OHR, pola

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pole OHRP (odchylenie od harmonogramu) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a plan bazowy zadania, wszystkie przydzielone zadania, zasobu lub przydziału do daty stanu lub daty bieżącej. OHR umożliwia sprawdzać koszty w celu ustalenia, czy zadań lub przydziałów są zgodnie z harmonogramem. Wersje okresowe tych pól przedstawiają wartości rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól OHRP.

Typ danych    Waluta

OHR, pole zadania

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    OHR jest różnica między budżetowego kosztu pracy wykonanej (BKPW) i budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPH). Program Microsoft Office Project oblicza wartość OHR w następujący sposób:

OHR = BKPW – BKPH

Zalecane zastosowania    Dodanie pola OHR do zadania arkusz, aby określić, czy zadanie jest planowana według planu bazowego w kosztach lub za.

Przykład    Planu bazowego dla zadania "Pisanie oferty" sprzedał zadania według harmonogramu do wykonania 50 godzin praca (koszt do 500 zł) przez 1 czerwca. 1 czerwca procentu wykonania zadania była tylko 80%. BKPW dla tego zadania wynosi 400 zł (80 procent z 500 zł). Pola BKPH wynosi 500 zł. W związku z tym OHR wynosi – 100 zł, wskazująca względem kosztów, ile zadanie jest opóźnione względem planu bazowego.

Uwagi    Jeśli wartość OHR jest dodatnia, zadanie jest obecnie planowana względem kosztów. Jeśli wartość OHR jest ujemna, zadanie jest obecnie opóźnienie względem harmonogramu w zakresie kosztów. OHR jest wyrażona w jednostkach walutowych, tym samym używane w polu OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej). Ułatwia to wykreślanie wartości OHR i OKS na tym samym wykresie.

OHR, pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    OHR to różnica pomiędzy BKPW i BKPH. Program Microsoft Office Project oblicza wartość OHR w następujący sposób:

OHR = BKPW – BKPH

Zalecane zastosowania    Dodanie pola OHR do arkusza zasobów, aby określić, czy zasób jest za lub planowana według planu bazowego względem kosztów.

Przykład    Według planu bazowego Jerzemu przydzielono 50 godzin pracy (przy 10 zł za godzinę) przez 1 czerwca, a Piotra była tylko 80 procent pracy wykonanej przez 1 czerwca. BKPW przydziałów Jerzego wynosi 400 zł (80 procent z 500). Pola BKPH wynosi 500 zł. W związku z tym OHR wynosi – 100 zł, co wskazuje względem kosztów ilość zasobu jest opóźnione względem harmonogramu według planu bazowego.

Uwagi    Jeśli wartość OHR jest dodatnia, zadań do zasobu są obecnie planowana względem kosztów. Jeśli wartość OHR jest ujemna, zadań do zasobu są obecnie opóźnienie względem harmonogramu w zakresie kosztów. OHR jest wyrażona w jednostkach walutowych, tym samym używane w polu OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej). Ułatwia to wykreślanie wartości OHR i OKS na tym samym wykresie.

OHR, pole przydziału

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Odchylenie od harmonogramu (OHR) to różnica pomiędzy BKPW i BKPH. Program Microsoft Office Project oblicza wartość OHR w następujący sposób:

OHR = BKPW – BKPH

Zalecane zastosowania    Dodanie pola OHR do części arkuszowej Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu widok do określenia, czy przydziału, czy mieści kosztów określonych w harmonogramie według planu bazowego. Porównywanie dwóch można określić, czy zadania są mniejsze czy większe niż plan bazowy.

Przykład    Według planu bazowego Łukasz pracować przez osiem godzin nad zadaniem 1 czerwca na godzinę, 10 zł. Ze względu na zmiany w harmonogramie tego przydziału jest teraz zaplanowany na 2 czerwca. Po dacie stanu jest 1 czerwca, BKPH dla przydziału Łukasza wynosi 80 zł, a BKPW wynosi 0 zł, ponieważ nie praca rzeczywista została wykonana. W związku z tym OHR wynosi – 80 zł, wskazująca koszt, że przydziału jest opóźnione względem harmonogramu.

Uwagi    Jeśli wartość OHRP jest dodatnia, przydziału jest obecnie związaną z wcześniejszym kosztów określonych w harmonogramie według planu bazowego. Jeśli wartość OHR jest ujemna, przydziału jest obecnie za kosztów określonych w harmonogramie według planu bazowego. OHR jest wyrażona w jednostkach walutowych, tym samym używane w polu OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej). Ułatwia to wykreślanie wartości OHR i OKS na tym samym wykresie.

