Oblicz wiek

Program Excel może ułatwić obliczanie wieku osoby na różne sposoby. W poniższej tabeli przedstawiono typowe metody używania funkcji Data i godzina.

Aby użyć tych przykładów w programie Excel, zaznacz przeciągnięciem datę w tabeli, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy to zaznaczenie i wybierz polecenie Kopiuj. Otwórz nowy arkusz, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę A1 i wybierz polecenie Opcje wklejania > Zachowaj formatowanie źródłowe.

Dane

10/2/2012

5/2/2014

6/3/2014

7/3/2014

6/3/2002

Formuła

Opis

=(ROK(TERAZ())-ROK(A2))

Wynikiem jest wiek osoby — różnica między datą urodzenia a datą urodzenia w grupie A2.

W tym przykładzie użyto funkcji ROKi TERAZ.

Jeśli w tej komórce nie jest wyświetlana liczba, upewnij się, że jest sformatowana jako liczba lub Ogólne. Dowiedz się, jak sformatować komórkę jako liczbę lub datę.

=ROK(TERAZ())-1960

Wiek osoby urodzenia w 1960 roku, bez odwołań do komórek.

Jeśli ta komórka nie jest wyświetlana jako liczba, upewnij się, że jest sformatowana jako liczba lub Ogólne. Dowiedz się, jak sformatować komórkę jako liczbę lub datę.

=ROK.NA.ROK(A3;A5)

Oblicza wiek ułamkowy roku między datami w A5 i A3.

=(A5-A6)/365,25

Oblicza wiek między datami w A5 i A6, czyli 12,08.

Aby uwzględnić rok przestępny występujący co 4 lata, w formule jest używana 365,25.

=("10/2/2014"-"5/2/2014")

Oblicza liczbę dni między dwiema datami bez użycia odwołań do komórek, czyli 153.

=DNI(DZIŚ(),"2/15/79")

Liczba dni między dwiema datami przy użyciu dwóch funkcji daty.

Dwa argumenty funkcji DNI mogą być rzeczywistymi datami, odwołaniami do komórek lub inną funkcją daty i godziny,na przykład funkcją DZIŚ.

=(ROK(TERAZ())-ROK(A3))*12+MIESIĄC(TERAZ())-MIESIĄC(A3)

Liczba miesięcy między datą w ciągu A3 a bieżącą datą.

W tym przykładzie użyto funkcji ROK, funkcji TERAZ i funkcji MIESIĄC.

Jeśli ta komórka nie jest wyświetlana jako liczba, upewnij się, że jest sformatowana jako liczba lub Ogólne. Dowiedz się, jak sformatować komórkę jako liczbę lub datę.

=DNI.ROBOCZE(A3;A2;A3:A5)

Liczba całych dni roboczych między dwiema datami w A2 i A3, czyli 107. Do dni roboczych nie zalicza się weekendów ani świąt. Ostatni argument, A3:A5, wyszczególnia święta, które mają zostać odjęte od dni roboczych.

W tym przykładzie użyto funkcji DNI.ROBOCZE.

=DNI.360(A2;A3;PRAWDA)

Liczba dni między dwiema datami w A2 i A3, czyli 570. Jest to rok 360-dniowy (dwanaście 30-dniowych miesięcy), który jest typowy w obliczeniach księgowych.

W tym przykładzie użyto funkcji DNI.360.

=NR.SER.DATY(A3;-4)

Przekonwertuj tę datę na format daty: 2014-01-02, który jest cztery miesiące (czyli -4) przed datą w pliku A3.

W tym przykładzie użyto funkcji NR.SER.DATY, która służy do obliczania terminów płatności weksli bankowych.

Powiązane

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×