Odzyskiwanie usuniętych notatek

W przypadku utraty niedawno opracowywanych notatek masz szansę na ich odzyskanie. Program OneNote przechowuje domyślnie ograniczony zestaw automatycznych kopii zapasowych. Ich lokalizacja zależy od miejsca przechowywania notatek.

Te artykuły dotyczą wersji klasycznych wersji 2013 i 2016 pakietu OneNote.

Jeśli używasz aplikacji OneNote dla sieci Web, OneNote dla systemu Windows 10, OneNote dla komputerów Mac, OneNote dla tabletu iPad lub OneNote dla systemu Android, zobacz Opcje Pomocy z poziomu aplikacji.

W tym artykule

Wyszukiwanie kopii zapasowych na komputerze

Wyszukiwanie kopii zapasowych w notesie w usłudze OneDrive

Wyszukiwanie kopii zapasowych na komputerze

Jeśli pracujesz z notatkami, które są zapisywane na komputerze, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz notes, w którym zostały utracone niedawne notatki.

 2. Wybierz pozycję Plik > Informacje > Otwórz kopie zapasowe.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie kopii zapasowej zwróć uwagę na wyświetlone nazwy folderów. Każdy folder reprezentuje notes programu OneNote zapisany na komputerze.

 4. Kliknij dwukrotnie folder notesu, który chcesz otworzyć.

 5. Zaznacz plik kopii zapasowej sekcji notesu, który chcesz otworzyć, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

 6. Jeśli usunięte notatki znajdują się w sekcjach lub na stronach kopii zapasowej, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji lub strony, którą chcesz przywrócić, a następnie użyj polecenia Przenieś lub kopiuj, aby umieścić notatki w ich pierwotnej lokalizacji.

Ważne: Aby uniknąć pomylenia notatek w kopii zapasowej ze zwykłymi notatkami, pamiętaj o zamknięciu sekcji kopii zapasowej po zakończeniu jej przeglądania. W widoku Otwarte sekcje kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji kopii zapasowej i wybierz polecenie Zamknij.

Początek strony

Wyszukiwanie kopii zapasowych w notesie w usłudze OneDrive

Jeśli pracujesz z notatkami, które są zapisywane w usłudze OneDrive, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz notes udostępniony, w którym zostały utracone niedawne notatki.

 2. Wybierz kartę Widok i pozycję Usunięte notatki.

 3. Jeśli usunięte notatki znajdują się w tym miejscu, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę strony, którą chcesz przywrócić, a następnie użyj polecenia Przenieś lub kopiuj, aby umieścić notatki w ich pierwotnej lokalizacji. 

Kosz notesu powinien zawierać wszystkie notatki usunięte w ciągu ostatnich 60 dni, o ile w tym okresie nie został opróżniony.

Ważne: Abu uniknąć pomylenia notatek w kopii zapasowej ze zwykłymi notatkami, pamiętaj o zamknięciu Kosza po zakończeniu przeglądania dostępnych kopii zapasowych. Kliknij zieloną strzałkę w górę obok karty sekcji Usunięte notatki, aby powrócić do poprzedniego poziomu.

Aby zabezpieczyć się przed utratą danych w przyszłości, możesz dostosować ustawienia automatycznych kopii zapasowych w programie OneNote.

Początek strony

W tym artykule

Wyszukiwanie kopii zapasowych na komputerze

Wyszukiwanie kopii zapasowych w notesie udostępnionym

Wyszukiwanie kopii zapasowych na komputerze

Jeśli pracujesz z notatkami, które są zapisywane na komputerze, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz notes, w którym zostały utracone niedawne notatki.

 2. Kliknij pozycję Plik > Informacje > Otwórz kopie zapasowe.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie kopii zapasowej zwróć uwagę na wyświetlone nazwy folderów. Każdy folder reprezentuje notes programu OneNote zapisany na komputerze.

 4. Kliknij dwukrotnie folder notesu, który chcesz otworzyć.

 5. Zaznacz plik kopii zapasowej sekcji notesu, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 6. Jeśli usunięte notatki znajdują się w sekcjach lub na stronach kopii zapasowej, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji lub strony, którą chcesz przywrócić, a następnie użyj polecenia Przenieś lub kopiuj, aby umieścić notatki w ich pierwotnej lokalizacji. 

Ważne: Abu uniknąć pomylenia notatek w kopii zapasowej ze zwykłymi notatkami, pamiętaj o zamknięciu sekcji kopii zapasowej po zakończeniu jej przeglądania. W widoku Otwarte sekcje kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji kopii zapasowej i kliknij polecenie Zamknij.

Początek strony

Wyszukiwanie kopii zapasowych w notesie udostępnionym

Jeśli pracujesz z notatkami, które są zapisywane w notesie udostępnionym, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz notes udostępniony, w którym zostały utracone niedawne notatki.

 2. Kliknij pozycję Historia > Kosz notesu > Kosz notesu.

 3. Jeśli usunięte notatki znajdują się w tym miejscu, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę strony, którą chcesz przywrócić, a następnie użyj polecenia Przenieś lub kopiuj, aby umieścić notatki w ich pierwotnej lokalizacji. 

Kosz notesu powinien zawierać wszystkie notatki usunięte w ciągu ostatnich 60 dni, o ile w tym okresie nie został opróżniony przez właściciela lub współautora notesu.

Ważne: Abu uniknąć pomylenia notatek w kopii zapasowej ze zwykłymi notatkami, pamiętaj o zamknięciu Kosza po zakończeniu przeglądania dostępnych kopii zapasowych. Kliknij zieloną strzałkę w górę obok karty sekcji Usunięte notatki, aby powrócić do poprzedniego poziomu.

Aby zabezpieczyć się przed utratą danych w przyszłości, możesz dostosować ustawienia automatycznych kopii zapasowych w programie OneNote.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×