Załóżmy, że chcesz sprawdzić, co to jest punkt środkowy w rozmieszczniu ocen uczniów lub próbki danych kontroli jakości. Aby obliczyć medianę grupy liczb, użyj funkcji MEDIANA.

Funkcja MEDIANA jest miarą tendencji centralnej, czyli lokalizacji środka zbioru liczb w rozkładzie statystycznym. Trzy najczęściej używane miary tendencji centralnej to:

 • Średnia     — średnia arytmetyczna, obliczana jako suma zbioru wartości podzielona przez ich liczbę. Na przykład średnią liczb 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest wartość 30 podzielona przez 6, czyli 5.

 • Mediana     — środkowa liczba w zbiorze wartości (połowa liczb jest większa lub równa medianie, a połowa liczb jest mniejsza lub równa medianie). Na przykład medianą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 4.

 • Wyst.najczęściej     — najczęściej występująca wartość w zbiorze (dominanta). Na przykład dominantą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 3.

W przypadku symetrycznego rozkładu zbioru liczb wszystkie trzy miary tendencji centralnej są takie same. W przypadku skośnego rozkładu zbioru liczb miary mogą być różne.

Zrzuty ekranu w tym artykule zostały wykonane w programie Excel 2016. Jeśli masz inną wersję programu, wygląd może się nieco różnić, ale funkcje pozostają takie same, chyba że zaznaczono inaczej.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

 1. Otwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Jak skopiować przykład

  Zaznacz przykład poniżej.

  Uwaga: Nie należy zaznaczać nagłówków wierszy ani kolumn.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  10

  7

  9

  27

  0

  4

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Kliknij wewnątrz pustej komórki.

 6. Kliknij kartę Formuła, a następnie kliknij pozycję Autosum > więcej funkcji.

 7. Wpisz medianę w polu Wyszukaj funkcję, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Wpisz A1:A7 w polu Liczba1.

  W tym przykładzie odpowiedź, która pojawia się w komórce, powinna być 8.

Porada: Aby przełączać między wyświetlaniem wyników a wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

 1. Otwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Jak skopiować przykład

  Zaznacz przykład poniżej.

  Uwaga: Nie należy zaznaczać nagłówków wierszy ani kolumn.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  10

  7

  9

  27

  0

  4

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Kliknij wewnątrz pustej komórki.

 6. Kliknij kartę Formuła, a następnie kliknij pozycję Autosum > więcej funkcji.

 7. W okienku Konstruktor formuł wpisz medianę w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję Wstaw funkcję.

 8. Upewnij się, że zakres komórek w polu Liczba1 odpowiada Twoim danych (W tym przypadku A1:A7).

  W tym przykładzie odpowiedź, która pojawia się w komórce, powinna być 8.

Porada: Aby przełączać między wyświetlaniem wyników a wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

Szczegóły funkcji

MEDIANA, funkcja

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×