Ochrona plików usługi OneDrive w magazynie osobistym

Ochrona plików usługi OneDrive w magazynie osobistym

Dowolny plik, z dowolnego miejsca, zawsze chroniony

Uzyskaj dostęp do programów Word, Excel i PowerPoint oraz 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive, aby tworzyć kopie zapasowe swoich plików i chronić je.

Uaktualnij teraz

Magazyn osobisty jest obszarem chronionym w usłudze OneDrive, gdzie możesz przechowywać swoje najistotniejsze lub poufne pliki i zdjęcia bez poświęcania wygody dostępu z dowolnego miejsca.

Przeprowadzimy Cię przez proces konfigurowania Twojego magazynu osobistego przy użyciu mocnej metody uwierzytelniania lub drugiego kroku weryfikacji tożsamości, na przykład odcisku palca, twarzy, numeru PIN lub kodu wysłanego do Ciebie za pośrednictwem poczty e-mail lub SMS. Twoje zablokowane pliki w magazynie osobistym uzyskają w ten sposób dodatkową warstwę zabezpieczeń zapewniającą im dodatkową ochronę w przypadku, gdy ktoś uzyska dostęp do Twojego konta lub urządzenia.

Zdjęcie przedstawiające urządzenie Surface Book

Ważne: 

 • Magazyn osobisty jest dostępny w planach Home i Personal usługi OneDrive. Nie jest dostępny w usłudze OneDrive dla firm ani w przypadku kont służbowych i szkolnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dostępne plany tutaj.

 • Magazyn osobisty jest dostępny za pośrednictwem usługi OneDrive w sieci Web, aplikacji mobilnej lub komputera z systemem Windows 10.

Magazyn osobisty blokuje się automatycznie po okresie nieaktywności, a następnie trzeba go odblokować, aby ponownie wyświetlić pliki. Wszystkie Twoje dokumenty, zdjęcia i klipy wideo w magazynie osobistym są łatwo dostępne z usługi Onedrive.com na Twoim komputerze lub na innych odpowiednich urządzeniach.

Konfigurowanie magazynu osobistego usługi OneDrive

Magazyn osobisty to specjalny folder w usłudze OneDrive, który jest chroniony przez dodatkową warstwę zabezpieczeń. Musisz skonfigurować go oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz go używać.

 1. Przy pierwszym wyświetleniu magazynu osobistego w usłudze OneDrive jest wyświetlany komunikat z informacją o tym, gdzie można wybrać pozycję Wprowadzenie.

  Wprowadzenie do magazynu osobistego

  Jeśli wiadomość nie została wyświetlona lub została odrzucona, przejdź do usługi OneDrive i wybierz folder Magazyn osobisty.

 2. Zapoznaj się z informacjami na temat magazynu osobistego i wybierz pozycję Dalej lub Kontynuuj (zależnie od używanego urządzenia).

 3. W oknie dialogowym Weryfikowanie tożsamości sprawdź informacje o swoim koncie i zanotuj swój adres e-mail, gdyby był on przydatny w następnym kroku. Następnie wybierz pozycję Weryfikuj.

  Uwaga: Przed wyświetleniem kolejnego ekranu w aplikacji OneDrive dla urządzeń przenośnych zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do usługi OneDrive.

 4. Wybierz metodę weryfikacji. Na przykład wybierz pozycję Tekst, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wysłać do siebie wiadomość SMS na telefon.

  Jeśli używasz wiadomości tekstowych lub e-mail, musisz znaleźć wiadomość tekstową lub e-mail i wpisać otrzymany kod.

  Uwaga: Jeśli nie otrzymasz kodu, może być konieczne dostosowanie informacji o koncie. Należy na przykład upewnić się, że do konta przypisano numer telefonu komórkowego.

Przekazywanie plików lub folderów do magazynu osobistego

Jeśli nie masz subskrypcji usługi Microsoft 365 Family lub Personal, możesz tylko dodać maksymalnie trzy pliki do swojego magazynu osobistego. Jeśli masz subskrypcję, możesz dodać dowolną liczbę plików (do limitu miejsca do magazynowania).

