Określanie ustawień zgodności dla szablonu formularza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas projektowania szablonu formularza można utworzyć szablon formularza, która może być otwarty lub wypełniać w programie InfoPath lub przeglądarki sieci Web. Jeśli szablon formularza, można go otworzyć i wypełniać przy użyciu przeglądarki, jest on nazywany szablon formularza zgodny z przeglądarką. Ten rodzaj szablonu formularza można następnie być obsługiwanych w przeglądarce po opublikowaniu na serwerze z InfoPath Forms Services.

W tym artykule opisano, jak wybrać ustawienie dla szablonu formularza lub po utworzeniu szablonu formularza po zostały już utworzone szablonu formularza zgodności. Jeśli nie masz pewności co do bieżące ustawienie zgodności dla szablonu formularza, można używać odwołań do obszaru zgodności na pasku stanu programu InfoPath, który znajduje się w prawym dolnym rogu okna programu InfoPath.

W tym artykule

Zgodność przeglądarek

Określ ustawienie zgodności po utworzeniu szablonu formularza

Zmienianie ustawień zgodności dla istniejącego szablonu formularza

Zgodność przeglądarek

Wszystkie szablony formularzy są zgodne z programem InfoPath, oznacza to, że użytkownicy mogą otworzyć i edytować formularzy w programie InfoPath, pod warunkiem, że użytkownicy mają zainstalowany program InfoPath na swoich komputerach.

Jeśli masz dostęp do serwera z programem InfoPath Forms Services, możesz projektować pojedyncze szablony formularzy uwzględniający dwóch rodzajów użytkowników — osób, które mają zainstalowany program InfoPath na swoich komputerach i osób, które nie. W ostatnim przypadku użytkownikom wypełnianie formularzy w obsługiwanej przeglądarki sieci Web, a nie w programie InfoPath. Jeśli użytkownicy mają zainstalowany program InfoPath, otwarciu formularza w programie InfoPath i może być gamę funkcje formularzy. Użytkownicy wypełniania formularza w przeglądarce korzystać ze bardziej ograniczony zestaw funkcji, ale korzyści z możliwości korzystania z formularza, nawet jeśli nie masz zainstalowanego na swoich komputerach programu InfoPath. Jeśli planujesz publikowanie szablonu formularza z serwerem InfoPath Forms Services, należy pozostawić te ograniczenia pamiętać.

Proces projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami zawiera, określając zgodności, ustawiając zaplanowania, po utworzeniu szablonu formularza lub nowszy, podczas projektowania szablonu formularza. Po projektowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, można przetestować, publikowanie i włączanie obsługi przeglądarki go tak, aby użytkownicy mogą wypełniać go w przeglądarce.

Początek strony

Określ ustawienie zgodności po utworzeniu szablonu formularza

W oknie dialogowym Projektowanie formularza można włączyć tylko zgodnych z przeglądarką funkcje do użytku w szablonie formularza. Jeśli to zrobisz, kontrolki programu InfoPath lub funkcje, które nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką są ukryte lub wyłączone, tak aby nie wydawać się ich używać w szablonie formularza.

 1. W menu plik kliknij pozycję Projektowanie szablonu formularza.

 2. W obszarze Projektowanie nowego, w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza kliknij Szablon formularza.

 3. W galerii w oparciu o wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zdefiniować źródło danych podczas projektowania szablonu formularza, kliknij pozycję puste.

  • Aby korzystać z usługi sieci Web lub bazy danych jako źródła danych dla szablonu formularza, kliknij pozycję Usługa sieci Web lub bazy danych. Ta opcja umożliwia kwerendy lub przesyłanie danych do zewnętrznego źródła danych.

  • Aby użyć pliku XML (XML) dokument lub plik schemat XML (XSD) jako źródła danych, kliknij dokument lub schemat XML.

  • Aby użyć informacji o połączeniu danych w plik połączenia danych jako podstawy dla źródła danych, kliknij pozycję Biblioteka połączenia.

 4. Aby szablon formularza zgodny z InfoPath Forms Services, zaznacz pole wyboru Włącz tylko funkcje zgodny z przeglądarką, a następnie kliknij przycisk OK.

  Ustawienie zgodności w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza

  Nowy szablon formularza zostanie otwarty w programie InfoPath. W prawym dolnym rogu okna programu InfoPath na pasku wyrazy stanu zgodności: programu InfoPath i usług InfoPath Forms Services są wyświetlane informacje o działanie szablonu formularza w przeglądarce sieci Web także tak jak w programie InfoPath.

