Odśwież lub ponów kwerendę danych

Gdy baza danych jest udostępniana w sieci, dane w programie Microsoft Access są aktualizowane w określonych interwałach. Aby wyświetlić najnowsze dane, odśwież rekordy w widoku arkusza danych lub widoku formularza. W tym celu na karcie <legacyBold></legacyBold><ui>Narzędzia główne</ui> kliknij pozycję <legacyBold></legacyBold><ui>Odśwież wszystko</ui> ><legacyBold></legacyBold><ui>Odśwież</ui>. Proces odświeżania powoduje zaktualizowanie istniejących danych w arkuszu danych lub formularzu i nie powoduje zmiany kolejności rekordów, wyświetlenia nowych rekordów ani uwzględnienia usuniętych rekordów i rekordów, które przestały spełniać określone kryteria. Aby uzyskać bardziej szczegółową aktualizację, użyj makra w celu ponowienia kwerendy danych.

Uwaga: Przeprowadzenie procesu ponawiania kwerendy może zająć dużo czasu w zależności od rozmiaru zestawu rekordów.

Co chcesz zrobić?

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#bm1">Odświeżanie danych</link>

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#bm1_5">Ustawianie interwału odświeżania</link>

Używanie makra do ponawiania kwerendy danych

Używanie kodu do ponawiania kwerendy danych

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#requeryaccessapp">Ponawianie kwerendy danych w aplikacji programu Access</link>

Odświeżanie danych

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odświeżyć rekordy w widoku arkusza danych lub widoku formularza, na karcie <ui>Narzędzia główne</ui> w grupie <ui>Rekordy</ui> kliknij <ui>Odśwież wszystko</ui>, a następnie kliknij <ui>Odśwież</ui>.

  • Aby odświeżyć rekordy w widoku tabeli przestawnej lub w widoku wykresu przestawnego, na karcie <ui>Projektowanie</ui> w grupie <ui>Dane</ui>, kliknij <ui>Odśwież element przestawny</ui>.

  • Naciśnij klawisze SHIFT+F9.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Początek strony</link>

Ustawianie interwału odświeżania

Możesz ustawić interwał, w jakim program Access będzie odświeżać dane.Domyślnie program Access odświeża dane co 60 sekund.

 1. Kliknij przycisk pakietu Office.Pojawi się okno dialogowe Outspace.

 2. W lewym panelu okna dialogowego Outspace, kliknij <ui>Opcje</ui>.

 3. W lewym panelu okna dialogowego <ui>Opcje programu Access</ui> kliknij pozycję <ui>Zaawansowane</ui>.

 4. W prawym panelu, w sekcji <ui>Zaawansowane</ui> podaj wartość dla <ui>Interwał odświeżania (sek)</ui>.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Początek strony</link>

Używanie makra do ponawiania kwerendy danych

Aby automatycznie ponawiać kwerendę danych za każdym razem, gdy wystąpi dane zdarzenie, można utworzyć makro i dołączyć je do tego zdarzenia. Kwerendę danych w formularzu można na przykład ponawiać za każdym razem, kiedy uzyskuje on <token>TE000127438</token>. W takim przypadku można utworzyć makro i dołączyć je do zdarzenia formularza <ui>Przy uzyskaniu fokusu</ui>, korzystając z następującej procedury:

 1. Na karcie <ui>Tworzenie</ui> w grupie <ui>Inne</ui> kliknij przycisk <ui>Makro</ui>. Jeśli to polecenie jest niedostępne, kliknij strzałkę poniżej przycisku <ui>Moduł</ui> lub <ui>Moduł klasy</ui>, a następnie kliknij polecenie <ui>Makro</ui>.

 2. Kliknij strzałkę w polu obok zielonego symbolu plus (+), a następnie wybierz pozycję <ui>Ponów Kwerendę</ui>.

 3. Zapisz makro korzystając z nazwy <literal>Ponów kwerendę</literal>, a następnie zamknij Konstruktor makr.

 4. Otwórz odpowiedni formularz w <token>TE000126615</token>. Jeśli arkusz właściwości nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz F4.

 5. Upewnij się, że formularz jest zaznaczony.Następnie, w arkuszu właściwości, kliknij kartę <ui>Zdarzenie</ui>.

 6. Na karcie <ui>Zdarzenie</ui> kliknij strzałkę we właściwości <ui>Przy uzyskaniu fokusu</ui>, a następnie kliknij nazwę makra — PonowienieKwerendy.

 7. Zapisz formularz.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Początek strony</link>

Używanie kodu do ponawiania kwerendy danych

Za pomocą kodu możesz ponawiać kwerendę danych automatycznie. Załóżmy, że chcesz ponawiać kwerendę danych za każdym razem, gdy zostanie uzyskany fokus. Możesz stworzyć moduł i dołączyć go do zdarzenia formularza <ui>Przy uzyskaniu fokusu</ui>, postępując według następującej procedury:

 1. Otwórz odpowiedni formularz w widoku projektu. Jeśli arkusz właściwości nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz F4.

 2. Upewnij się, że formularz jest zaznaczony.Następnie, w arkuszu właściwości, kliknij kartę <ui>Zdarzenie</ui>.

 3. Na karcie <ui>Zdarzenie</ui> we właściwości <ui>Przy uzyskaniu fokusu</ui> kliknij przycisk <ui>Twórz</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="d5f9f47b-bca3-42bd-9772-96ff011602bd"></image></mediaLinkInline>.

 4. W oknie dialogowym <ui>Wybierz konstruktor</ui> kliknij <ui>Konstruktor kodu</ui>.

  W Edytorze Visual Basic zostanie otwarty nowy moduł.

 5. Wpisz <literal>Me.Requery</literal>, a następnie zamknij Edytor Visual Basic.

 6. Zapisz formularz.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Początek strony</link>

Ponawianie kwerendy danych w aplikacji programu Access

Kwerendy aplikacji programu Access są uruchamiane na serwerze. Aby ponowić kwerendę danych w aplikacji programu Access, należy użyć makra WykonajPonownieKwerendęORekordy. To makro wymaga bieżącego zestawu rekordów.

 1. Otwórz wybrany formularz, kliknij pozycję <ui>Akcje</ui>, a następnie kliknij pozycję Przy bieżącym.

 2. W obszarze <ui>Wykaz akcji</ui> kliknij pozycję <ui>WykonajPonownieKwerendęORekordy</ui>. Jeśli pozostawisz pole <ui>Gdzie=</ui> puste, wyniki nie będą dodatkowo filtrowane, a jeśli pozostawisz pole <ui>UporządkujWedług=</ui> puste, nie zostanie wykonane żadne sortowanie.<legacyBold></legacyBold>

 3. Zapisz formularz.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Początek strony</link>

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×