Okienko zależności obiektu służy do wyświetlania, relacjom między obiektami

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Okienko Zależności obiektu w programie Access pokazano, jak obiektów bazy danych, takich jak tabele, formularze, kwerendy i raporty, interakcję lub zależą od innych obiektów.

Okienko Zależności obiektu ułatwia zapobieganie przypadkowemu usuwaniu źródeł rekordów. Na przykład baza danych Sprzedaż zawiera zapytanie Zamówienia kwartalne, które nie jest już potrzebne. Przed jego usunięciem należy sprawdzić, czy jakikolwiek inny obiekt w bazie danych, taki jak formularz lub raport, nie używa go jako źródła danych. Można wtedy zmodyfikować zależne obiekty przez usunięcie odwołań do zapytania albo usunąć je wraz z tym zapytaniem. Możliwość wyświetlania kompletnej listy zależnych obiektów pozwala oszczędzać czas — nie trzeba ręcznie sprawdzać właściwości obiektów — oraz minimalizuje liczbę błędów — pokazuje szczegóły, które można przeoczyć podczas sprawdzania ręcznego.

Okienko Zależności obiektu może być też przydatne podczas zmieniania projektu obiektu bazy danych, ponieważ pokazuje wpływ ewentualnych modyfikacji na inne obiekty. Warto korzystać z okienka Zależności obiektu podczas planowania dużych zmian projektu.

Korzystanie z okienka Zależności obiektu

 1. Otwórz bazę danych, którą chcesz zbadać.

 2. W okienku nawigacji wybierz lub otwórz tabelę, formularz, raport bądź zapytanie.

 3. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Relacje kliknij pozycję Zależności obiektu.

 4. W razie potrzeby kliknij przycisk OK, aby zaktualizować informacje dotyczące zależności.

  Uwaga: Zaktualizowanie tych danych może chwilę potrwać.

  Zostanie otwarte okienko Zależności obiektu.

  Okienko Zależności obiektu

 5. Aby wyświetlić listę obiektów, które korzystają z obiektu wybranego w kroku 2, kliknij pozycję Obiekty zależne ode mnie u góry okienka. Aby wyświetlić listę obiektów, z których korzysta wybrany obiekt, kliknij pozycję Obiekty, od których zależę.

 6. Aby wyświetlić informacje o zależnościach danego obiektu, kliknij obok niego ikonę rozwijania (+). W programie Access można wyświetlić maksymalnie cztery poziomy zależności obiektu.

Podczas korzystania z okienka Zależności obiektu należy pamiętać o tych informacjach:

 • Informacje dotyczące zależności są dostępne tylko wtedy, gdy masz uprawnienia do otwierania danego obiektu w widoku projektu.

 • Okienko nie pokazuje informacji o makrach ani modułach kodu.

 • Okienko obsługuje tylko tabele, formularze, raporty i zapytania z wyjątkiem następujących typów zapytań:

  • Zapytania funkcjonalne — służące do wstawiania, aktualizowania i usuwania danych

  • Zapytania specyficzne dla języka SQL — w tym zapytania składające, definiujące dane i przekazujące

  • Podzapytania

   W przypadku zapytań zagnieżdżonych program Access udostępnia informacje dotyczące zależności tylko dla zapytania najwyższego poziomu. Ta reguła ma też zastosowanie do tabel i zapytań źródłowych podarkuszy danych zapytań oraz do pól odnośnika.

  Uwaga: W tego typu przypadkach zazwyczaj list dostępu tych obiektów w okienku Zależności obiektu pod nagłówkiem Ignorowane obiekty > Nieobsługiwane obiekty.

 • Program Access generuje informacje dotyczące zależności przez wyszukiwanie map nazw obsługiwanych przez funkcję autokorekty nazw, która automatycznie poprawia typowe skutki uboczne zmian nazw formularzy, raportów, tabel, zapytań, pól oraz kontrolek w formularzach i raportach. Jeśli śledzenie informacji autokorekty nazw jest wyłączone, pojawi się monit o włączenie tej funkcji, zanim będzie można wyświetlić informacje dotyczące zależności.

Zobacz też

Konfigurowanie opcji Autokorekty nazw

Dowiedz się więcej o strukturze bazy danych programu Access

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×