 5. Projektowanie szablonu formularza w normalny sposób.

  Jeśli funkcja nie jest obsługiwane na serwerze z systemem InfoPath Forms Services, tej funkcji będzie wyświetlany jako wygaszony w interfejsie użytkownika i nie można go dodać do szablonu formularza. Podobnie jeśli określonego formantu nie jest obsługiwana, go nie jest wyświetlana w okienku zadań formanty.

Początek strony

Zmienianie ustawień zgodności dla istniejącego szablonu formularza

Można zmienić bieżące ustawienie zgodności dla istniejącego szablonu formularza w dowolnym momencie w trakcie procesu projektowania. Na przykład jeśli szablonu formularza zwykłą, tylko do programu InfoPath są dziedziczone współpracownika, a teraz ma być zgodny z przeglądarką, możesz zmienić ustawienia zgodności dla szablonu formularza.

Szablon formularza tylko do programu InfoPath może zawierać funkcje, które nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką, takich jak role użytkowników, w niestandardowych okienkach zadań lub formanty wzorzec szczegóły. Po określeniu nowe ustawienia zgodności, możesz wyświetlić listę problemów ze zgodnością, które jest wynikiem przełączanie ustawienie w okienku zadań Sprawdzanie projektu.

 1. Otwieranie szablonu formularza.

 2. Aby otworzyć okienko zadań Sprawdzanie projektu, w menu Narzędzia kliknij polecenie Sprawdzanie projektu.

 3. W górnej części okienka zadań Sprawdzanie projektu kliknij pozycję Zmień ustawienia zgodności.

  Łącze Zmień ustawienia zgodności w okienku zadań Sprawdzanie projektu

 4. W oknie dialogowym Opcje formularza w obszarze zgodność przeglądarek, kliknij pozycję Projektowanie szablonu formularza, który można otworzyć w przeglądarce lub programie InfoPath, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Podczas próby Zmień ustawienia zgodności w niektórych przypadkach może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. Na przykład jeśli użyto zarządzania prawami do informacji (IRM) aby ograniczyć uprawnienia do istniejącego szablonu formularza, należy usunąć to ustawienie zanim będzie można zmienić ustawienia zgodności pomyślnie.

  Okienko zadań Sprawdzanie projektu wyświetli błędów i komunikatów, które powstały w wyniku zmianę ustawień zgodności.

  W poniższej tabeli opisano różnicę między błędów i komunikatów w okienku zadań Sprawdzanie projektu.

  Ikona

  Typ

  Opis

  Obraz ikony

  Błąd

  Szablon formularza może nie działać prawidłowo. Przed opublikowaniem szablonu formularza, należy naprawić błędy.

  Obraz ikony

  Wiadomość

  Szablon formularza może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Wiadomości są mniejsze znaczenie niż błędy. Możesz określić, czy adresem wiadomości przed opublikowaniem szablonu formularza.

 5. W obszarze Zgodność przeglądarek w okienku zadań Sprawdzanie projektu kliknij tekst błędu lub komunikatu, który chcesz przejrzeć. Gdy to zrobisz, jedną z następujących czynności zazwyczaj sytuacji:

  • Jeśli problem wynika z Nieobsługiwany formant lub innego obiektu w szablonie formularza, InfoPath automatycznie wybiera tego formantu lub obiektu dla Ciebie. Aby uzyskać więcej szczegółów o tym problemie, kliknij prawym przyciskiem myszy formant lub obiekt w szablonie formularza, a następnie kliknij Więcej szczegółów, w menu skrótów.

  • Jeśli problem wynikiem nieobsługiwane ustawienie — na przykład szablonu formularza określa role użytkowników, które nie działają w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką — program InfoPath wyświetli się bardziej szczegółowy alert objaśniający problem.

 6. Przejrzyj błędy zgodność przeglądarek i rozwiązywania problemów.

  Uwaga: Jeśli nie rozwiąże błędy, nadal można opublikować szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami na serwerze z InfoPath Forms Services. Jednak nie będzie mógł Włączanie obsługi przeglądarki w szablonie formularza na serwerze, co oznacza, że osoby nie mogą wyświetlić lub wypełnij formularz w przeglądarce sieci Web.

 7. Przejrzyj wiadomości zgodność przeglądarek i zdecyduj, czy potrzebujesz rozwiązywania tych problemów.

 8. Aby zaktualizować listę błędów i komunikatów, jak je rozwiązać, kliknij przycisk Odśwież.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×