Odchylenie pracy, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pole Odchylenie pracy zawiera różnicę między pracą według planu bazowego zadania, zasobu lub przydziału a bieżącą pracą według harmonogramu.

Istnieje kilka kategorii pól Odchylenie pracy.

Typ danych    Czas trwania

Odchylenie pracy (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Pole Odchylenie pracy zawiera wpis „0  godz.” do momentu powstania różnicy między wartością pracy a wartością pracy według planu bazowego widoczną w polu Praca według planu bazowego. Program Project oblicza odchylenie pracy w następujący sposób:

Odchylenie pracy = Praca – Praca według planu bazowego

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Odchylenie pracy do widoku zadań umożliwia analizowanie, czy praca szacowana w zadaniach pozostaje zgodna z oryginalnymi planami.

Przykład    Po trzech miesiącach od sporządzenia planu bazowego projektu zaistniała potrzeba przejrzenia odchylenia pracy dla zadań. Dodanie pola Odchylenie pracy do widoku Arkusz zadań umożliwia analizę postępu i wykonania zadania do danej chwili.

Uwagi    Jeżeli pole Odchylenie pracy zawiera liczbę ujemną, w zadaniu planuje się obecnie mniej pracy niż zakładano pierwotnie w planie bazowym. W przypadku gdy pole Odchylenie pracy zawiera liczbę dodatnią, w harmonogramie zadania zaplanowano więcej pracy niż zakładano pierwotnie. Jeżeli pole Odchylenie pracy zawiera zero, zaplanowana w harmonogramie ilość pracy jest dokładnie taka, jak planowano.

Plan bazowy można ustawić w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Bieżąca wartość pola Praca zostanie skopiowana do odpowiadającego mu pola Praca według planu bazowego.

Pole Odchylenie pracy zawiera wpis „0 godz." do momentu powstania różnicy między wartością pracy a wartością pracy według planu bazowego widoczną w polu Praca według planu bazowego.

Odchylenie pracy (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Pole Odchylenie pracy zawiera wpis „0  godz.” do momentu powstania różnicy między wartością pracy a wartością pracy według planu bazowego widoczną w polu Praca według planu bazowego. Program Project oblicza odchylenie pracy w następujący sposób:

Odchylenie pracy = Praca – Praca według planu bazowego

Zalecane zastosowania    Pole Odchylenie pracy można dodać do arkusza zasobów, aby przeanalizować, czy szacowana ilość pracy zasobu zgadza się z pierwotnymi planami.

Przykład    Po trzech miesiącach od sporządzenia planu bazowego projektu zaistniała potrzeba przejrzenia odchylenia pracy dla zasobów. Dodanie pola Odchylenie pracy do widoku Arkusz zasobów umożliwia analizę postępu i wydajności zasobów do danej chwili.

Uwagi    Jeżeli pole Odchylenie pracy zawiera wartość ujemną, dla zasobu zaplanowano w harmonogramie mniej pracy niż przewidywał plan bazowy. Jeżeli pole Odchylenie pracy zawiera wartość dodatnią, w harmonogramie przewidziano dla zasobu więcej pracy niż oryginalnie planowano. Jeżeli pole Odchylenie pracy zawiera zero, ilość pracy według harmonogramu jest identyczna z planowaną.

Plan bazowy można ustawić w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Bieżąca wartość pola Praca zostanie skopiowana do odpowiadającego mu pola Praca według planu bazowego.

Pole Odchylenie pracy zawiera wpis „0 godz." do momentu powstania różnicy między wartością pracy a wartością pracy według planu bazowego widoczną w polu Praca według planu bazowego.

Odchylenie pracy (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Pole Odchylenie pracy zawiera wpis „0  godz.” do momentu powstania różnicy między wartością pracy a wartością pracy według planu bazowego widoczną w polu Praca według planu bazowego. Program Project oblicza odchylenie pracy w następujący sposób:

Odchylenie pracy = Praca – Praca według planu bazowego

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Odchylenie pracy do widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia analizę, czy szacowana praca przydziałów jest zgodna z oryginalnymi planami.

Przykład    Po trzech miesiącach od sporządzenia planu bazowego projektu zaistniała potrzeba przejrzenia odchylenia pracy dla przydziałów. Dodanie pola Odchylenie pracy do widoku Obciążenie zadaniami umożliwia analizę postępu i wykonania przydziałów do danej chwili.

Uwagi    Jeżeli pole Odchylenie pracy zawiera liczbę ujemną, to w harmonogramie założono mniej pracy nad tym przydziałem niż planowano pierwotnie, według planu bazowego. Jeżeli pole to zawiera liczbę dodatnią, to w harmonogramie założono więcej pracy nad tym przydziałem niż pierwotnie planowano. Jeżeli pole Odchylenie pracy zawiera zero, to ilość pracy według harmonogramu jest taka sama, jak zaplanowano.

Plan bazowy można ustawić w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Bieżąca wartość pola Praca zostanie skopiowana do odpowiadającego mu pola Praca według planu bazowego.

Pole Odchylenie pracy zawiera wpis „0 godz." do momentu powstania różnic między pracą według harmonogramu a wartością pracy według planu bazowego widoczną w polu Praca według planu bazowego.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×