystkie lub powrócić na te, których ostatnio używałeś(-aś) na zakładce Ostatnio używane.

Dodaj informacje do strony Wiki z jakiegokolwiek poziomu w aplikacji Teams.

Idealny sposób na dodanie notatki do Twojej osobistej strony Wiki. W pasku poleceń u góry aplikacji Teams wpisz „/wiki”, a potem wciśnij Enter i wpisz notatkę. Kiedy skończysz, ponownie wciśnij Enter, a notatka od razu zostanie dodana do zakładki Osobiste w aplikacji Wiki.

wtorek, 17 lipca 2018 r.

Funkcje

Na spotkaniach im więcej, tym lepiej

Teraz możesz zgromadzić nawet do 250 uczestników na spotkaniach! Wszystkie funkcje wideo, audio oraz udostępniania ekranu, których używasz na mniejszych spotkaniach działają także na tych większych. Wprost idealne rozwiązanie na kwartalne spotkania wszystkich pracowników.

PowerPoint na spotkaniach został właśnie ulepszony

Dzięki poprawkom udostępnianie prezentacji działa trochę inaczej. Do udostępniania pliku PowerPoint potrzebujesz mniejszego przesyłu danych niż do ściągania wideo, a więc jeśli masz ograniczoną przepustowość łącza internetowego, to idealne rozwiązanie. Uczestnicy mogą sami przesuwać slajdy, czytając je szybciej lub wracając do treści, których nie zdążyli zobaczyć. Przeczytaj o tym więcej tutaj.

Przenieś kontakty z aplikacji Skype dla firm do aplikacji Teams

Kiedy Twoja firma przeniesie się z aplikacji Skype dla firm na aplikację Teams, przeniesione zostaną także Twoje kontakty. Aby je zobaczyć, z lewej strony aplikacji Teams kliknij Czat, a następnie u góry Kontakty.

Przetłumacz wiadomości czatu

W Teams cały świat traktujemy jako miejsce pracy, dlatego to nasza ulubiona funkcja. Na górze wiadomości wybierz Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Przetłumacz, aby uzyskać natychmiastowe tłumaczenie wiadomości na język ustawiony dla aplikacji Teams! Bardzo fajne.

(Jeśli nie widzisz tej opcji, porozmawiaj z administratorem. Może się zdarzyć, że będzie trzeba ją włączyć).

Wysyłanie fragmentów kodu w wiadomości

Teraz możesz tworzyć i dzielić się kawałkami kodu bezpośrednio w czacie lub wiadomości kanałowej. Zaznaczanie składni, automatyczne wcięcie i zawijanie tekstu, wszystko w wybranym języku programowania! Aby wypróbować, poszukaj pod oknem tworzenia, a potem wybierz Formatuj Przycisk Rozszerz > Kawałek kodu </>.

czwartek, 12 lipca 2018 r.

Funkcje

Darmowa aplikacja Teams już dostępna!

Od dzisiaj aplikacja Teams jest dostępna na świecie w 40 językach. Bez względu na to, czy jesteś freelancerem, właścicielem małej firmy czy częścią zespołu w dużej organizacji, możesz już dziś zacząć korzystać z aplikacji Teams. Przeczytaj więcej w poście na blogu, a w celu uzyskania instrukcji krok po kroku, sprawdź Witaj w darmowej aplikacji Teams. Do zobaczenia w darmowej aplikacji Teams!

środa, 11 lipca 2018 r.

Funkcje

Dołącz do zespołu dzięki kodowi

Wyślij innym kod, aby dołączyli do Twojego zespołu – dzięki temu nie będziesz musiał(-a) zatwierdzać każdej prośby. (Dotyczy tylko właścicieli zespołów). Kliknij Więcej opcjiobok nazwy zespołu, następnie Przycisk Więcej opcji > Zarządzaj zespołem. Wybierz zakładkę Ustawienia > Kod zespołu > Wygeneruj. Powiedz innym, aby kliknęli Dołącz lub utwórz zespół na dole listy zespołów, następnie wpisali kod w pasku na górze Dołącz do zespołu dzięki kodowi. Działa to zarówno dla zespołów publicznych, jak i prywatnych.

Otrzymuj ważne powiadomienia w trybie Nie przeszkadzać.

