Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Windows

Aby całkowicie odinstalować aplikację Teams, trzeba odinstalować dwa elementy dla wszystkich użytkowników na komputerze, więc wykonaj wszystkie etapy instrukcji.

  1. Zamknij aplikację Teams poprzez kliknięcie ikony Teams na pasku narzędzi prawym przyciskiem myszy i wybranie pozycji Zamknij okno.

  2. W systemie Windows kliknij przycisk Start  Przycisk Start > Ustawienia > Aplikacje.

  3. W części Aplikacje i funkcje wyszukaj słowo „teams”.

  4. Wyróżnij pozycję Microsoft Teams, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

  5. Wyświetli się okno dialogowe, w którym ponownie należy wybrać pozycję Odinstaluj, aby potwierdzić. Pojawi się nowe okno dialogowe z pytaniem Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu? Wybierz przycisk Tak.

  6. Teraz wybierz pozycję Teams Machine-Wide Installer, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj. Następnie postępuj zgodnie z tym samym procesem opisanym w kroku 5.

Krok w procesie odinstalowywania aplikacji Teams z systemu Windows

Aby odinstalować aplikację Teams, należy odinstalować zarówno aplikację Microsoft Teams, jak i instalatora Teams Machine-Wide Installer.

Uwagi: 

  • Aplikacja Teams zostanie również usunięta po odinstalowaniu pakietu Office.

  • W przypadku ponownej instalacji lub wykonania naprawy online pakietu Office aplikacja Teams również zostanie uwzględniona.

  • Administratorzy mogą zapobiec instalacji aplikacji Teams w trakcie instalowania pakietu Office. Zapoznaj się z dokumentacją tego procesu dostępną tutaj.

Mac

Zamknij aplikację Teams poprzez kliknięcie aplikacji Teams prawym przyciskiem myszy w Docku, a następnie przytrzymanie pozycji Option (Opcja) i kliknięcie pozycji Force Quit (Wymuś zamknięcie). Otwórz Application Folder (Folder aplikacji), wybierz aplikację Microsoft Teams i przenieś ją do kosza (Trash).

Aplikację Teams można odinstalować tak samo jak inne aplikacje na urządzeniu przenośnym.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×