Obsługa nowego symbolu rubla rosyjskiego

Jeśli szukasz obsługi nowego symbolu waluty, jaką jest rubel rosyjski, masz szczęście. Dzięki aktualizacji dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 można teraz wprowadzać, wyświetlać, drukować i stosować nowy symbol jako symbol domyślny dla danych sformatowanych jako rosyjska waluta. Więcej informacji na temat aktualizacji.

Uwaga: Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP, dlatego nie ma dla niego dostępnej aktualizacji.

Symbol nowego rubla rosyjskiego

Niektóre zmiany w ramach aktualizacji

Wpisywanie symbolu bubla

Jeśli nie masz klawiatury, która obsługuje symbol rubla, możesz wstawiać symbol waluty rubla przy użyciu jednej z następujących metod:

  • Za pomocą skrótu klawiaturowego Alt+X: Wpisz 20BD, a następnie przytrzymaj klawisz ALT i naciśnij klawisz X. (Metoda obsługiwana w programie OneNote, w programie Outlook, jeśli używanym edytorem jest program Word, oraz w programie Word).

    Ważne: Niektóre aplikacje pakietu Office, na przykład program PowerPoint, nie umożliwiają konwertowania kodów Unicode na znaki. Jeśli potrzebujesz znaku Unicode i używasz jednego z programów, który nie obsługuje znaków Unicode, wprowadź potrzebne znaki za pomocą Tablicy znaków.

  • Wstawianie symbolu: Kliknij pozycję Wstaw > Symbol. Metoda obsługiwana w programach Excel, InfoPath, OneNote, Outlook (jeśli używanym edytorem jest program Word), PowerPoint, Publisher, SharePoint Designer i Word.

    Porady: 

    • Jeśli na liście nie ma symbolu, który chcesz wstawić, kliknij przycisk Więcej symboli. W polu Czcionka kliknij nazwę odpowiedniej czcionki, kliknij symbol, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

    • Jeśli używasz czcionki rozszerzonej, takiej jak Arial lub Times New Roman, zostanie wyświetlona lista Podzbiór. Za pomocą tej listy wybierz znak z rozszerzonej listy znaków językowych, obejmującej znaki alfabetu greckiego i rosyjskiego (cyrylicy), jeśli są dostępne.

Drukowanie symbolu rubla

Jeśli drukarka nie zawiera nowego symbolu waluty rubla w żadnych ze swoich rezydentnych czcionek, zamiast symbolu waluty rubla jest drukowane puste pole. Skontaktuj się z dostawcą drukarki, aby dowiedzieć się, jak uzyskać zaktualizowane czcionki drukarki zawierające nowy symbol waluty rubla. Możesz także dostosować ustawienia drukarki, aby nie używała rezydentnych czcionek. Poszukaj opcji o nazwie Drukuj czcionki jako grafikę we właściwościach ustawień drukarki.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×