Nawet jeśli potrzebujesz ustawić tryb Nie przeszkadzać, będą pewne rozmowy lub czaty jeden na jeden, których nie będziesz chciał(a) przegapić. Możesz nadać priorytetowy dostęp dla pewnych osób lub numerów, od szefów po najlepszych przyjaciół. Oznacza to, że nawet będąc w trybie Nie przeszkadzać, otrzymasz powiadomienia o połączeniach i czatach jeden na jeden od tych osób. Aby włączyć tę funkcję, kliknij zdjęcie Twojego profilu > Ustawienia > Prywatność i podążaj za podpowiedziami.

Łatwiejsze aktualizacje dla systemu Mac

Po przejściu na nowy rodzaj instalacji dla aplikacji Teams na Twoim Macu, nie będziesz musiał(-a) wprowadzać poświadczeń administratorskich za każdym razem, gdy otrzymasz najnowszą i najlepszą aktualizację dla aplikacji Teams. (Nowa instalacja wykorzystuje plik PKG i zmienia wcześniejszy format instalacji DMG). Administratorzy mogą także przenieść się na plik PKG w celu uzyskania lepszego zarządzania aplikacją Teams na Macu w trakcie planowanych wdrożeń. Instrukcje, jak wykorzystać instalację PKG znajdziesz tutaj.

wtorek, 26 czerwca 2018 r.

Funkcje

Zarchiwizuj zespół na przyszłość

Czy potrzebujesz odstawić zespół na bok? Jeśli Twój zespół jest nieaktywny, ale chcesz go zachować do referencji lub reaktywacji w przyszłości, wypróbuj nową funkcjonalność archiwizacji i przywracania. Po zarchiwizowaniu zespołu konwersacje i pliki zespołu będą dostępne tylko do odczytu. Nadal będzie można przeszukiwać taki zespół w celu odnalezienia potrzebnych elementów, a nawet dodać go do ulubionych. Zespoły archiwizować i przywracać mogą tylko ich właściciele.

Dowiedz się, w jaki sposób tego dokonać w Zarchiwizuj lub przywróć zespół.

26 czerwca 2020 r.

Teams do użycia pracy i w życiu

Bądź w kontakcie ze znajomymi i rodziną — wypróbuj aplikację Teams w życiu osobistym, teraz w wersji zapoznawczej.

 • Utwórz swoją pierwszą grupę z rodziną

 • Korzystaj z list zadań i udostępnionych kalendarzy w celu śledzenia ważnych elementów i zdarzeń

 • Poinformuj swoich najbliższych o tym, gdzie jesteś, korzystając z udostępnionych lokalizacji

 • Bezpiecznie przechowuj i udostępniaj poufne informacje w Sejfie

Zrzut ekranu przedstawiający aplikację Sejf w usłudze Teams.

Łącz się z kontaktami programu Skype

Teraz możesz nawiązywać połączenie z kontaktami z programu Skype i wysyłać im wiadomości ze swojego konta służbowego usługi Teams.

Więcej prywatności podczas spotkań

Osoby spoza Twojej firmy nie zobaczą numerów telefonów tych osób, które dołączają do spotkania przez telefon.

Podnieś rękę 

Podnieś wirtualną rękę podczas spotkania, aby poinformować inne osoby o tym, że masz coś do powiedzenia.

3 kwietnia 2020 r.

Tagi są tutaj!

Twórz tagi i przypisuj do nich osoby, aby można było @wzmiankować o grupie, roli, dziale itp. Właściciele zespołów mogą wypróbować te funkcje samodzielnie. Przejdź do zespołu, naciśnij pozycję Przycisk Więcej opcji > Zarządzanie tagami. Gdy tag istnieje, członkowie zespołu mogą rozpocząć czat grupowy, przechodząc do pozycji Czat > Nowy czat Ikona Nowy czat w usłudze Teams i wpisując nazwę tagu w polu Do:. Więcej informacji znajdziesz w temacie Używanie tagów w aplikacji Teams.

Podpis do tego

Włącz podpisy na żywo podczas spotkania lub czatu grupowego, aby przeczytać, co wszyscy mówią. Aby uzyskać dostęp podczas spotkania, naciśnij pozycję Przycisk Więcej opcji > Włącz podpisy na żywo.

