Odbieranie i nawiązywanie połączeń grupy odpowiedzi w programie Lync 2010

Pomoc techniczna dotycząca pakietu Office 2010 wkrótce przestanie być dostępna

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Agent grupy odpowiedzi to osoba wybrana do pomocy przy odbieraniu połączeń telefonicznych określonej grupy lub nawet wielu grup. Za pomocą oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync 2010 można odbierać połączenia telefoniczne przychodzące do grupy i zarządzać nimi.

Co chcesz zrobić?

Ustalanie, dla jakich grup użytkownik pełni rolę agenta

Logowanie się do grupy formalnej

Odbieranie połączenia

Dodawanie wiadomości błyskawicznych do połączenia

Dodawanie wideo do połączenia

Nawiązywanie połączenia w imieniu grupy odpowiedzi

Przekierowywanie połączenia grupy odpowiedzi

Przełączanie połączenia grupy odpowiedzi

Przełączanie bezpośrednie

Przełączanie z konsultacją

Ustalanie, dla jakich grup użytkownik pełni rolę agenta

W przypadku agentów anonimowych wywołujący widzi nie nazwisko agenta, lecz nazwę grupy. Aby ustalić, dla jakich grup pełnisz rolę agenta, wykonaj następujące czynności:

 • W oknie głównym programu Lync kliknij strzałkę Pokaż menu Ikona Opcje , wskaż polecenie Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Ustawienia grupy odpowiedzi.

Zostanie wyświetlona strona Grupy agenta, zawierająca listę wszystkich grup, w których użytkownik jest agentem, oraz informację o tym, czy jest on zalogowany do każdej z grup. Istnieją dwa typy grup:

 • Formalna— zanim będzie można odbierać połączenia, trzeba się ręcznie zalogować.

 • Nieformalna— logowanie następuje automatycznie podczas logowania do programu Lync 2010. W przypadku takich grup nie można wyczyścić pola wyboru Zalogowano.

  Strona Grupy agenta

Agent wielu witryn uzyskuje osobną stronę dla każdej witryny.

Początek strony

Logowanie się do grupy formalnej

Aby zalogować się do grupy formalnej, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij strzałkę Pokaż menu, wskaż polecenie Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Ustawienia grupy odpowiedzi.

 2. Na stronie Grupy agenta zaznacz pole wyboru Zalogowano obok grupy.

Początek strony

Odbieranie połączenia

Po zalogowaniu się do grupy można odbierać połączenia. Alert połączenia przychodzącego pokazuje, z której grupy pochodzi połączenie.

 • Aby odebrać połączenie, kliknij alert połączenia przychodzącego.

  Kliknij alert, aby odebrać połączenie

  Uwaga: Jeśli wywołujący przy połączeniu miał do wyboru pewne opcje, w oknie konwersacji jest widoczna pozycja Notatki od (nazwa grupy) z instrukcjami, które usłyszał wywołujący, oraz wyborami, których dokonał. Można też zobaczyć, ile czasu czekał on na połączenie.

Początek strony

Dodawanie wiadomości błyskawicznych do połączenia

W trakcie połączenia można bez przerywania tego połączenia wysyłać wiadomości błyskawiczne.

 • Aby w trakcie połączenia wysłać wiadomość błyskawiczną, w oknie konwersacji kliknij przycisk WB.

Początek strony

Dodawanie wideo do połączenia

Jeśli w firmie ta funkcja jest włączona i jeśli dysponuje się sprzętem audio/wideo, można dodać wideo do połączenia.

 • Aby w trakcie połączenia dodać wideo, w oknie konwersacji kliknij przycisk Wideo.

Początek strony

Nawiązywanie połączenia w imieniu grupy odpowiedzi

Połączenia można nawiązywać tylko w imieniu anonimowych grup odpowiedzi.

 1. W oknie głównym programu Lync wskaż kontakt, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Połącz. (Można to zrobić również z poziomu wizytówki).

 2. Na liście rozwijanej Połącz kliknij grupę odpowiedzi, w imieniu której nawiązujesz połączenie.

 3. Kliknij numer, z którym chcesz nawiązać połączenie, lub kliknij pozycję Nowy numer, aby wprowadzić nowy numer.

  Uwaga: W imieniu grupy odpowiedzi nie można dołączyć do połączenia konferencyjnego lub spotkania ani udostępniać zawartości czy nagrywać połączeń. Po nawiązaniu połączenia można dodać wideo lub wiadomości błyskawiczne.

Początek strony

Przekierowywanie połączenia grupy odpowiedzi

Połączenia przychodzące można przekierować pod inny numer.

 • Aby przekierować połączenie, gdy zostanie wyświetlony alert połączenia, kliknij pozycję Przekieruj i wybierz inny numer.

Uwaga: Agenci nie mogą przekierowywać połączeń przychodzących do wiadomości błyskawicznych ani do osobistej poczty głosowej.

Początek strony

Przełączanie połączenia grupy odpowiedzi

Połączenie grupy odpowiedzi można przełączyć na dwa sposoby:

 • W ramach przełączenia bezpośredniego, bez konsultowania się z osobą, do której przełączane jest połączenie.

 • W ramach przełączenia z wcześniejszym skonsultowaniem się z osobą, do której przełączane jest połączenie, w celu upewnienia się, że ta osoba je odbierze.

Przełączanie bezpośrednie

 1. W oknie konwersacji kliknij pozycję Zawieś, a następnie kliknij pozycję Przełącz.

 2. Kliknij pozycję Inna osoba lub numer.

 3. Wybierz osobę (lub ją wyszukaj).

 4. Kliknij przycisk OK.

Przełączanie z konsultacją

 1. W oknie konwersacji kliknij pozycję Zawieś.

 2. W oknie głównym program Lync (nie w oknie konwersacji) zadzwoń do odbiorcy przełączenia, używając listy kontaktów (lub wprowadzając nazwę bądź numer telefonu).

 3. Po potwierdzeniu przełączenia wróć do pierwotnego okna konwersacji.

 4. Kliknij pozycję Przełącz, wskaż pozycję Bieżące konwersacje, a następnie wybierz osobę.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×