Obsługa ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Obsługa ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Na tej stronie zamieszczono linki do artykułów pomocy dotyczących ułatwień dostępu, które zostały napisane dla osób korzystających z czytników zawartości ekranu w usłudze Program SharePoint na platformie Microsoft 365. Aby znaleźć informacje na temat tworzenia witryn SharePoint dostępnych dla osób niepełnosprawnych, zobacz Tworzenie witryny programu SharePoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Wprowadzenie do korzystania z funkcji ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Tworzenie dokumentów lub folderów lub przekazywanie plików

Wyewidencjonowywanie, ewidencjonowanie i edytowanie plików

Przenoszenie lub kopiowanie folderów i plików

Zobacz też

Tworzenie witryny programu SharePoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Dodawanie zawartości z ułatwieniami dostępu i linków do witryny usługi SharePoint Online

Dodawanie obrazów i multimediów z ułatwieniami dostępu do witryny usługi SharePoint Online

Zasoby dotyczące tworzenia witryn z ułatwieniami dostępu w usłudze SharePoint Online

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Tworzenie blogu za pomocą witryn komunikacyjnych i wpisów wiadomości 

Na tej stronie zamieszczono linki do artykułów pomocy dotyczących ułatwień dostępu, które zostały napisane dla osób korzystających z czytników zawartości ekranu w usłudze Program SharePoint na platformie Microsoft 365. Aby znaleźć informacje na temat tworzenia witryn SharePoint dostępnych dla osób niepełnosprawnych, zobacz Tworzenie witryny programu SharePoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Wprowadzenie do korzystania z funkcji ułatwień dostępu w nowoczesnym środowisku obsługi w trybie online programu SharePoint

Tworzenie dokumentów lub folderów lub przekazywanie plików

Wyewidencjonowywanie, ewidencjonowanie i edytowanie plików

Dodawanie tekstu, obrazów, multimediów lub formularzy do strony programu SharePoint

Wyróżnianie plików i folderów lub edytowanie informacji dotyczących plików lub folderów

Kopiowanie linków do plików i folderów

Przenoszenie lub kopiowanie plików i folderów

Sprawdzanie aktywności plików lub historii wersji albo otrzymywanie powiadomień o zmianach

Tworzenie lub edytowanie widoków biblioteki dokumentów

Zobacz też

Tworzenie witryny programu SharePoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Dodawanie zawartości z ułatwieniami dostępu i linków do witryny usługi SharePoint Online

Dodawanie obrazów i multimediów z ułatwieniami dostępu do witryny usługi SharePoint Online

Zasoby dotyczące tworzenia witryn z ułatwieniami dostępu w usłudze SharePoint Online

Tworzenie blogu za pomocą witryn komunikacyjnych i wpisów wiadomości 

Na tej stronie zamieszczono linki do artykułów pomocy dotyczących ułatwień dostępu, które zostały napisane dla osób korzystających z czytników zawartości ekranu w aplikacji Program SharePoint na platformie Microsoft 365 dla systemu iOS.

Wprowadzenie do korzystania z funkcji ułatwień dostępu w aplikacji SharePoint Online dla systemu iOS

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×