Wyświetlanie zawartości udostępnianej na spotkaniu

Jeśli teraz nawiążesz połączenie telefoniczne ze spotkaniem na telefonie komórkowym, uzyskasz dostęp do zawartości (na przykład programu PowerPoint), która jest udostępniana. Gdy ktoś rozpocznie prezentację, otrzymasz powiadomienie. Naciśnij powiadomienie, a zostanie wyświetlona zawartość.

Rezygnacja z używania kolejek połączeń

Jeśli jesteś elementem kolejki połączeń i chcesz zrezygnować z otrzymywania tych połączeń na urządzeniu przenośnym, masz to załatwione. Przejdź do pozycji Menu Przycisk Więcej akcji w aplikacji Mobile OWA > Ustawienia Przycisk Ustawienia > Połączenia i u dołu możesz je wyłączyć.

Uwaga: Niektórzy administratorzy wyłączają tę opcję, która jest zapisywana w kolejce połączeń, gdzie nie można z tego zrezygnować.

Wprowadziliśmy też ulepszenia w powiadomieniach i niezawodności spotkań.

Oto kilka naszych ulubionych elementów

Wprowadzaliśmy aktualizacje i dodawaliśmy nowe funkcje do mobilnej aplikacji Teams. Dowiedz się, jak z nich korzystać, z poniższych filmów wideo, a potem wypróbuj je osobiście.

Prezentacja na spotkaniu w aplikacji Teams prosto z telefonu

Wybierz pozycję Przycisk Więcej opcji > Udostępnij > Udostępnij prezentację programu PowerPoint lub wybierz jedną z pozostałych opcji multimediów.

Zdjęcie urządzenia Surface Book

Zmienianie kolejności aplikacji i personalizowanie paska dolnego

Przesuń od dołu od góry aplikacji, a następnie wybierz pozycję Zmień kolejność. Przeciągnij elementy w wybrane miejsca.

Zdjęcie urządzenia Surface Book

Ustawianie cichych godzin w celu wyciszenia powiadomień

W lewym górnym rogu aplikacji wybierz pozycję Przycisk Więcej > Powiadomienia > Ciche godziny > Włącz Codzienne godziny ciszy.

Zdjęcie urządzenia Surface Book

6 lutego 2020 r.

Przełączanie widoków i przypinanie ich

Przełączaj się między zawartością (taką jak prezentacja programu PowerPoint) a strumieniami wideo uczestników podczas spotkania w usłudze Teams. Możesz też przypiąć strumień wideo określonej osoby, aby zawszę ją widzieć, nawet gdy nic nie mówi.

Naciśnij kafelek osoby mówiącej w danym momencie w prawym dolnym rogu ekranu, aby zminimalizować zawartość i umieścić strumienie wideo uczestników w centrum uwagi. Aby przypiąć strumień wideo innej osoby, naciśnij ikonę wielokropka na jej kafelku, a następnie wybierz pozycję Przypnij.

Koniec z echem

Za każdym razem, gdy dołączasz do spotkania na telefonie, przebywając w pomieszczeniu dołączonym do tego samego spotkania, aplikacja Teams automatycznie wyciszy Twój mikrofon i głośnik, aby zapobiec tworzeniu się echa.

20 listopada 2019 r. 

 • Klasyfikowanie i zabezpieczanie danych poprzez przypisywanie etykiet poufności do zespołów

 • System E911 jest dostępny w przypadku planów taryfowych połączeń, routingu bezpośredniego i biur bezpieczeństwa.

 • Rozmowy w trakcie spotkania są domyślnie wyciszone, zanim nie zaczniesz w nich uczestniczyć.

 • Możesz określać, co uczestnicy mogą robić podczas spotkania, poprzez przypisanie im ról.

8 października 2019 r.

 • Przypinanie ulubionych kanałów

 • Przypięte kanały i ostatnie rozmowy możesz zobaczyć na jednej liście. Tę funkcję możesz włączyć w części Ustawienia > Wiadomości.

 • Obsługa poczty głosowej

 • Dodawanie kart w rozmowach 1 na 1 i czatach grupowych

30 września 2019 r.

 • Cytowanie i odpowiadanie na określoną wiadomość czatu.

 • Przełączanie między wieloma kontami usługi Teams.

