Odpowiedzi automatyczne (dawniej poza asystentem pakietu Office)

Automatyczne odpowiedzi w Outlook Web App umożliwiają informowanie osób wysyłających wiadomość e-mail z informacją, że nie będziesz od razu odpowiadać na wiadomości. Po włączeniu odpowiedzi automatycznych zostaną one wysłane jednorazowo do każdego z nadawców.

Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania odpowiedzi automatycznych w wersji klasycznej programu Outlook, zobacz Wysyłanie automatycznych odpowiedzi poza biurem z programu Outlook.

Konfigurowanie odpowiedzi automatycznej

Odpowiedzi automatyczne można włączać, wyłączać i modyfikować.

 1. W przeglądarce internetowej zaloguj się w aplikacji Outlook Web App przy użyciu adresu URL podanego przez osobę, która zarządza pocztą e-mail w Twojej organizacji. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się.

 2. Wybierz pozycję ustawienia Ikona Ustawienia , > ustawić odpowiedzi automatyczne.

  Lub

  Wybierz pozycję ustawienia Ikona Ustawienia Opcje > > organizowanie wiadomości e-mail > odpowiedzi automatycznych.

Poniższe informacje ułatwią Ci skonfigurowanie odpowiedzi automatycznej.

Ustawienie

Opis

Nie wysyłaj automatycznych odpowiedzi

Zaznacz tę opcję, aby wyłączyć odpowiedzi automatyczne.

Wyślij odpowiedzi automatyczne

Zaznacz tę opcję, aby włączyć odpowiedzi automatyczne.

Wysyłaj odpowiedzi tylko w tym okresie

Zaznacz to pole wyboru, a następnie ustaw godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia, aby kontrolować, kiedy są wysyłane odpowiedzi automatyczne. Jeśli nie ustawisz okresu, odpowiedź automatyczna pozostanie włączona do momentu jej wyłączenia. Po każdym zalogowaniu się w skrzynce pocztowej będziesz otrzymywać odpowiedzi automatyczne.

Do każdego nadawcy w organizacji wyślij jedną odpowiedź o następującej treści

Użyj tego pola tekstowego, aby utworzyć wiadomość, która będzie wysyłana tylko do nadawców w organizacji. Ta opcja może być niedostępna.

Wysyłaj automatyczne odpowiedzi do nadawców spoza mojej organizacji

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby odpowiedzi automatyczne były wysyłane do nadawców spoza Twojej organizacji.

Jeśli zaznaczysz pole wyboru umożliwiające wysyłanie odpowiedzi automatycznych do osób spoza organizacji, zostaną udostępnione dwie nowe opcje. Wybierz jedną z następujących pozycji:

 • Wysyłaj odpowiedzi tylko do nadawców z mojej listy kontaktów

  Zaznacz tę pozycję, aby ograniczyć wysyłanie odpowiedzi automatycznych tylko do nadawców z folderu Kontakty. Nadawcy, których nie ma w folderze Kontakty, nie otrzymają odpowiedzi automatycznych.

 • Wysyłaj odpowiedzi do wszystkich zewnętrznych nadawców

  Zaznacz tę pozycję, aby wysyłać odpowiedzi do wszystkich nadawców spoza organizacji.

Do każdego nadawcy spoza organizacji wyślij jedną odpowiedź o następującej treści

Jeśli wybierzesz pozycję Wysyłaj odpowiedzi do wszystkich zewnętrznych nadawców, w polu tekstowym wpisz wiadomość odpowiedzi, którą chcesz wysłać.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×