Numer w konspekcie, pole zadania

Typ danych    Tekst

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis Pole Numer w konspekcie zawiera liczbę reprezentującą pozycję zadania w hierarchicznej konspekt danych. Numer konspektu jest podobny do numeru struktury podziału pracy (SPP), z tym że numer konspektu jest wprowadzany automatycznie przez Project.

Sposób obliczania    Project numer konspektu zgodnie z poziomem sekwencji i konspektu zadania w hierarchii konspektu projektu. Pierwsze zadanie ma numer konspektu 1. Numer podzadanie wyświetlany bezpośrednio pod pierwszym zadanie sumaryczne ma numer konspektu 1,1. Kolejne podzadowanie na tym samym poziomie ma numer konspektu 1,2. Pierwsze podzadowanie tego podzadaku ma numer konspektu 1.2.1. Zadanie o numerze konspektu 7,2 wskazuje, że jest to drugie podzadowanie w siódmym zadaniu najwyższego poziomu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Numer konspektu do widoku zadania w celu wyświetlenia pozycji zadania w strukturze konspektu projektu. Numery konspektu można również stosować jako kody SPP, które identyfikują zadania według liczby i wskazują pozycje zadań w projekcie.

Przykład    Podczas raportowania postępu zadań wolisz używać numerów konspektu zamiast nazw zadań. Dodanie pola Numer konspektu w widoku Arkusz zadań umożliwia wyświetlanie numerów konspektu.

Uwagi    Można określić, że numer konspektu ma być wyświetlany w arkuszu zadań obok nazwy zadania w Project dialogowym Opcje.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×