Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

OKS, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) pokazują różnicę między zakładaną wielkością kosztu a wielkością rzeczywistą kosztu poniesionego na uzyskanie danego poziomu ukończenia do daty stanu lub daty bieżącej. Wersja okresowe tych pól pokazuje wartości rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól OKS.

Typ danych    Waluta

OKS (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Odchylenie OKS dla zadania jest różnicą między kosztem BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) a RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej). Program Microsoft Office Project oblicza odchylenie OKS dla zadania w następujący sposób:

OKS = BKPW – RKPW

Zalecane zastosowania    Pole OKS należy dodać do arkusza zadań, aby sprawdzić, czy budżet zadania został przekroczony, wykorzystany nie w pełni, czy też całkowicie wykorzystany. Może to być przydatne w czasie trwania projektu do oceny dotychczasowego wydajności budżetowej.

Przykład    BKPW określonego przydziału wynosi 500 zł, a RKPW - 400 zł. OKS jest równe 100 zł, co oznacza, że koszt rzeczywisty jest mniejszy od przewidzianego w budżecie o 100 zł.

Uwagi    Jeżeli odchylenie kosztowe jest dodatnie, koszt zadania jest w danej chwili mniejszy od kosztu założonego w budżecie lub kosztu według planu bazowego, a koszty rzeczywiste są mniejsze od kosztów według planu bazowego, niezbędnych do osiągnięcia obecnego etapu wykonania danego zadania. Jeżeli odchylenie kosztowe jest liczbą ujemną, koszt przydziału w danej chwili przekracza koszt zakładany w budżecie, a rzeczywiste koszty są większe od kosztów według planu bazowego, potrzebnych do osiągnięcia obecnego etapu wykonania zadania.

OKS (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Odchylenie kosztowe dla zasobu jest różnicą między kosztem BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) a RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej). Program Microsoft Office Project oblicza OKS dla zasobu w następujący sposób:

OKS = BKPW – RKPW

Zalecane zastosowania    Pole OKS należy dodać do arkusza zasobów, aby sprawdzić, czy budżet dla zasobu został przekroczony lub nie w pełni wykorzystany, czy też jest całkowicie wykorzystywany. Może to być przydatne w czasie trwania projektu do oceny dotychczasowej wydajności budżetowej.

Przykład    Budżetowy koszt wykonanej pracy wynosi 5000 zł, a RKPW 4500 zł. OKS wynosi 500 zł, co oznacza niewykorzystanie budżetu w wysokości 500 zł.

Uwagi    Jeżeli wartość OKS jest dodatnia, koszt zasobu nie przekroczył budżetu, a koszty rzeczywiste są mniejsze niż koszty według planu bazowego lub planowane dla aktualnego poziomu wykonania pracy zasobu w projekcie. Jeżeli wartość OKS jest ujemna, koszt zasobu przekroczył budżet, a koszty rzeczywiste są większe niż koszty według planu bazowego dla aktualnego poziomu wykonania pracy zasobu w projekcie.

OKS (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Odchylenie OKS jest różnicą między BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) przydziału a RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej). Program Microsoft Office Project oblicza odchylenie OKS przydziału w następujący sposób:

OKS = BKPW – RKPW

Zalecane zastosowania    Dodanie pola OKS do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia ocenę, czy koszt wykonania przydziału jest mniejszy, większy czy też równy przewidywanemu w budżecie. Może to być przydatne przy ocenie wydajności budżetowej projektu w danej chwili.

Przykład    Budżetowy koszt pracy wykonanej (BKPW) przydziału wynosi 500 zł, a rzeczywisty koszt pracy wykonanej (RKPW) - 400 zł. Odchylenie OKS wynosi 100 zł, co oznacza, że koszt osiągnięcia bieżącego poziomu wykonania tego przydziału jest o 100 zł mniejszy od zakładanego w budżecie.

Uwagi    Jeśli odchylenie OKS jest dodatnie, wówczas koszt przydziału jest w danej chwili niższy od wielkości zaplanowanej w budżecie a rzeczywiste koszty są mniejsze niż koszty według planu bazowego lub koszty zaplanowane dla bieżącego poziomu wykonania tego przydziału. Jeżeli odchylenie OKS jest ujemne, wówczas koszt przydziału przekracza w danej chwili budżet, a rzeczywiste koszty są większe niż koszty według planu bazowego lub koszty zaplanowane dla bieżącego poziomu wykonania tego przydziału.