 1. W usłudze OneDrive wybierz folder Magazyn osobisty.

  Zrzut ekranu przedstawiający folder magazynu osobistego w usłudze OneDrive

 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się przy użyciu wybranej metody weryfikacji tożsamości. Na przykład wybierz pozycję Tekst, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wysłać do siebie wiadomość SMS na telefon.

 3. Wybierz pozycję Przekaż.

 4. Zaznacz pliki, które chcesz przekazać, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

Porady: 

 • Za pomocą aplikacji mobilnej OneDrive możesz przeskanować dokumenty, zrobić zdjęcia lub nakręcić materiały wideo bezpośrednio do Twojego magazynu osobistego, zachowując je poza mniej bezpiecznymi obszarami Twojego urządzenia — na przykład aparatu. 

 • W przypadku przeglądarki Google Chrome lub Microsoft Edge można przekazywać foldery przy użyciu opcji Folder z menu Przekaż lub przeciągać foldery do witryny internetowej.

Przenoszenie plików do magazynu osobistego

Możesz przenieść pliki, które znajdują się już w usłudze OneDrive, do Twojego magazynu osobistego.

 1. W usłudze OneDrive wybierz folder Magazyn osobisty.

 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się przy użyciu wybranej metody weryfikacji tożsamości. Na przykład wybierz pozycję Tekst, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wysłać do siebie wiadomość SMS na telefon.

 3. Wybierz pozycję Przenieś z.

 4. Zaznacz pliki, które chcesz przenieść do magazynu osobistego, a następnie wybierz pozycję Przenieś elementy (lub przeciągnij te elementy do swojego otwartego magazynu osobistego).

Uwaga: Jeśli nie masz subskrypcji usługi Microsoft 365 Family lub Personal, możesz tylko dodać maksymalnie trzy pliki do swojego magazynu osobistego. Jeśli masz subskrypcję, możesz dodać dowolną liczbę plików (do limitu miejsca do magazynowania).

Odblokowywanie magazynu osobistego

Dla bezpieczeństwa magazyn osobisty jest automatycznie blokowany, gdy go aktywnie nie używasz. Możesz zmienić czas oczekiwania usługi OneDrive przed zablokowaniem. Poniżej wyjaśniono, jak go odblokować.

 1. W usłudze OneDrive wybierz folder Magazyn osobisty.

 2. Zweryfikuj swoją tożsamość, wybierając metodę weryfikacji. Na przykład wybierz pozycję Tekst, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wysłać do siebie wiadomość SMS na telefon.

  Jeśli używasz wiadomości tekstowych lub e-mail, musisz znaleźć otrzymaną wiadomość tekstową lub e-mail i wpisać otrzymany kod.

  Magazyn osobisty można odblokować przy użyciu aplikacji Microsoft Authenticator. Aplikacja nie wymaga dostępu do Internetu, aby wygenerować kod dostępu.

Blokowanie magazynu osobistego

 W dowolnym momencie możesz zablokować magazyn osobisty.

 1. W usłudze OneDrive wybierz folder Magazyn osobisty.

 2. Wybierz ikonę opcji magazynu osobistego, a następnie wybierz pozycję Zablokuj.

  Zrzut ekranu przedstawiający blokowanie magazynu osobistego w usłudze OneDrive

Wyłączanie magazynu osobistego

Wyłączenie magazynu osobistego trwale usuwa wszystkie pliki, które znajdują się w Twoim magazynie osobistym w momencie jego wyłączenia. Nie będzie można później odzyskać tych plików.

 1. W usłudze OneDrive wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą > Opcje, a następnie wybierz pozycję Magazyn osobisty w lewym obszarze nawigacji.

 2. Ustaw suwak na pozycji Wyłącz magazyn osobisty, aby wyłączyć magazyn osobisty.

 3. Jeśli masz pewność, że chcesz wyłączyć magazyn osobisty i usunąć wszystkie pliki i foldery w magazynie osobistym, wybierz pozycję Wyłącz.

 4. Ponieważ wyłączenie magazynu osobistego powoduje usunięcie Twoich plików, których nie będzie można przywrócić, zapytamy Cię jeszcze raz. Jeśli masz pewność, ponownie wybierz pozycję Wyłącz.