 • Blokowanie niechcianych rozmówców.

 • Wyłączanie wszystkich powiadomień o połączeniu przychodzącym.

 • Edukacja: Pomoc przy ocenianiu zadań.

29 lipca 2019 r.

 • Reaguj na wiadomości za pomocą symboli emoji, aby wyrazić miłość, zdziwienie i nie tylko.

 • Ulepszone środowisko wyszukiwania umożliwia wyświetlenie wszystkich typów wyników w jednym widoku.

 • Wyświetlaj wpisy z ogłoszeniami w kanałach.

 • Zdecyduj, czy Twój prywatny zespół powinien pojawiać się w wynikach wyszukiwania.

 • Ulepszenia sugestii @wzmianki.

 • Ułatwienia dostępu: udoskonalenia środowiska funkcji VoiceOver i pokrętła.

sobota, 15 czerwca 2019 r.

 • Wybierz dźwięk alertu dla powiadomień aplikacji Teams. Wystarczy, że naciśniesz  Przycisk Więcej  w lewym górnym rogu aplikacji, >  Przycisk Ustawienia Ustawienia,  a następnie Przycisk Aktywność Powiadomienia i wybierzesz dźwięk.

 • Rozszerzenia do wysyłania wiadomości są teraz dostępne na urządzeniu przenośnym.

 • Za pomocą pokrętła funkcji VoiceOver uzyskasz dostęp do linków i wzmianek w wiadomościach.

 • Całkowicie wyłącz głośniki w trakcie spotkania lub rozmowy.

 • Wyślij wiadomość z załącznikiem przed jego całkowitym przekazaniem.

czwartek, 16 maja 2019 r.

 • Udostępniaj swój ekran podczas spotkania bez przechodzenia do ustawień (tylko system iOS 12).

 • Znajdź i dodaj pobliskie pomieszczenie podczas spotkania. Po prostu naciśnij pozycję Przycisk Dodaj osoby do zespołu > Dodaj pomieszczenie, a następnie wybierz odpowiednie pomieszczenie.

 • Dodaj do kalendarza spotkania z kanału.

 • Usuń uczestnika z rozmowy.

16 kwietnia 2019 r.

 • Mamy elegancką, nową ikonę aplikacji.

 • Podczas spotkań aplikacji Teams możesz używać aplikacji Microsoft Whiteboard na swoim urządzeniu przenośnym.

 • Popularne wiadomości będą teraz widoczne w kanale aktywności.

 • Pochwała to nowa metoda zachęcania innych do zwiększenia zaangażowania w pracy. Wyślij czat lub kanał, aby pokazać uznanie dla współpracowników. Aby znaleźć Pochwałę, naciśnij ikonę Więcej opcji Przycisk Więcej opcji poniżej, gdzie wpisujesz wiadomości.

 • Dodano obsługę nowych wersji językowych: hindi, filipiński, bengalski i telugu

13 marca 2019 r.

 • Motyw ciemnoszary już jest! Jest stylowy, przyjemny dla oka i może nawet wydłużyć czas pracy urządzenia na baterii. Przejdź do ustawień ogólnych, aby go włączyć.  

  Zespoły w systemie iOS tryb ciemny

 • Teraz możesz wysyłać wiadomości dźwiękowe w konwersacji w usłudze Teams. Naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu, aby rozpocząć nagrywanie. Możesz przesłuchać klipy audio przed udostępnianiem ich innym osobom. 

  Wiadomość dźwiękowa aplikacji Teams w formacie gif

 • Ulepszona obsługa urządzeń iPhone XS Max i XR.

 • Ustaw swoje preferencje dźwięku, wideo lub telefonu przed dołączeniem do spotkania.

 • Teraz możesz uzyskać dostęp do wszystkich kart kanału na urządzeniach przenośnych.

 • Dodaj notatkę, gdy odpowiadasz na zaproszenie na spotkanie.

15 stycznia 2019 r.

 • Teraz możesz rozpocząć i zakończyć nagrywanie spotkania za pomocą aplikacji mobilnej.

 • Używając funkcji zawieszania połączenia możesz zawiesić połączenie i odebrać je na innym urządzeniu (wymagana licencja Phone System).

 • Dzwoń w imieniu przełożonego (wymagana licencja Phone System).

