Odchylenie kosztowe, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola przydziału Odchylenie kosztowe przedstawiają różnicę między koszt według planu bazowego a koszt całkowity zadania, zasobu lub przydziału. Koszt całkowity jest równy bieżącym kosztom szacowanym w oparciu o koszty rzeczywiste i koszty pozostałe.

Istnieje kilka kategorii pól Odchylenie kosztowe.

Typ danych    Waluta

Odchylenie kosztowe (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza odchylenie kosztowe w następujący sposób:

Odchylenie kosztowe = Koszt - Koszt według planu bazowego

Zalecane zastosowania    Pole Odchylenie kosztowe należy dodać do arkusza zadania, aby sprawdzić, czy budżet zadania został przekroczony, wykorzystany nie w pełni, czy całkowicie wykorzystany. W czasie trwania projektu można zastosować to pole do oceny dotychczasowego wykorzystania budżetu. Po zakończeniu projektu można użyć tego pola do analizy kosztów i planowania przyszłych projektów.

Przykład    Koszt według planu bazowego zadania wynosi 500 zł, ponieważ pierwotnie oszacowano, że jego wykonanie będzie wymagało 10-godzinnej pracy zasobu, mającego stawkę godzinową 50 zł. Jeżeli dany zasób potrzebował jedynie 5 godzin na wykonanie tego zadania, to koszt według planu bazowego wyniesie 500 zł, a koszt uaktualniony 250 zł. Tym samym odchylenie kosztowe wynosi -250 zł, co wskazuje, że koszt zadania jest mniejszy od założonego w budżecie o 250 zł.

Uwagi    Jeżeli odchylenie kosztowe jest liczbą ujemną, koszt zadania jest w danej chwili mniejszy od wielkości kosztu założonego w budżecie lub w planie bazowym. Jeżeli odchylenie kosztowe jest liczbą dodatnią, koszt zadania jest w danej chwili większy od kosztu założonego w budżecie. Po wykonaniu zadania pole przedstawia różnicę między kosztami według planu bazowego a kosztami rzeczywistymi.

Odchylenie kosztowe (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza odchylenie kosztowe w następujący sposób:

Odchylenie kosztowe = Koszt - Koszt według planu bazowego

Zalecane zastosowania    Pole Odchylenie kosztowe należy dodać do widoku zasobów, aby sprawdzić, czy budżet zasobu został przekroczony, nie w pełni wykorzystany, czy też jest całkowicie wykorzystywany. W czasie trwania projektu można używać tego pola do oceny dotychczasowej wydajności budżetowej. Po zakończeniu projektu można użyć tego pola do analizy kosztów i planowania przyszłych projektów.

Przykład    Koszt według planu bazowego zasobu wynosi 5000 zł, a koszt całkowity 4500 zł. Odchylenie kosztowe wynosi w tym przypadku -500 zł, co oznacza wykorzystanie budżetu mniejsze o 500 zł od planowanego.

Uwagi    Jeżeli odchylenie kosztowe jest ujemne, koszt zasobu jest obecnie mniejszy niż według budżetu lub planu bazowego. Jeżeli odchylenie kosztowe jest dodatnie, to koszt zasobu przekracza obecnie budżet.

Odchylenie kosztowe (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza odchylenie kosztowe w następujący sposób:

Odchylenie kosztowe = Koszt - Koszt według planu bazowego

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Odchylenie kosztowe do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia sprawdzenie, czy dane koszty są mniejsze, większe czy też równe kosztom przyjętym w budżecie danego zasobu. W czasie trwania projektu można używać tego pola do oceny dotychczasowej wydajności budżetowej. Po zakończeniu projektu można zastosować to pole do analizowania kosztów i planowania następnych projektów.

Przykład    Jeśli koszt przydziału według planu bazowego wynosi 500 zł, a koszt całkowity wynosi 400 zł, to odchylenie kosztowe jest równe -100 zł. Oznacza to, że użyto o 100 zł mniej niż założono w budżecie projektu.

Uwagi    Jeżeli odchylenie kosztowe jest ujemne, to dotychczasowy koszt przydziału jest mniejszy od kwoty założonej w budżecie lub planie bazowym. Jeżeli zaś odchylenie jest dodatnie, to koszt tego przydziału przekracza w tym momencie budżet. Po zakończeniu przydziału w tym polu przedstawiana jest różnica między kosztem według planu bazowego a kosztami rzeczywistymi.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×