Często zadawane pytania

Zobaczysz ikonę magazynu osobistego w folderach usługi OneDrive lub po kliknięciu ikony OneDrive na pasku zadań.

 • Windows 10 (wersja 1903 lub nowsza)

 • Android 6 (lub nowszy)

 • iOS 11.3 (lub nowszy)

 • Najnowsza wersja przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Chrome lub Firefox. W celu zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń użyj trybu InPrivate lub Incognito w swojej przeglądarce.

Magazyn osobisty to obszar chroniony w usłudze OneDrive, do którego można uzyskać dostęp tylko za pomocą metody silnego uwierzytelniania lub drugiego kroku weryfikacji tożsamości, na przykład odcisku palca, twarzy, numeru PIN lub kodu z aplikacji Microsoft Authenticator, albo kodu wysłanego do Ciebie za pośrednictwem poczty e-mail lub SMS.

Dowiedz się więcej na temat weryfikacji dwuetapowej.

Ponieważ magazyn osobisty to bezpieczny folder, jest on wyświetlany jako skrót na Twojej liście plików zamiast na liście folderów:

Osobisty magazyn usługi OneDrive — skrót

W aplikacji mobilnej zobaczysz go na liście folderów.

W celu ochrony prywatności elementy magazynu osobistego nie są wyświetlane w wynikach wyszukiwania.

W celu zapewnienia ochrony magazyn osobisty usługi OneDrive jest po określonym czasie automatycznie blokowany. Oznacza to, że dostęp do plików lub odtwarzanie klipów wideo z tego magazynu osobistego zostanie zatrzymane.

 • W Internecie magazyn osobisty jest blokowany po 20 minutach braku aktywności.

 • Na komputerze magazyn osobisty jest blokowany po 20 minutach braku aktywności, ale można to zmienić, przechodząc do aplikacji OneDrive, obszaru Ustawienia > Konto > Magazyn osobisty i wybierając inny czas trwania

 • Na urządzeniu przenośnym magazyn osobisty jest blokowany po trzech minutach braku aktywności, ale można to zmienić, przechodząc do obszaru Ja > Ustawienia > Magazyn osobisty > Blokada automatyczna lub Blokada w przypadku nieaktywności i wybierając inny czas trwania.

Tak (z zachowaniem normalnych ograniczeń typu danych usługi OneDrive). Magazyn osobisty to po prostu miejsce w usłudze OneDrive mające dodatkową warstwę zabezpieczeń.

Uwaga: Wiemy o problemie polegającym na tym, że nie można otworzyć starych dokumentów programu Word (na przykład nazwa_pliku.doc) z magazynu osobistego. Dokumenty programu Word zapisane w najnowszym formacie są prawidłowe.

Nie. Aby udostępnić plik, należy przenieść go poza magazyn osobisty. 

Jeśli nie masz subskrypcji usługi Microsoft 365 Family lub Personal, możesz tylko dodać maksymalnie trzy pliki do swojego magazynu osobistego. Jeśli masz subskrypcję, możesz dodać dowolną liczbę plików (do limitu miejsca do magazynowania).

Urządzenie przenośne i witryna OneDrive.com: Pliki usunięte z Twojego magazynu osobistego nie będą widoczne w koszu, dopóki magazyn osobisty nie zostanie odblokowany. Po odblokowaniu Twojego magazynu osobistego pliki staną się widoczne w koszu.

Windows 10: Pliki usunięte z Twojego magazynu osobistego za pomocą komputera są trwale usuwane i nie ma ich w koszu Twojego komputera. Pliki można jednak znaleźć w koszu w witrynie OneDrive.com, o ile pliki zostały już przekazane do usługi OneDrive.

Nie. Wyłączenie magazynu osobistego trwale usuwa wszystkie pliki, które znajdują się w Twoim magazynie osobistym w momencie jego wyłączenia.

Aby uzyskać dostęp do magazynu osobistego, wymagana jest weryfikacja dwuetapowa.

Obecnie magazyn osobisty w systemie Windows 10 nie chroni nazw ani skrótów plików w Twoim magazynie osobistym, kiedy magazyn jest zablokowany. Zespół usługi OneDrive wie o tym ograniczeniu i planuje rozszerzenie ochrony o te atrybuty w przyszłej aktualizacji.

