Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Odwołanie hiperłącza, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pole Odwołanie hiperłącza zawiera kombinację, czyli połączenie pól Adres hiperłącza i Podadres hiperłącza skojarzonych z zadania, zasobu lub przydziału. Kliknięcie nazwy w polu Odwołanie hiperłącza, aby przejść do tego witryna internetowa w intranet lub World Wide Web.

Istnieje kilka kategorii pól Odwołanie hiperłącza.

Typ danych    Tekst

Odwołanie hiperłącza (pole zadania)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Odwołanie hiperłącza w widoku zadań umożliwia wyświetlanie lub przechodzenie do skojarzonych z zadaniami adresów i podadresów.

Przykład    Wykonanie wielu zadań w projekcie zlecono zewnętrznym firmom konsultingowym i agencjom usługowym, które mają własne witryny sieci Web. Dodanie pola Odwołanie hiperłącza w widoku Arkusz zadań umożliwia wyświetlanie adresów i podadresów tych firm, na przykład „http://www.microsoft.com/poland/przydzialy.xls/ B1:G12". Kliknięcie tego podadresu spowoduje przejście do witryny sieci Web, a następnie do znajdującego się w niej pliku programu MSExcel12 i komórek z zakresu od B1 do G12.

Uwagi    Aby przeprowadzić edycję hiperłącza, nie należy klikać pól Hiperłącze ani Adres hiperłącza, spowoduje to bowiem uruchomienie przeglądarki sieci Web i wywołanie klikniętego adresu. W takim przypadku należy wyróżnić żądaną komórkę za pomocą klawiszy strzałek, a następnie kliknąć pasek wprowadzania nad widokiem w celu zmodyfikowania hiperłącza.

Można również wstawiać hiperłącza do pliku projektu wraz z określoną lokalizacją pliku, wypełniając okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

Odwołanie hiperłącza (pole zasobu)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Odwołanie hiperłącza w arkuszu zasobów umożliwia wyświetlanie lub przechodzenie do adresów i podadresów hiperłączy skojarzonych z zasobami.

Przykład    Kilka zasobów w projekcie stanowią zewnętrzne firmy konsultingowe i agencje usługowe, które mają własne witryny sieci Web. Dodanie pola Odwołanie hiperłącza w widoku Arkusz zasobów umożliwia wyświetlanie adresów i podadresów tych firm, na przykład „http://www.microsoft.com/poland/przydzialy.xls/ B1:G12". Kliknięcie tego podadresu spowoduje przejście do witryny sieci Web, a następnie do znajdującego się w niej pliku programu MSExcel12 i komórek z zakresu od B1 do G12.

Uwagi    Aby przeprowadzić edycję hiperłącza, nie należy klikać pól Hiperłącze ani Adres hiperłącza, spowoduje to bowiem uruchomienie przeglądarki sieci Web i wywołanie klikniętego adresu. W takim przypadku należy wyróżnić żądaną komórkę za pomocą klawiszy strzałek, a następnie kliknąć pasek wprowadzania nad widokiem w celu zmodyfikowania hiperłącza.

Można również wstawiać hiperłącza do pliku projektu wraz z określoną lokalizacją pliku, wypełniając okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

Odwołanie hiperłącza (pole przydziału)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Odwołanie hiperłącza w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie lub przechodzenie do adresów i podadresów skojarzonych z przydziałami.

Przykład    Kilka przydzielonych w projekcie zasobów to zewnętrzne firmy konsultingowe i agencje usługowe, które mają własne witryny sieci Web. Dodanie pola Odwołanie hiperłącza do widoku Obciążenie zadaniami umożliwia oglądanie ich adresów i podadresów, na przykład „http://www.microsoft.com/poland/assignments.xls/B1:G12". Ten podadres prowadzi do witryny sieci Web, następnie do znajdującego się w niej pliku programu MSExcel12, a w końcu do zakresu komórek od B1 do G12.

Uwagi    Aby przeprowadzić edycję hiperłącza, nie należy klikać pól Hiperłącze ani Adres hiperłącza, spowoduje to bowiem uruchomienie przeglądarki sieci Web i wywołanie klikniętego adresu. W takim przypadku należy wyróżnić żądaną komórkę za pomocą klawiszy strzałek, a następnie kliknąć pasek wprowadzania nad widokiem w celu zmodyfikowania hiperłącza.

Można również wstawiać hiperłącza do pliku projektu wraz z określoną lokalizacją pliku, wypełniając okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×