We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Szacuje odchylenie standardowe próbki, ignorując wartości logiczne i tekst.

Odchylenie standardowe jest miarą szerokości rozproszenia wartości od wartości średniej.

Składnia

ODCH.STANDARD.PRÓBKI(liczba1;[liczba2];...)

W składni funkcji ODCH.STANDARD.PRÓBKI występują następujące argumenty:

 • Liczba1     Argument wymagany. Pierwszy argument liczbowy odpowiadający próbce populacji. Zamiast argumentów rozdzielonych średnikami można użyć pojedynczej tablicy lub odwołania do tablicy.

 • Liczba2;...     Argument opcjonalny. Od 2 do 254 argumentów liczbowych odpowiadających próbce populacji. Zamiast argumentów rozdzielonych średnikami można użyć pojedynczej tablicy lub odwołania do tablicy.

Spostrzeżenia

 • Funkcja ODCH.STANDARD.PRÓBKI zakłada, że jej argumenty to próbka populacji. Jeśli dane reprezentują całą populację, należy obliczyć standardowe odchylenie za pomocą funkcji ODCH.STAND.POPUL.

 • Odchylenie standardowe jest obliczane za pomocą metody „n-1”.

 • Argumentami mogą być liczby, nazwy, tablice lub odwołania zawierające liczby.

 • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisane bezpośrednio na liście argumentów są liczone.

 • Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, to zliczane są tylko liczby zawarte w tej tablicy lub odwołaniu. Puste komórki, wartości logiczne, tekst lub wartości błędów w tablicy lub odwołaniu są pomijane.

 • Argumenty, które są wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przełożyć na cyfry, powodują błędy.

 • Aby uwzględnić wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb w odwołaniach jako część obliczeń, należy użyć funkcji ODCH.STANDARDOWE.A.

 • Funkcja ODCH.STANDARD.PRÓBKI korzysta z następującej formuły:

  Formuła

  gdzie x jest średnią próbki ŚREDNIA(liczba1;liczba2,...) a n jest wielkością próbki.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Wytrzymałość

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formuła

Opis

Wynik

=ODCH.STANDARD.PRÓBKI(A2:A11)

Odchylenie standardowe wytrzymałości na złamanie.

27,46391572

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×