OHR, okresowe pole zadania

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    OHR to różnica pomiędzy BKPW i BKPH. Program Microsoft Office Project oblicza wartość OHR w następujący sposób:

OHR = BKPW – BKPH

Zalecane zastosowania    Dodanie pola OHR do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami, aby określić, czy zadanie jest mniejsze czy większe niż plan bazowy względem kosztów. Ponieważ projektu przechowuje obliczeniu wartości BKPW i BKPH, okresowe wartości OHR są również dostępne.

Przykład     Planu bazowego dla zadania "Pisanie oferty" sprzedał zadania według harmonogramu do wykonania 50 godzin pracy (koszt do 500 zł) przez 1 czerwca. 1 czerwca procent wykonania nad zadaniem została tylko 80%. BKPW dla tego zadania wynosi 400 zł (80 procent z 500 zł). Pola BKPH wynosi 500 zł. W związku z tym OHR wynosi – 100 zł, wskazująca względem kosztów, ile zadanie jest opóźnione względem planu bazowego.

Uwagi    Jeśli wartość OHR jest wartością dodatnią, zadanie jest obecnie związaną z wcześniejszym kosztów określonych w harmonogramie. Jeśli OHR jest wartością ujemną, zadanie jest obecnie za kosztów określonych w harmonogramie. OHR jest wyrażona w jednostkach walutowych, tym samym używane w polu OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej). Ułatwia to wykreślanie OHR i kosztowe (OKS) w tym samym wykres.

OHR, okresowe pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    OHR to różnica pomiędzy BKPW i BKPH. Program Microsoft Office Project oblicza wartość OHR w następujący sposób:

OHR = BKPW – BKPH

Zalecane zastosowania    Dodanie pola OHR do części okresowej widoku Obciążenie zasobów, aby określić, czy zasób jest planowana według planu bazowego w kosztach lub za. Ponieważ projektu przechowuje obliczeniu wartości BKPW i BKPH, okresowe wartości OHR są również dostępne.

Przykład    Według planu bazowego Jerzemu przydzielono 50 godzin pracy (przy 10 zł za godzinę) przez 1 czerwca, a Piotra była tylko 80 procent pracy wykonanej przez 1 czerwca. BKPW przydziałów Jerzego wynosi 400 zł (80 procent z 500). Pola BKPH wynosi 500 zł. W związku z tym OHR wynosi – 100 zł, co wskazuje względem kosztów ilość zasobu jest opóźnione względem harmonogramu według planu bazowego.

Uwagi    Jeśli wartość OHR jest wartością dodatnią, zadań do zasobu są obecnie związaną z wcześniejszym kosztów określonych w harmonogramie. Jeśli OHR jest wartością ujemną, zadań do zasobu jest aktualnie opóźniony kosztów określonych w harmonogramie. OHR jest wyrażona w jednostkach walutowych, tym samym używane w polu OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej). Ułatwia to wykreślanie OHR i kosztowe (OKS) w tym samym wykres.

OHR, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    OHR to różnica pomiędzy BKPW i BKPH. Program Microsoft Office Project oblicza wartość OHR w następujący sposób:

OHR = BKPW – BKPH

Zalecane zastosowania    Dodanie pola OHR do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu, aby ustalić, czy przydziału jest planowana według planu bazowego w kosztach lub za. Porównanie można określić, czy zadania są mniejsze czy większe niż plan bazowy. Ponieważ projektu przechowuje obliczeniu wartości BKPW i BKPH, okresowe wartości OHR są również dostępne.

Przykład    Według planu bazowego Łukasz pracować przez osiem godzin nad zadaniem 1 czerwca na godzinę, 10 zł. Ze względu na zmiany w harmonogramie tego przydziału jest teraz zaplanowany na 2 czerwca. Po dacie stanu jest 1 czerwca, BKPH dla przydziału Łukasza wynosi 80 zł i BKPW wynosi 0 zł, ponieważ żadna praca rzeczywista nie została wykonana. W związku z tym OHR wynosi – 80 zł, wskazująca względem kosztów, że przydziału jest opóźnione względem harmonogramu.

Uwagi    Jeśli wartość OHR jest wartością dodatnią, przydziału jest obecnie związaną z wcześniejszym kosztów określonych w harmonogramie według planu bazowego. Jeśli wartość OHR jest wartością ujemną, przydziału jest obecnie za kosztów określonych w harmonogramie według planu bazowego. OHR jest wyrażona w jednostkach walutowych, tym samym używane w polu OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej). Ułatwia to wykreślanie OHR i kosztowe (OKS) na tym samym wykresie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×