Po otwarciu pliku z magazynu osobistego w aplikacji systemu Windows nazwa pliku może pojawić się na liście ostatnich tej aplikacji oraz w innych miejscach systemu Windows. Rozważ otwieranie plików magazynu osobistego w witrynie OneDrive.com, aby uniknąć występowania tego problemu. 

Weryfikacja dwuetapowa firmy Microsoft ułatwia ochronę, utrudniając innym osobom logowanie się na koncie Microsoft. Stosowane są w niej dwie różne formy tożsamości: hasło i metoda kontaktu. Nawet jeśli inna osoba pozna Twoje hasło, nie będzie w stanie uzyskać dostępu, jeśli nie będzie mogła skorzystać z Twoich informacji zabezpieczających. Jeśli włączysz weryfikację dwuetapową, przy każdym logowaniu się na urządzeniu, które nie zostało wskazane jako zaufane, otrzymasz kod zabezpieczający w wiadomości e-mail, na telefonie lub w aplikacji do uwierzytelniania. Weryfikacja dwuetapowa jest stosowana do wszystkich aplikacji wymagających logowania się za pomocą konta Microsoft. Dla niektórych użytkowników to zbyt kłopotliwe.

Magazyn osobisty ogranicza te problemy i zapewnia szybki dostęp do obszaru usługi OneDrive zawierającego dodatkową warstwę zabezpieczeń dla najważniejszych plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: jak używać weryfikacji dwuetapowej

Jeśli używasz już na swoim koncie Microsoft weryfikacji dwuetapowej, usługa magazynu osobistego dodaje kolejne korzyści związane z zabezpieczeniami, takie jak:

 • Pliki w magazynie osobistym są szyfrowane przy użyciu funkcji BitLocker, gdy są używane lokalnie na komputerze z systemem Windows 10

 • Pliki w magazynie osobistym nie są przechowywane bez ochrony ani buforowane na komputerze, na urządzeniu ani w przeglądarce

 • Udostępnianie plików w magazynie osobistym jest zablokowane, co oznacza, że nie można przypadkowo udostępnić pliku z magazynu osobistego

 • Magazyn osobisty jest automatycznie blokowany po upływie ustawionej liczby minut (interwał automatycznego blokowania zależy od urządzenia i można go skonfigurować)

Edytowanie dokumentów pakietu Office (Word, PowerPoint, Excel itp.) jest obsługiwane jedynie na komputerze PC lub w sieci Web.

W aplikacji dla urządzeń przenośnych można wyświetlać dokumenty, ale w celu ich edytowania należy przenieść je z magazynu osobistego.

U niektórych klientów folder magazyn osobisty może wyświetlać tekst w niewłaściwym języku. Wynika to z różnicy między ustawieniami językowymi usługi OneDrive a ustawieniami językowymi komputera.

Rozpoczęliśmy prace nad wdrożeniem poprawki, a obecnie dostępne są dwa obejścia:

 1. Zmień ustawienia językowe profilu konta Microsoft, aby odpowiadały one ustawieniom językowym komputera (Start > Ustawienia > Język wyświetlania).

 2. Zmień nazwę folderu magazyn osobisty:

  1. Zaloguj się w witrynie OneDrive.com.

  2. Odblokuj folder magazyn osobisty.

  3. Wybierz pozycję Zmień nazwę na górnym pasku menu. Spowoduje to zsynchronizowanie ustawień językowych.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz więcej na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i usługi OneDrive używanej w pracy lub szkole.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

OneDrive Administratorzy mogą również wyświetlić Społeczność techniczną poświęconą usłudze OneDrive, Pomoc dla usługi OneDrive dla administratorów.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive Administratorzy mogą kontaktować się z pomocą techniczną platformy Microsoft 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Chcesz przekazać opinię?
OneDrive Witryna UserVoice to miejsce na proponowanie funkcji do dodania do usługi OneDrive. Nie możemy zagwarantować żadnych konkretnych funkcji ani terminów, jednak zareagujemy na każdą sugestię, która otrzyma co najmniej 500 głosów.

Przejdź do witryny UserVoice usługi OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×