Pomysły dotyczące tablicy

Obsługa klientów

Obsługa klientów w usłudze Microsoft Planner
Zdjęcie urządzenia Surface Book

Spróbuj!

Użyj usługi Microsoft Planner do śledzenia spraw związanych z obsługą klienta: takich jak prowadzenie małego zespołu informatycznej pomocy technicznej.

Przenoszenie zadania

Dzięki zasobnikom skonfigurowanym według priorytetu możesz przenosić zadania z jednego zasobnika do drugiego na podstawie ich pilności.

 • Zaznacz zadanie, dla którego chcesz zmienić priorytet, a następnie przenieś je do odpowiedniego zasobnika.

Sprawdzanie dostępności wszystkich osób i przypisywanie zadania

Znajdź dostępnego członka zespołu, a następnie przypisz mu zadanie.

 1. Wybierz pozycję Wykresy.

 2. W okienku Członkowie znajdź członka zespołu, któremu przypisano najmniej zadań.

 3. Wybierz pozycję Grupuj według > Przypisane do, aby wyświetlić zadania Nieprzypisane na początku listy.

 4. Wybierz pozycję Członkowie i przeciągnij wybranego członka zespołu na zadanie, aby utworzyć przypisanie.

Wyświetlanie stanu wszystkich osób

Spójrz na wszystkie zadania w widoku Tablica, aby zobaczyć postęp poszczególnych osób i zrównoważyć pracę w zespole.

 1. Wybierz pozycję Tablica > Grupuj według > Przypisane do.

 2. W widoku Przypisane do możesz wykonywać następujące czynności:

  • Wyświetlaj nazwę zasobnika poniżej nazwy zadania, aby móc równoważyć pracę według priorytetów.

  • Przeciągaj i upuszczaj zadania, aby zmienić osobę, do której są przypisane.

Zamykanie zadania

Po wykonaniu zadania zamknij je, aby oznaczyć je jako ukończone.

 • Wybierz pozycję Ukończ zadanie, gdy zakończysz pracę nad zadaniem i chcesz je zamknąć.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie zasobników w celu pogrupowania zadań

Przypisywanie osób do zadań

Wyświetlanie wykresów postępu realizacji planu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×