Spis treści
×
Typowe zastosowania funkcji
Typowe zastosowania funkcji

Obliczanie różnicy między dwiema datami

Funkcja DATA.RÓŻNICA umożliwia obliczanie różnicy między dwiema datami. Najpierw umieść datę rozpoczęcia w komórce, a datę końcową w innej komórce. Następnie wpisz formułę, na przykład jedną z poniższych.

Ostrzeżenie: Jeśli wynik Start_date jest większy niż End_date,wynik będzie #NUM!.

Różnica w dniach

=DATA.D.JEŚLI(D9;E9;"d") z wynikiem 856

W tym przykładzie data rozpoczęcia znajduje się w komórce D9, a data zakończenia w komórce E9. Formuła znajduje się w klawiszu F9. "d" zwraca liczbę pełnych dni między dwiema datami.

Różnica w tygodniach

=(DATA.JEŻELI(D13;E13;"d")/7) i wynik: 122,29

W tym przykładzie data rozpoczęcia znajduje się w komórce D13, a data zakończenia w komórce E13. Wartość "d" zwraca liczbę dni. Na końcu jest jednak zwróć uwagę na końcówkę ciągu /7. Dzieli to liczbę dni przez 7, ponieważ w tygodniu jest 7 dni. Zwróć uwagę, że ten wynik również musi zostać sformatowany jako liczba. Naciśnij klawisze CTRL + 1. Następnie kliknij pozycję Liczby> miejsca dziesiętne: 2.

Różnica w miesiącach

=DATA.D.JEŚLI(D5;E5;"m") i wynik: 28

W tym przykładzie data rozpoczęcia znajduje się w komórce D5, a data zakończenia w komórce E5. W formule "m" zwraca liczbę pełnych miesięcy między tymi dwoma dniami.

Różnica w latach

=DATA.D.JEŚLI(D2;E2;"y") i wynik: 2

W tym przykładzie data rozpoczęcia znajduje się w komórce D2, a data zakończenia w komórce E2. Wartość "y" zwraca liczbę pełnych lat między tymi dwoma dniami.

Obliczanie wieku w skumulowanych latach, miesiącach i dniach

Możesz również obliczyć wiek lub czas świadczenia usługi przez inną osobę. Wynikiem może być na przykład "2 lata, 4 miesiące, 5 dni".

1. Użyj funkcji DATA.DATA.JEŚLI, aby znaleźć całkowitą liczbę lat.

=DATA.BŁ(D17;E17;"y") i wynik: 2

W tym przykładzie data rozpoczęcia znajduje się w komórce D17, a data zakończenia w komórce E17. W formule wartość "y" zwraca liczbę pełnych lat między tymi dwoma dniami.

2. Użyj ponownie funkcji DATA.DATA.JEŚLI z ym, aby znaleźć miesiące.

=DATA.D.JEŚLI(D17;E17;"ym") i wynik: 4

W innej komórce użyj formuły DATA.JEŚLI z parametrem "ym". "ym" zwraca liczbę pozostałych miesięcy po ostatnim pełnym roku.

3. Aby znaleźć dni, użyj innej formuły.

=DATA.RÓŻNICA(D17;E17;"md") i wynik: 5

Teraz musimy znaleźć liczbę pozostałych dni. W tym celu trzeba napisać inny rodzaj formuły, jak pokazano powyżej. Ta formuła odejmuje pierwszy dzień miesiąca końcowego (2016-05-01) od pierwotnej daty końcowej w komórce E17 (2016-05-06). Oto jak jest to realizowane: Na początku funkcja DATA tworzy datę — 2016-05-01. Do tego celu korzysta ona z roku w komórce E17 i miesiąca w komórce E17. Następnie 1 oznacza pierwszy dzień danego miesiąca. Wynikiem funkcji DATA jest 2016-05-01. Następnie odejmujemy ją od pierwotnej daty końcowej w komórce E17, czyli 2016-05-06. 2016-05-06 minus 2016-05-01 to 5 dni.

Ostrzeżenie: Nie zalecamy używania argumentu "md" DATEDIF, ponieważ może on obliczać nieprawidłowe wyniki.