 • Zaplanuj spotkanie na kanale za pomocą aplikacji mobilnej.

 • Dołącz do zespołu za pomocą kodu.

20 listopada 2018 r.

 • Wyszukaj pliki w kanałach

 • Dołącz do zespołu za pomocą kodu

 • Weź udział w dyskusjach w usłudze Yammer podczas wydarzeń na żywo.

8 października 2018 r.

 • Wyłącz powiadomienia push w określonych godzinach.

 • Odtwórz nagranie spotkania w aplikacji.

 • Zaplanuj wydarzenia osobiste.

 • Sprawdź, kto mówi na liście uczestników.

 • Wyświetl schemat organizacyjny firmy.

 • Aplikacja Teams jest już dostępna w językach serbskim (alfabet łaciński) i łotewskim.

14 września 2018 r.

 • Przytnij i dodaj przypisy do obrazów przed wysyłką.

 • Rozpocznij nowe połączenie jeden na jeden lub rozmowę grupową z zakładki Połączenia.

 • Skonsultuj się z osobą, do której dzwonią przed przekierowaniem rozmowy.

 • Opuść lub wycisz czat spotkania za pomocą strony ze szczegółami nowego spotkania.

 • Weź udział w sesji pytań i odpowiedzi podczas wydarzeń na żywo.

 • Obsługa podglądu z wieloma linkami.

13 sierpnia 2018 r.

 • Przeglądaj, wyszukuj i dołączaj do zespołów.

 • Oglądaj transmisję wydarzeń przez aplikację Microsoft Stream.

 • Współpracuj na interaktywnej tablicy z uczestnikami spotkania.

 • Zobacz notatki ze spotkania na spotkania na kanałach.

11 lipca 2018 r.

 • Aplikacja mobilna umożliwia Ci teraz skopiowanie adresu e-mail do przekazywania wiadomości e-mailowych bezpośrednio do kanałów.

 • Weź udział w wydarzeniu na żywo z urządzenia mobilnego.

 • Wyślij plik PowerPoint podczas telekonferencji lub spotkania.

 • Wyślij pliki wideo z galerii zdjęciowej urządzenia w czacie i wiadomościach na kanale.

 • Wyświetl dokumenty na urządzeniu mobilnym

 • Telefon do zespołu wsparcia technicznego dot. kolejkowania i automatycznej sekretarki.

 • Eskalacje od rozmów jeden na jeden do rozmów grupowych w aplikacji Teams z uczestnikami sieci PSTN (wymagana licancja Phone System).

 • Przekaż połączenia przychodzące do rozmów grupowych

 • Od razu przekieruj połączenie lub najpierw skonsultuj się z osobą, do której dzwonią na czacie.

19 czerwca 2018 r.

 • Wysyłanie zdjęć podczas rozmowy lub spotkania.

 • Wysyłanie pliku wideo podczas rozmowy lub spotkania.

 • Udostępnianie ekranu podczas rozmowy lub spotkania.

 • Użycie trybu towarzysza, aby udostępnić dodatkowe treści z telefonu podczas spotkania.

Masz uwagi? Uzyskaj dostęp do strony uwag, potrząsając swoim telefonem (serio, potrząśnij). Stamtąd możesz zgłosić problem, poprosić o funkcję, wysłać uwagi i dodać zrzuty ekranu! Ewentualnie poprzez aplikację na pulpicie lub internetową, kliknij pozycjęPomoc Przycisk Pomoc na dole aplikacji Teams, a następnie wybierz pozycję Podziel się pomysłem lub Zgłoś problem.

26 czerwca 2020 r.

Teams do użycia pracy i w życiu

Bądź w kontakcie ze znajomymi i rodziną — wypróbuj aplikację Teams w życiu osobistym, teraz w wersji zapoznawczej.

 • Utwórz swoją pierwszą grupę z rodziną

 • Korzystaj z list zadań i udostępnionych kalendarzy w celu śledzenia ważnych elementów i zdarzeń

 • Poinformuj swoich najbliższych o tym, gdzie jesteś, korzystając z udostępnionych lokalizacji

 • Bezpiecznie przechowuj i udostępniaj poufne informacje w Sejfie

Łącz się z kontaktami programu Skype

Teraz możesz nawiązywać połączenie z kontaktami z programu Skype i wysyłać im wiadomości ze swojego konta służbowego usługi Teams.

