Ocenianie dyspozycyjności zasobów w usłudze Project Online

Ocenianie dyspozycyjności zasobów w usłudze Project Online

Jeśli chcesz wiedzieć, czy zasoby mają zbyt wiele pracy, możesz użyć widoku Planowanie dyspozycyjności w Centrum zasobów, aby porównać liczbę godzin, przez jaką zasób może pracować, z liczbą godzin, przez jaką jest potrzebny w projektach.

W Centrum zasobów zaznacz pole wyboru obok poszczególnych zasobów, które chcesz przejrzeć, a następnie kliknij pozycję Zasoby > Planowanie dyspozycyjności.

Wybieranie pozycji Planowanie dyspozycyjności na karcie Zasoby

Wybierz pozycję Dostępność > Widok > Mapa cieplna dyspozycyjności i zakontraktowań.

Na liście Widok wybierz pozycję Mapa cieplna dyspozycyjności i zakontraktowań

W tym widoku:

  • Kolor zielony oznacza, że wszystko jest w porządku. Zakontraktowany czas zasobu jest mniej więcej taki sam, jak jego ogólna dyspozycyjność.

  • Kolor niebieski oznacza, że zasób jest niewystarczająco eksploatowany. Zakontraktowany czas zasobu jest znacznie niższy niż jego ogólna dyspozycyjność i należy mu przydzielić więcej pracy.

  • Kolor czerwony oznacza, że zasób jest nadmiernie eksploatowany. Zakontraktowany czas zasobu jest znacznie wyższy niż jego ogólna dyspozycyjność i część pracy powinna zostać ponownie przydzielona innej osobie lub przeniesiona na przedział czasu o niższym obciążeniu pracą.

W poniższym przykładzie widać dwa zasoby: Jacka i Annę. Jacek nie jest w pełni obciążony w tygodniu 2.11., ponieważ jest zakontraktowany na tylko 8 godzin pracy, a Anna jest nadmiernie obciążona w tygodniu 9.11., ponieważ jest zakontraktowana na łącznie 80 godzin pracy w dwóch projektach.

Dwa wiersze zasobów oznaczone kolorami mapy cieplnej

Jacek powinien dostać więcej pracy, aby zbliżył się do swojej 40-godzinnej dyspozycyjności, natomiast część pracy Anny powinna zostać ponownie przypisana innej osobie lub przeniesiona na inny termin, aby jej obciążenie pracą było adekwatne do jej 40-godzinnej dyspozycyjności.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy każdego zasobu, kliknij pozycję Dostępność > Przydziały zasobów.

Wybierz pozycję Przydziały zasobów na karcie Dostępność

W widoku Przydziały zasobów są widoczne przydziały zadań, daty, praca rzeczywista i praca pozostała. Ten poziom szczegółów zapewnia odpowiednie informacje, aby proponować bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

Chcesz zmienić widok?

W tym widoku możesz zmienić kilka elementów.

Zmień to...

W ten sposób...

Pola, które są wyróżnione na czerwono lub niebiesko

Dopasuj wartości procentowe w obszarze Dostępność > Progi.

Sposób wyświetlania kolumn w siatce

Dopasuj pozycję Skala czasu w obszarze Dostępność > Filtry.

Sposób wyświetlania pracy w siatce

Dopasuj pozycję Jednostki pracy w obszarze Dostępność > Filtry.

Daty, które są pokazywane w siatce

Kliknij pozycję Ustaw zakres dat w obszarze Dostępność > Zakres dat.

Czy mają być wyświetlane zakontraktowania, które nie są jeszcze zaakceptowane

Zaznacz pole wyboru Dołącz rezerwacje proponowane w obszarze Dostępność > Filtry.

Subskrypcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie Twojego czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×