OHRP, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pole OHRP (procentowe odchylenie od harmonogramu) zawiera stosunek odchylenia od harmonogramu (OHR) do budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPH), wyrażony w procentach. Wersja okresowe tego pola zawiera wartości rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól OHRP.

Typ danych    Wartość procentową

OHRP (%) (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Program Project oblicza wartość OHRP dla zadania w następujący sposób:

OHRP = (OHR / BKPH) * 100

Zalecane zastosowania    Dodanie pola OHRP do widoku zadań pozwala ustalić, czy na obecnym poziomie wykonywania zadań prace postępują zgodnie z harmonogramem, są w stosunku do niego opóźnione czy też przyspieszone i w jakim procencie.

Przykład    Odchylenie zadania od harmonogramu (różnica między budżetowym kosztem pracy wykonanej a budżetowym kosztem pracy według harmonogramu) wynosi 50 zł. Budżetowy koszt pracy według harmonogramu wynosi 500 zł. Wartość OHRP wynosi 10 procent, co oznacza, że na obecnym etapie wykonywania zadania prace wyprzedzają harmonogram o 10 procent.

Uwagi    Jeśli wartość OHRP jest dodatnia, prace nad zadaniem wyprzedzają harmonogram. Jeśli wartość ta jest równa 0  procent, zadanie jest wykonywane zgodnie z harmonogramem. Jeśli wartość ta jest ujemna, prace nad zadaniem są opóźnione w stosunku do harmonogramu.

Pole OHRP jest dostępne domyślnie w tabeli Wskaźniki harmonogramu wartości wypracowanej. Mając wyświetlony widok arkusza zadań, można zastosować tabelę Wskaźniki harmonogramu wartości wypracowanej w oknie dialogowym Więcej tabel.

OHRP (%) (okresowe pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Wartość OHRP stanowi wynik podzielenia okresowego odchylenia od harmonogramu (OHR) przez okresową wartość BKPH (budżetowy koszt według harmonogramu) dla danego zadania. Wartość OHRP jest dostępna dzięki wcześniejszemu obliczeniu okresowych wartości OHR i BKPH. W programie Project wartość OHRP dla zadania jest obliczana w następujący sposób:

OHRP = (OHR / BKPH) * 100

Zalecane zastosowania    Dodanie pola OHRP do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami pozwala ustalić w procentach, czy na obecnym poziomie wykonywania zadań prace postępują zgodnie z harmonogramem, są w stosunku do niego opóźnione czy też przyspieszone.

Przykład    W poniedziałek odchylenie zadania od harmonogramu (różnica między budżetowym kosztem pracy wykonanej i kosztem pracy według harmonogramu) wynosi 50 zł, co oznacza, że koszt kształtuje się 50 zł poniżej budżetu. Budżetowy koszt pracy według harmonogramu wynosi 500 zł. Wartość OHRP wynosi 10 procent, co oznacza, że na obecnym etapie wykonywania zadania prace wyprzedzają harmonogram o 10 procent. We wtorek wartość OHR dla zadania wynosić będzie 0 zł. Wartość BKPH wynosi 500 zł. Wartość OHRP równa 0 procent oznacza, że prace postępują zgodnie z harmonogramem. W środę wartość OHR dla zadania wynosić będzie –10 zł, a wartość BKPH na ten dzień będzie równa 400 zł. Wartość OHRP wynosić będzie –2,5%, co oznacza, że do tej pory zadanie jest opóźnione w stosunku do harmonogramu o 2,5 procent.

Uwagi    Jeśli wartość OHRP jest dodatnia, prace nad zadaniem wyprzedzają harmonogram. Jeśli wartość ta jest równa 0 procent, zadanie jest wykonywane zgodnie z harmonogramem. Jeśli wartość ta jest ujemna, prace nad zadaniem są opóźnione w stosunku do harmonogramu.

Oprócz wyświetlania okresowej wartości OHRP jest możliwe wyświetlanie całkowitej wartości OHRP zadań, do czego służy arkuszowa część widoku Obciążenie zadaniami. W tym celu należy dodać pole OHRP do bieżącej tabeli albo zastosować tabelę Wskaźniki harmonogramu wartości wypracowanej, w której pole OHRP jest uwzględniane domyślnie. Mając wyświetlony widok Obciążenie zadaniami, można zastosować tabelę Wskaźniki harmonogramu wartości wypracowanej w oknie dialogowym Więcej tabel.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×