OKP, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W polach OKP (odchylenie kosztów procentowe) jest wyświetlany stosunek odchylenia kosztowego (OKS) do budżetowego kosztu pracy wykonanej (BKPW), wyrażony w procentach. Wartość ta wskazuje odchylenie między planowanym a rzeczywistym kosztem osiągnięcia bieżącego procentu wykonania, przy czym koszty są obliczane do daty stanu lub daty bieżącej.

Istnieją dwie kategorie pól OKP.

Typ danych    Wartość procentową

OKP (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Wartość OKP jest wyznaczana jako wynik dzielenia odchylenia kosztowego (OKS) przez wartość BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej). Program Project wyznacza wartość OKP dla zadania w następujący sposób:

OKP = [ (BKPW - RKPW) / BKPW ] * 100

Zalecane zastosowania    Dodanie pola OKP do widoku zadań umożliwia wyświetlenie procentu, który informuje, czy na bieżącym poziomie wykonania zadania jego koszt kształtuje się powyżej budżetu, poniżej budżetu, czy jest z nim zgodny.

Przykład    Wartość BKPW określonego zadania wynosi 500 zł, a RKPW – 400 zł. Wynika z tego, że wartość OKP zadania wynosi 20%, a koszt zadania na bieżącym poziomie wykonania kształtuje się o 20% poniżej budżetu.

Uwagi    Jeśli wartość OKP jest dodatnia, koszty zadania kształtują się poniżej budżetu. Jeśli wartość ta jest równa 0%, koszty są dokładnie zgodne z budżetem. Jeśli wartość ta jest ujemna, koszty zadania przekraczają zakładany budżet.

Pole OKP jest dostępne domyślnie w tabeli Wskaźniki kosztu wartości wypracowanej. Można ją zastosować w oknie dialogowym Więcej tabel.

OKP (okresowe pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Wartość OKP stanowi procent odpowiadający wynikowi podzielenia okresowego odchylenia kosztowego (OKS) przez okresową wartość BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zadania. Okresowe wartości OKP są dostępne dzięki wcześniejszemu wyznaczeniu okresowych wartości BKPW i RKPW. Program Project oblicza wartość OKP w następujący sposób:

OKP = [ (BKPW - RKPW) / BKPW ] * 100

Zalecane zastosowania    Dodanie pola OKP do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami pozwala ustalić w procentach, czy na danym poziomie wykonywania zadań koszty kształtują się poniżej budżetu, powyżej budżetu czy też są z nim zgodne.

Przykład    W poniedziałek wartość BKPW wynosi 500 zł, a wartość RKPW 400 zł. Okresowa wartość OKP zadania wyświetlana w widoku Obciążenie zadaniami wynosi 20%, co oznacza, że na danym poziomie wykonania zadania jego koszty kształtują się poniżej budżetu. We wtorek wartość BKPW dla tego samego zadania wynosi 500 zł, a wartość RKPW 500 zł. Wartość OKP wynosi 0%, co oznacza, że koszty zadania kształtują się zgodnie z budżetem. W środę wartość BKPW dla tego samego zadania wynosi 500 zł, a wartość RKPW 550 zł. Wartość OKP wynosi -10%, co oznacza, że koszty zadania przekraczają budżet o 10%.

Uwagi    Jeśli wartość OKP jest dodatnia, koszty zadania kształtują się poniżej budżetu. Jeśli wartość ta jest równa 0%, koszty są dokładnie zgodne z budżetem. Jeśli wartość ta jest ujemna, koszty zadania przekraczają zakładany budżet.

Oprócz wyświetlania okresowej wartości OKP możliwe jest wyświetlenie całkowitej wartości OKP zadań. Służy do tego okresowa część widoku Obciążenie zadaniami. Aby wyświetlić tę wartość, należy dodać pole OKP do bieżącej tabeli albo zastosować tabelę Wskaźniki kosztu wartości wypracowanej, w której pole OKP jest uwzględniane domyślnie. Można ją zastosować w oknie dialogowym Więcej tabel.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×