Za pomocą Analizatora wydajności można zoptymalizować wydajność bazy danych programu Microsoft Access dla komputerów stacjonarnych. Analizator wydajności nie jest dostępny w projekcie programu Access ani w aplikacjach sieci Web programu Access. Analizator wydajności analizuje strukturę bazy danych, a także dane, i wydaje zalecenia w celu zwiększenia wydajności i zapobiegania mylącym błędom danych.

Możesz analizować poszczególne obiekty bazy danych, takie jak nowa tabela dodawania do już zoptymalizowanej bazy danych, lub zaznaczyć wszystkie obiekty do przeanalizowania całej bazy danych w tym samym czasie.

Uruchamianie Analizatora wydajności

 1. Otwórz bazę danych programu Access, którą chcesz zoptymalizować.

 2. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Analizowanie kliknij pozycję Analizator wydajności.

  Zostanie otwarty Analizator wydajności.

  Okno dialogowe Analizator wydajności w programie Access

 3. W Analizatorze wydajności kliknij kartę typu obiektu bazy danych, który chcesz zoptymalizować. Kliknij kartę Wszystkie typy obiektów, aby wyświetlić listę wszystkich obiektów bazy danych jednocześnie.

 4. Zaznacz nazwy obiektów bazy danych, które chcesz zoptymalizować. Kliknij przycisk Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć wszystkie obiekty bazy danych na liście.

 5. Powtarzaj kroki 3 i 4 do momentu wyboru wszystkich obiektów, które chcesz zoptymalizować, a następnie kliknij przycisk OK, aby uruchomić analizę.

Uwaga: Analizator wydajności nie oferuje sugestii dotyczących sposobu poprawienia wydajności samego programu Microsoft Access ani systemu, na który jest uruchomiony.

Używanie wyników

Analizator wydajności wyświetla listę trzech rodzajów wyników analizy: Zalecenie,Sugestiai Pomysł.

Okno dialogowe wyników Analizatora wydajności po uruchomieniu go w bazie danych programu Access.

Po kliknięciu elementu na liście wyników analizy w polu Uwagi do analizy poniżej listy są wyświetlane informacje o proponowanej optymalizacji.

 • Optymalizacje zaleceń to proste ulepszenia, które nie wiążą się z poważnych kompromisami. Program Access może przeprowadzać optymalizacje rekomendacji.

 • Optymalizacja sugestii może być kompromisem, który należy rozważyć przed ich wykonaniem. Aby wyświetlić opis kompromisów, kliknij pozycję Sugestia na liście, a następnie przeczytaj informacje w polu Uwagi do analizy. Program Access może zoptymalizować sugestie.

 • Optymalizację pomysłu należy przeprowadzić samodzielnie. Aby przeprowadzić optymalizację pomysłu, kliknij tę optymalizację, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w polu Uwagi do analizy.

Umożliwianie programowi Access przeprowadzania optymalizacji

 1. Kliknij co najmniej jedną optymalizację rekomendacji lub sugestii, którą chcesz wykonać. Aby wykonać wszystkie wymienione optymalizacje, kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

 2. Kliknij przycisk Optymalizuj.

  Analizator wydajności wykonuje optymalizacje i oznacza je jako naprawione.

 3. Powtarzaj te czynności w razie potrzeby, aż Analizator wydajności ukończy wszystkie optymalizacje rekomendacji i sugestii, które ma wykonywać.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×