Odłączanie kształtów od danych w oknie Dane zewnętrzne

Subskrypcja usługi Office 365, Office 2021, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Okno Dane zewnętrzne jest wyświetlane automatycznie po pomyślnym narysowaniu kształtów na rysunku programu Visio z zewnętrznym źródłem danych, takim jak arkusz kalkulacyjny programu Excel, baza danych programu Access, baza danych programu SQL Server, lista SharePoint, źródło danych OLEDB lub ODBC.

Uwaga: Aby wyświetlić okno Dane zewnętrzne, na karcie Dane zaznacz pole wyboru obok przycisku Okno Dane zewnętrzne.

Odłączanie wierszy od kształtów

  1. W oknie Dane zewnętrzne zaznacz wiersze, które chcesz rozłączyć.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych wierszy, a następnie kliknij polecenie Rozłącz.

Odłączanie kształtów od wierszy

  1. Na rysunku zaznacz kształt lub kształty, które chcesz rozłączyć.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych kształtów, wskaż pozycję Dane, a następnie kliknij polecenie Odłącz od wiersza.

Uwaga: Aby wyświetlić okno Dane zewnętrzne, w menu Widok kliknij polecenie Okno Dane zewnętrzne.

Odłączanie wierszy od kształtów

  1. W oknie Dane zewnętrzne zaznacz wiersze, które chcesz rozłączyć.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych wierszy, a następnie kliknij polecenie Rozłącz.

Odłączanie kształtów od wierszy

  1. Na rysunku zaznacz kształt lub kształty, które chcesz rozłączyć.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych kształtów, wskaż pozycję Dane, a następnie kliknij polecenie Odłącz od wiersza.

Zobacz też

Porady i wskazówki dotyczące łączenia danych

Importowanie danych do kształtów w rysunku

Importowanie danych Excel, SQL Server, SharePoint i innych źródeł zewnętrznych

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×