Opcje ustawień strony w programie PowerPoint dla komputerów Mac

W oknie Ustawienia strony w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac możesz zmienić rozmiar i orientację slajdu, ustawić rozmiar papieru dla drukowanych slajdów i edytować nagłówki oraz stopki.

Ustawianie orientacji i rozmiaru slajdu

 1. W menu Plik kliknij pozycję Ustawienia strony.

  Okno Ustawienia strony

 2. W obszarze Rozmiar wybierz opcję z listy Dopasuj rozmiar slajdu.

  Okno Ustawienia strony z opcjami rozmiaru slajdów

  Jeśli wybrano opcję Niestandardowe, wprowadź rozmiary w polach Szerokość i Wysokość.

 3. W obszarze Orientacja wybierz orientację dla obu slajdów i notatek lub materiałów informacyjnych, które zamierzasz wydrukować.

Wybieranie rozmiaru papieru lub tworzenie niestandardowego rozmiaru papieru

 1. W menu Plik kliknij pozycję Ustawienia strony, a następnie kliknij pozycję Opcje.

  Okno Ustawienia strony

 2. Wybierz rozmiar z listy Rozmiar papieru.

  Wybierz rozmiar papieru lub utwórz rozmiar niestandardowy, wybierając go z listy Rozmiar papieru.

  Jeśli wybierzesz z listy pozycję Własne wymiary stron, możesz zdefiniować niestandardowy rozmiar papieru. W tym celu kliknij znak plus, aby utworzyć nową definicję papieru, a następnie wprowadź rozmiary szerokości, wysokości i obszaru niedrukowalnego.

  W oknie Ustawienia strony wybierz pozycję Własne wymiary stron, aby utworzyć niestandardowe rozmiary papieru.

Dodawanie lub edytowanie nagłówków i stopek

 1. W menu Plik kliknij pozycję Ustawienia strony.

  Okno Ustawienia strony

 2. Kliknij pozycję Nagłówek/stopka.

  Okno dialogowe Nagłówek i stopka

 3. Dodaj datę lub godzinę, numery slajdów lub stopki do slajdów. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tych opcji, wykonaj kroki podane w artykule Dodawanie numerów stron, daty i godziny lub tekstu stopki do wszystkich slajdów w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac.

Ustawianie innych opcji drukowania

Możesz także ustawić rozmiar papieru oraz nagłówek i stopkę, klikając pozycję Plik > Drukuj. Tutaj możesz między innymi wybrać drukarkę, liczbę kopii do wydrukowania, liczbę slajdów drukowanych na stronie i orientację papieru.

Okno Drukowanie

Zobacz też

Drukowanie slajdów, materiałów informacyjnych i notatek programu PowerPoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×