Odinstalowywanie pakietu Office dla komputerów Mac

Możesz łatwo odinstalować aplikacje pakietu Office dla komputerów Mac takie jak Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Outlook przy użyciu tych instrukcji. Aby wykonać te kroki, musisz zalogować się na komputerze Mac jako administrator lub podać nazwę administratora i hasło.

Aby wykonać te kroki, musisz zalogować się na komputerze Mac jako administrator lub podać nazwę administratora i hasło.

Usuwanie aplikacji pakietu

 1. Przejdź do obszaru Finder > Programy.

 2. Przytrzymując naciśnięty klawisz Command POLECENIE , kliknij, aby zaznaczyć wszystkie Pakiet Office dla komputerów Macaplikacje.

 3. Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij wybraną aplikacje, a następnie kliknij pozycję Przenieś do Kosza.

  Przenoszenie aplikacji pakietu Office do Kosza

Usuwanie plików z folderu biblioteki użytkownika

 1. W programie Finder naciśnij klawisze POLECENIE +Shift+g.

 2. W wyświetlonym oknie wprowadź polecenie ~/Library, a następnie kliknij pozycję Przejdź.

 3. Otwórz folder Kontenery, a następnie kliknij każdy z tych folderów, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl i wybierz polecenie Przenieś do kosza. Możliwe, że nie wszystkie z tych folderów istnieją.

  • com.microsoft.errorreporting

  • com.microsoft.Excel

  • com.microsoft.netlib.shipassertprocess

  • com.microsoft.Office365ServiceV2

  • com.microsoft.Outlook

  • com.microsoft.Powerpoint

  • com.microsoft.RMS-XPCService

  • com.microsoft.Word

  • com.microsoft.onenote.mac

 4. Ostrzeżenie: Dane programu Outlook zostaną usunięte, gdy przeniesiesz trzy foldery wymienione w tym kroku do Kosza. Należy utworzyć kopię zapasową tych folderów przed ich usunięciem.

  Kliknij strzałkę wstecz, aby wrócić do folderu Biblioteka, a następnie otwórz folder Kontenery grupy. Naciskając klawisz Ctrl, kliknij każdy z tych folderów (jeśli istnieje), a następnie wybierz polecenie Przenieś do Kosza.

  • UBF8T346G9.ms

  • UBF8T346G9.Office

  • UBF8T346G9.OfficeOsfWebHost

Usuwanie z Docka i ponowne uruchamianie komputera

 1. Jeśli którekolwiek z aplikacji pakietu Office zostały dodane do Docka, kliknij każdą z nich, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl, a następnie wybierz kolejno pozycje Opcje > Usuń z Docka.

  Usuwanie z Docka

 2. Uruchom ponownie komputer Mac, aby ukończyć odinstalowywanie.

Tematy pokrewne

Co należy zrobić, jeśli nie możesz zainstalować lub aktywować pakietu Office dla komputerów Mac?

Rozwiązywanie problemów z pakietem Office dla komputerów Mac przez całkowite odinstalowanie przed ponowną instalacją

Ponownie zainstaluj pakiet Office na komputerze PC lub Mac

Aby odinstalować pakiet Office 2011 dla komputerów Mac, przenieś aplikacje do Kosza. Po usunięciu wszystkich elementów opróżnij Kosz i uruchom ponownie komputer Mac, aby ukończyć proces.

Przed usunięciem pakietu Office 2011 dla komputerów Mac zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office i upewnij się, że Kosz nie zawiera niczego, co chcesz zachować. Podczas wykonywania tego procesu aplikacje pakietu Office powinny być zamknięte.

Odinstalowywanie pakietu Office 2011 dla komputerów Mac

Uwaga: Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się jako administrator, a prawdopodobnie zostało to już zrobione, jeśli korzystasz z własnego komputera Mac. Jeśli korzystasz z komputera Mac, który należy do sieci w miejscu pracy, może być konieczne poproszenie kogoś z działu informatycznego organizacji o pomoc przy logowaniu się jako administrator.

Usuwanie folderu Microsoft Office 2011

 1. Przejdź do obszaru Finder > Programy.

 2. Znajdź i przeciągnij katalog Microsoft Office 2011 do Kosza.

 3. Uruchom ponownie komputer.

Tematy pokrewne

Rozwiązywanie problemów z pakietem Office 2011 dla komputerów Mac przez całkowite odinstalowanie przed ponownym zainstalowaniem

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×