4. Opcjonalne: Połącz trzy formuły w jedną.

=DATA.D.JEŚLI(D17;E17;"y")&", "&DATA.D.ODW(D17;E17;"ym")&", "&DATA.D.ODW(D17;E17;"md")&" dni" i wynik: 2 lata, 4 miesiące, 5 dni

Możesz umieścić wszystkie trzy obliczenia w jednej komórce, takiej jak w tym przykładzie. Używaj cudzysłowów "i", cudzysłowów oraz tekstu. Wpisywanie to dłuższa formuła, ale przynajmniej to wszystko w jednej. Porada: Naciśnij klawisze ALT+ENTER, aby umieścić podziały wierszy w formule. Dzięki temu będzie łatwiejsza do odczytania. Ponadto naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+U, jeśli nie widzisz całej formuły.

Pobierz nasze przykłady

Możesz pobrać przykładowy skoroszyt ze wszystkimi przykładami z tego artykułu. Możesz postępować zgodnie z swoimi śledzeniami lub tworzyć własne formuły.

Przykłady pobierania obliczeń daty

Inne obliczenia daty i czasu

Jak powyżej, funkcja DATA.RÓŻNICA oblicza różnicę między datą rozpoczęcia a datą końcową. Jednak zamiast wpisywać określone daty, można też użyć w formule funkcji DZIŚ(). Jeśli używasz funkcji DZIŚ(), Excel daty bieżącej z komputera. Pamiętaj, że to zmieni się po otwarciu pliku ponownie w przyszłości.

=DATA.D.JEŚLI(DZIŚ();D28;"y") i wynik: 984

Pamiętaj, że w czasie tego pisania dzień ten był 6 października 2016 r.

Użyj funkcji DNI.ROBOCZE. FUNKCJA NIETL, jeśli chcesz obliczyć liczbę dni roboczych między dwiema datami. Możesz również nie uwzględniać weekendów i świąt.

Przed rozpoczęciem: Zdecyduj, czy chcesz wykluczyć daty świąt. Jeśli tak, wpisz listę dat świąt w osobnym obszarze lub arkuszu. Umieść poszczególne dni wolne w własnej komórce. Następnie zaznacz te komórki, wybierz pozycję Formuły >Definiuj nazwę. Nadaj nazwę zakresowi MyHolidays, a następnie kliknij przycisk OK. Następnie utwórz formułę, korzystając z poniższych kroków.

1. Wpisz datę rozpoczęcia i datę zakończenia.

Data rozpoczęcia w komórce D53 to 2016-01-01, data zakończenia w komórce E53 to 2016-12-31

W tym przykładzie data rozpoczęcia znajduje się w komórce D53, a data zakończenia w komórce E53.

2. W innej komórce wpisz formułę w ten sposób:

=DNI.ROBOCZE. INTL(D53;E53;1) i wynik: 261

Wpisz formułę, jak w powyższym przykładzie. 1 w formule określa soboty i niedziele jako dni weekendowe i wyklucza je z łącznej liczby dni.

Uwaga: Excel 2007 nie ma dni ROBOCZYCH. INTL, funkcja. Ma jednak dni ROBOCZE. Powyższy przykład wygląda tak w przykładzie w Excel 2007: =DNI.ROBOCZE(D53;E53). Nie należy określać wartości 1, ponieważ w przypadku dni DNI.ROBOCZE zakłada się, że weekend znajduje się w sobotę i niedzielę.

3. W razie potrzeby zmień 1.

Lista IntelliSense z godzinami 2– niedziela, poniedziałek; 3– poniedziałek, wtorek i tak dalej

Jeśli sobota i niedziela nie są Twoimi dniami weekendowym, zmień liczbę 1 na inną z listy IntelliSense. Na przykład 2 określa niedziele i poniedziałki jako dni weekendowe.

Jeśli używasz programu Excel 2007, pomiń ten krok. Excel dni.ROBOCZE w roku 2007 zawsze zakłada, że weekend jest w sobotę i niedzielę.