Więcej prywatności podczas spotkań

Osoby spoza Twojej firmy nie zobaczą numerów telefonów tych osób, które dołączają do spotkania przez telefon.

Podnieś rękę 

Podnieś wirtualną rękę podczas spotkania, aby poinformować inne osoby o tym, że masz coś do powiedzenia.

Walkie Talkie do pracy (wersja zapoznawcza)

Komunikacja typu push-to-talk (naciśnij i mów) za pomocą Walkie Talkie.

3 kwietnia 2020 r.

Tagi są tutaj!

Twórz tagi i przypisuj do nich osoby, aby można było @wzmiankować o grupie, roli, dziale itp. Właściciele zespołów mogą wypróbować te funkcje samodzielnie. Przejdź do zespołu, naciśnij pozycję Przycisk Więcej opcji > Zarządzanie tagami. Gdy tag istnieje, członkowie zespołu mogą rozpocząć czat grupowy, przechodząc do pozycji Czat > Nowy czat Ikona Nowy czat w usłudze Teams i wpisując nazwę tagu w polu Do:. Więcej informacji znajdziesz w temacie Używanie tagów w aplikacji Teams.

Rezygnacja z używania kolejek połączeń

Jeśli jesteś elementem kolejki połączeń i chcesz zrezygnować z otrzymywania tych połączeń na urządzeniu przenośnym, masz to załatwione. Przejdź do pozycji Menu Przycisk Więcej akcji w aplikacji Mobile OWA > Ustawienia Przycisk Ustawienia > Połączenia i u dołu możesz je wyłączyć.

Uwaga: Niektórzy administratorzy wyłączają tę opcję, która jest zapisywana w kolejce połączeń, gdzie nie można z tego zrezygnować.

Wprowadziliśmy też ulepszenia w powiadomieniach i niezawodności spotkań. 

6 lutego 2020 r.

Przełączanie widoków i przypinanie ich

Przełączaj się między zawartością (taką jak prezentacja programu PowerPoint) a strumieniami wideo uczestników podczas spotkania w usłudze Teams. Możesz też przypiąć strumień wideo określonej osoby, aby zawszę ją widzieć, nawet gdy nic nie mówi.

Naciśnij kafelek osoby mówiącej w danym momencie w prawym dolnym rogu ekranu, aby zminimalizować zawartość i umieścić strumienie wideo uczestników w centrum uwagi. Aby przypiąć strumień wideo innej osoby, naciśnij ikonę wielokropka na jej kafelku, a następnie wybierz pozycję Przypnij.

Koniec z echem

Za każdym razem, gdy dołączasz do spotkania na telefonie, przebywając w pomieszczeniu dołączonym do tego samego spotkania, aplikacja Teams automatycznie wyciszy Twój mikrofon i głośnik, aby zapobiec tworzeniu się echa.

20 listopada 2019 r.

 • Klasyfikowanie i uproszczenie zabezpieczania danych poprzez przypisywanie etykiet poufności do zespołów

 • Rozmowy w trakcie spotkania są domyślnie wyciszone, zanim nie zaczniesz w nich uczestniczyć.

 • Możesz określać, co uczestnicy mogą robić podczas spotkania, poprzez przypisanie im ról.

8 października 2019 r.

 • Cytowanie i odpowiadanie na określoną wiadomość czatu

 • Przesyłanie wiadomości dalej do czatów lub kanałów

 • Przełączanie między wieloma kontami usługi Teams

 • Blokowanie niechcianych rozmówców

 • Wyłączanie wszystkich powiadomień o połączeniu przychodzącym

 • Edukacja: Pomoc przy ocenianiu zadań

29 lipca 2019 r.

 • Reaguj na wiadomości za pomocą symboli emoji, aby wyrazić miłość, zdziwienie i nie tylko.

 • Ulepszone środowisko wyszukiwania umożliwia wyświetlenie wszystkich typów wyników w jednym widoku.

 • Wyświetlaj wpisy z ogłoszeniami w kanałach.

 • Zdecyduj, czy Twój prywatny zespół powinien pojawiać się w wynikach wyszukiwania.

 • Ulepszenia sugestii @wzmianki.

sobota, 15 czerwca 2019 r.