OKS, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Odchylenie OKS zadania jest różnicą między okresowym kosztem BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) a okresowym kosztem RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej). Program Microsoft Office Project oblicza okresowe odchylenie OKS dla zadania w następujący sposób:

OKS = BKPW – RKPW

Zalecane zastosowania    Dodanie pola OKS do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami umożliwia śledzenie, czy rzeczywisty koszt zadania jest niższy, wyższy, czy równy wielkościom budżetowym. Może to być pomocne w szacowaniu wydajności budżetowej w projekcie do chwili obecnej. Wartości okresowe OKS są dostępne dzięki zachowywaniu okresowych wartości kosztów BKPW i RKPW.

Przykład    Koszt budżetowy pracy wykonanej (BKPW) zadania wyniósł 500 zł lub 100 zł na dzień przez 5 dni. Rzeczywisty koszt pracy wykonanej (RKPW) wyniósł 400 zł albo 80 zł na dzień przez 5 dni. Widok Obciążenie zadaniami pokazuje, że okresowe OKS zadania jest równe 20 zł na dzień, przez 5 dni, czyli 100 zł łącznie poniżej wielkości kosztu według budżetu.

Uwagi    Jeżeli odchylenie kosztowe jest dodatnie, koszt zadania jest w danej chwili mniejszy od kosztu założonego w budżecie lub kosztu według planu bazowego, a koszty rzeczywiste są mniejsze od kosztów według planu bazowego, niezbędnych do osiągnięcia obecnego etapu wykonania danego zadania. Ujemne odchylenie kosztowe oznacza, że koszt zadania w bieżącej chwili przekracza koszt budżetowy, a rzeczywiste koszty są większe od kosztów według planu bazowego na tym etapie ukończenia zadania.

OKS, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Odchylenie OKS dla zasobu jest różnicą między okresowym kosztem BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) a okresowym kosztem RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej). Program Microsoft Office Project oblicza okresowe odchylenie OKS dla zasobu w następujący sposób:

OKS = BKPW – RKPW

Zalecane zastosowania    Dodanie pola OKS do części okresowej widoku Użycie zasobu umożliwia ocenę, czy koszt zasobu jest mniejszy, większy czy też równy kosztowi przewidywanemu w budżecie. Może to być przydatne przy szacowaniu wykonania budżetu projektu w danej chwili.

Przykład    Budżetowy koszt pracy wykonanej (BKPW) zasobu wynosił 5000 zł lub 100 zł przez 50 dni dla wszystkich zadań przydzielonych do zasobu. Rzeczywisty koszt pracy wykonanej (RKPW) wynosił 4000 zł lub 80 zł na dzień przez 50 dni. Widok Użycie zasobu pokazuje, że okresowe wartości OKS zasobu wynoszą 20 zł na dzień przez 50 dni, co daje 1000 zł mniej niż zakładano w budżecie.

Uwagi    Jeżeli wartość OKS jest dodatnia, koszt zasobu jest aktualnie poniżej wielkości budżetowej, a bieżące koszty są niższe niż koszty według planu bazowego dla aktualnego poziomu wykonania pracy nad projektem. Jeżeli wartość OKS jest ujemna, koszt zasobu przekroczył obecnie budżet, a koszty rzeczywiste są większe niż koszty według planu bazowego dla aktualnego poziomu wykonania prac zasobu nad projektem.

OKS, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Odchylenie OKS jest różnicą między okresowym BKPW przydziału (budżetowy koszt pracy wykonanej) a okresowym RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej). Program Microsoft Office Project w następujący sposób oblicza okresowy OKS:

OKS = BKPW – RKPW

Zalecane zastosowania    Dodanie pola OKS do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia ocenę, czy koszt wykonania przydziału jest mniejszy, większy czy też równy kosztowi przewidywanemu w budżecie. Może to być przydatne przy szacowaniu wykonania budżetu projektu w danej chwili.

Przykład     Koszt budżetowy pracy wykonanej (BKPW) zadania wyniósł 500 zł lub 100 zł na dzień przez 5 dni. Rzeczywisty koszt pracy wykonanej (RKPW) wyniósł 400 zł albo 80 zł na dzień przez 5 dni. Okresowe wartości OKS danego przydziału w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu wynoszą 20 zł dziennie w ciągu 5 dni, co daje 100 zł mniej niż zakładano w budżecie.

Uwagi    Jeżeli OKS jest dodatnie, to koszt danego przydziału jest w danej chwili niższy niż przewidziano w budżecie, a koszty rzeczywiste są mniejsze od kosztów według planu bazowego lub planowanych dla bieżącego etapu realizacji danego przydziału. Jeżeli OKS jest ujemne, to koszt danego przydziału w obecnej chwili jest wyższy niż przewidziano w budżecie, a koszty rzeczywiste są większe od kosztów według planu bazowego lub planowanych dla bieżącego etapu realizacji danego przydziału.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×