4. Wpisz nazwę zakresu świąt.

=DNI.ROBOCZE. INTL(D53;E53;1;MyHolidays) i wynik: 252

Jeśli w sekcji "Przed rozpoczęciem" powyżej została utworzona nazwa zakresu świątecznego, wpisz ją na końcu w ten sposób. Jeśli nie masz świąt, możesz opuścić przecinek, a MyHolidays. Jeśli używasz programu Excel 2007, powyższy przykład jest taki: =DNI.ROBOCZE(D53;E53;MyHolidays).

Porada: Jeśli nie chcesz odwoływać się do nazwy zakresu świąt, możesz również wpisać zakres, na przykład D35:E:39. Możesz też wpisać w formule poszczególne święta. Na przykład jeśli twoje święta miały 1 i 2 stycznia 2016, wpisz je w ten sposób: =DNI.ROBOCZE. INTL(D53;E53;1;{"2016-01-01";"2016-01-02"}). W Excel 2007 roku wygląda to tak: =DNI.ROBOCZE(D53;E53;{"2016-01-01";"2016-01-02"})

Czas, jaki upłynął, można obliczyć, odejmując jedną raz od drugiej. Najpierw umieść czas rozpoczęcia w komórce, a czas zakończenia w innej komórce. Pamiętaj, aby wpisać pełny wymiar czasu, w tym godzinę, minuty i spację przedgodziną przed godziną przed południu lub po południu. Poniżej opisano, jak to zrobić:

1. Wpisz czas rozpoczęcia i czas zakończenia.

Data i godzina rozpoczęcia o 7:15, data i godzina zakończenia o 16:30

W tym przykładzie godzina rozpoczęcia znajduje się w komórce D80, a godzina zakończenia w komórce E80. Pamiętaj, aby wpisać godzinę, minutę i spację przed godziną 18:00 lub 18:00.

2. Ustaw format g:mm AM/PM.

Okno dialogowe Formatowanie komórek, polecenie Niestandardowe, typ G:mm AM/PM

Zaznacz obie daty i naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Pamiętaj, aby zaznaczyć opcję > g:mm AM/PM, jeśli nie została jeszcze ustawiona.

3. Odejmij te dwie godziny.

=E80-D80 i wynik: 9:15 AM

W innej komórce odejmij komórkę czasu rozpoczęcia od komórki czasu zakończenia.

4. Ustaw format g:mm.

Okno dialogowe Formatowanie komórek, polecenie Niestandardowe, typ g:mm

Naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Wybierz pozycję > g:mm, aby wynik nie uwzględniał am i pm.

Aby obliczyć czas między dwiema datami i godzinami, możesz po prostu odjąć jedną od drugiej. Jednak należy zastosować formatowanie do każdej komórki, aby mieć Excel wyniku.

1. Wpisz dwie pełne daty i godziny.

Data rozpoczęcia: 2016-01-16: 13:00; Data zakończenia 2016-01-02, 14:00

W jednej komórce wpisz pełną datę i godzina rozpoczęcia. W innej komórce wpisz pełną datę i godzina zakończenia. Każda komórka powinna mieć miesiąc, dzień, rok, godzinę, minutę i spację przed godziną 18:00 lub 18:00.

2. Ustawianie formatu 23/14/12 13:30.

Okno dialogowe Formatowanie komórek, polecenie Data, typ 2012-03-14 13:30

Zaznacz obie komórki, a następnie naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub klawisze Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Następnie wybierz datę > 2012-03-14 13:30. Nie jest to ustawiona data, a jedynie próbka wyglądu formatu. Pamiętaj, że w wersjach starszych Excel 2016 ten format może mieć inną datę przykładową, na przykład14-03-01 13:30.

3. Odejmij te dwie wartości.

=E84-D84 i wynik 1,041666667

W innej komórce odejmij datę i godzinę rozpoczęcia od daty/godziny zakończenia. Wynik prawdopodobnie będzie wyglądać jak liczba i liczba dziesiętna. Naprawisz to w następnym kroku.

4. Ustaw format [g]:mm.

Okno dialogowe Formatowanie komórek, polecenie Niestandardowe, typ:[g]:mm

Naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Wybierz pozycję Niestandardowe. W polu Typ wpisz [g]:mm.

Tematy pokrewne

DATA.JEŚLI
DNI.ROBOCZE. INTL function
NETWORKDAYS
More date and time functionsCalculate
the difference between two times

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×