 • Rozszerzenia do wysyłania wiadomości są teraz dostępne na urządzeniu przenośnym.

 • Wyślij wiadomość z załącznikiem przed jego całkowitym przekazaniem.

16 maja 2019 r.

 • Znajdź i dodaj pobliskie pomieszczenie podczas spotkania. Po prostu naciśnij pozycję Przycisk Dodaj osoby do zespołu > Dodaj pomieszczenie, a następnie wybierz odpowiednie pomieszczenie.

 • Dodaj do kalendarza spotkania z kanału.

 • Usuń uczestnika z rozmowy.

16 kwietnia 2019 r.

 • Mamy elegancką, nową ikonę aplikacji.

 • Podczas spotkań aplikacji Teams możesz używać aplikacji Microsoft Whiteboard na swoim urządzeniu przenośnym.

 • Popularne wiadomości będą teraz widoczne w kanale aktywności.

 • Pochwała to nowa metoda zachęcania innych do zwiększenia zaangażowania w pracy. Wyślij czat lub kanał, aby pokazać uznanie dla współpracowników. Aby znaleźć Pochwałę, naciśnij ikonę Więcej opcji Przycisk Więcej opcji poniżej, gdzie wpisujesz wiadomości.

 • Dodano obsługę nowych wersji językowych: hindi, filipiński, bengalski i telugu

13 marca 2019 r.

 • Motyw ciemnoszary już jest! Jest stylowy, przyjemny dla oka i może nawet wydłużyć czas pracy urządzenia na baterii. Przejdź do ustawień ogólnych, aby go włączyć.

  Tryb ciemny aplikacji Teams w aplikacji Teams dla systemu Android

 • Teraz możesz wysyłać wiadomości dźwiękowe w konwersacji w usłudze Teams. Naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu, aby rozpocząć nagrywanie. Możesz przesłuchać klipy audio przed udostępnianiem ich innym osobom.

  Wiadomość dźwiękowa aplikacji Teams w formacie gif

 • Ulepszone środowisko wyświetlania plików PDF.

 • Ulepszone środowisko przekazywania plików.

 • Teraz możesz uzyskać dostęp do wszystkich kart kanału na urządzeniach przenośnych.

 • Ustaw swoje preferencje dźwięku, wideo lub telefonu przed dołączeniem do spotkania.

 • Dodaj notatkę, gdy odpowiadasz na zaproszenie na spotkanie.

15 stycznia 2019 r.

 • Udostępnij wiadomość na kanale za pomocą skopiowanego linku.

 • Teraz możesz rozpocząć i zakończyć nagrywanie spotkania za pomocą aplikacji mobilnej.

 • Używając funkcji zawieszania połączenia możesz zawiesić połączenie i odebrać je na innym urządzeniu (wymagana licencja Phone System).

 • Dzwoń w imieniu przełożonego (wymagana licencja Phone System).

 • Zaplanuj spotkanie na kanale za pomocą aplikacji mobilnej.

 • Dołącz do zespołu za pomocą kodu.

20 listopada 2018 r.

 • Wyszukaj pliki w kanałach

 • Dołącz do zespołu za pomocą kodu

 • Przytnij i dodaj przypisy do obrazów przed wysyłką.

8 października 2018 r.

 • Wyłącz powiadomienia w konkretnych godzinach.

 • Weź udział w dyskusjach Yammer podczas wydarzeń.

 • Odtwórz nagranie spotkania w aplikacji.

 • Zaplanuj wydarzenia osobiste.

 • Sprawdź, kto mówi na liście uczestników.

 • Wyświetl schemat organizacyjny firmy.

 • Aplikacja Teams jest już dostępna w językach serbskim (alfabet łaciński) i łotewskim.

14 września 2018 r.

 • Podgląd większej liczby rodzajów plików.

 • Rozpocznij nowe połączenie jeden na jeden lub rozmowę grupową z zakładki Połączenia.

 • Skonsultuj się z osobą, do której dzwonią przed przekierowaniem rozmowy.

 • Opuść lub wycisz czat spotkania za pomocą strony ze szczegółami nowego spotkania.

 • Weź udział w sesji pytań i odpowiedzi podczas wydarzeń na żywo.

13 sierpnia 2018 r.

 • Przeglądaj, wyszukuj i dołączaj do zespołów.

 • Oglądaj transmisję wydarzeń przez aplikację Microsoft Stream.

 • Współpracuj na interaktywnej tablicy z uczestnikami spotkania.

 • Zobacz notatki ze spotkania na spotkania na kanałach.

11 lipca 2018 r.

 • Możesz już tworzyć spotkania w aplikacji mobilnej.

 • Weź udział w wydarzeniu na żywo z urządzenia mobilnego.

 • Wyślij plik PowerPoint podczas telekonferencji lub spotkania.

 • Wyślij pliki wideo z galerii zdjęciowej urządzenia w czacie i wiadomościach na kanale.

 • Wyświetl dokumenty na urządzeniu mobilnym

 • Telefon do zespołu wsparcia technicznego dot. kolejkowania i automatycznej sekretarki.

 • Eskalacje od rozmów jeden na jeden do rozmów grupowych w aplikacji Teams z uczestnikami sieci PSTN (wymagana licancja Phone System).

 • Przekaż połączenia przychodzące do rozmów grupowych

 • Od razu przekieruj połączenie lub najpierw skonsultuj się z osobą, do której dzwonią na czacie.

19 czerwca 2018 r.

 • Wysyłanie pliku wideo podczas rozmowy lub spotkania.

 • Użycie trybu towarzysza, aby udostępnić dodatkowe treści z telefonu podczas spotkania.

Masz uwagi? Uzyskaj dostęp do strony uwag, potrząsając swoim telefonem (serio, potrząśnij). Stamtąd możesz zgłosić problem, poprosić o funkcję, wysłać uwagi i dodać zrzuty ekranu. Ewentualnie poprzez aplikację na pulpicie lub internetową, kliknij pozycjęPomoc Przycisk Pomoc na dole aplikacji Teams, a następnie wybierz pozycję Podziel się pomysłem lub Zgłoś problem.

27 czerwca 2020 r.

Wersja aplikacji Teams: 1449/1.0.94.2020051601

 • Zarządzanie kontaktami i grupami kontaktów w obszarze Kontakt

 • Napisy na żywo na potrzeby spotkań

 • Podnoszenie wirtualnej ręki podczas spotkań

 • Przełączanie bezpośrednio do szybkiego wybierania

 • Nawiązywanie połączenia z komputerem w celu jednoczesnego zablokowania/odblokowywania

 • Automatyczne odrzucanie zakończonych połączeń i ocenianie ekranów mojej rozmowy

 • Transparent sieciowy u góry ekranu, aby pokazać utratę sieci

 • Rozwiązywanie problemów dotyczących aplikacji Teams i aplikacji agenta administracyjnego zarządzania urządzeniami

23 kwietnia 2020 r.

Wersja aplikacji Teams: 1449/1.0.94.2020031901

 • Dodano opcję Ulubione (szybkie wybieranie) do połączeń

 • Obsługa nowych ustawień dotyczących telefonów w aplikacji Teams:

  • Dzwonek niestandardowy

  • Zarządzaj pełnomocnikami

  • Automatyczne wybieranie numerów wewnętrznych

 • Aktualizacje zarządzania urządzeniami umożliwiające obsługę kategoryzacji urządzeń w centrum administracyjnym aplikacji Teams

 • Poprawki błędów w aplikacji Teams i aplikacji Portal firmy

18 lutego 2020 r.

Wersja aplikacji Teams: 1449/1.0.94.2020020601

 • Obsługa dynamicznego nawiązywania połączeń alarmowych na ekranie blokady telefonu

 • Poprawki błędów związanych z funkcją biurka, z którego korzystają różne osoby, rozwiązujące problemy w scenariuszach z niedostępnością sieci

 • Ulepszenia logowania

 • Poprawki błędów dotyczących zarządzania urządzeniami w zakresie raportowania wersji oprogramowania układowego

 • Poprawki błędów dla aplikacji Teams

Masz uwagi? Zgłoś problem w sekcji Pomoc i opinie. Ewentualnie, poprzez aplikację na pulpicie lub internetową, kliknij przycisk Pomoc Przycisk Pomoc w dolnej części aplikacji Teams, a następnie wybierz pozycję Udostępnij pomysł lub Zgłoś problem.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×